Leeuwendaal Logo
TWijs
TWijs zoekt een:

Voorzitter college van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor TWijs een voorzitter college van bestuur.

De organisatie

Stichting TWijs (hierna; TWijs) is een organisatie voor christelijk en katholiek onderwijs in de gemeentes Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort en is begin 2020 voortgekomen uit het samengaan van twee schoolbesturen met een rijke voorgeschiedenis, Stichting Sint Bavo en Stichting Salomo. Per januari 2023 zullen ook de vier scholen van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten onderdeel uitmaken van TWijs.

Daarmee is TWijs in een korte periode gegroeid tot een omvangrijke onderwijsorganisatie met in totaal 35 scholen en een breed palet aan onderwijs; van basis- en (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs tot de Internationale Taalklas voor nieuwkomers en de International School Haarlem. Op de scholen van TWijs is ruimte voor alle kinderen, ouders en collega’s die de grondslag van de instelling respecteren. In 2021 verzorgde TWijs het onderwijs voor 7.238 leerlingen en werkten er 900 medewerkers. De organisatie is financieel gezond en biedt kwalitatief goed onderwijs. De jaarlijkse begroting van TWijs ligt rond de 55 miljoen. De huidige bestuurder zal einde van het schooljaar 2022-2023 terugtreden wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De raad van toezicht heeft besloten over te gaan naar een tweehoofdig bestuur met een voorzitter en lid. De bestuurlijke posities worden trapsgewijs ingevuld, te beginnen met de voorzitter.

De bestuurlijke opgave

TWijs is een gedegen onderwijsorganisatie die ook in de toekomst wil staan voor de best mogelijke onderwijskwaliteit en daarmee optimale kansen wil bieden voor alle kinderen. Van de nieuwe bestuursvoorzitter wordt verwacht dat deze vanuit het vigerende beleidsplan 2021-2023 de strategische lijn weet door te trekken. Hij/zij werkt met de diverse stakeholders aan het nieuwe strategisch plan en de toekomstige koers van TWijs als professionele onderwijsorganisatie. Belangrijke thema’s daarbij zijn onder meer het anders organiseren en innoveren van het onderwijs, internationalisering (nieuwkomersonderwijs), strategisch HR beleid en het gesprek over de identiteit. Hij/zij heeft specifiek oog voor de autonomie van de scholen en stimuleert tegelijkertijd de samenhang en samenwerking binnen de organisatie. Daarnaast zal de voorzitter een belangrijke rol vervullen in de regio en binnen het primair onderwijs in het algemeen, met medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van nationaal onderwijsbeleid.

Profiel

Voor TWijs zoeken we een ervaren bestuurder met brede ervaring in het maatschappelijk domein. Een bestuurder met visie op (innovatief) onderwijs en een hart voor de ontwikkeling van kinderen. Een bestuurder die past bij de opgave en die zijn weg weet te vinden op regionaal en landelijk niveau. De nieuwe bestuursvoorzitter is maatschappelijk betrokken en heeft affiniteit met onderwijs. Is innovatief, inspirerend en gezond ambitieus. Een bestuursvoorzitter die voortbouwt op al het goede dat gerealiseerd is en ook op een gedragen wijze en met lef nieuwe doelen voor TWijs stelt.

Bij TWijs past een bestuurder die zich herkent in de kernwaarden en (religieuze) identiteit van de organisatie. Een benaderbare en zichtbare bestuurder die vanuit verbinding, vertrouwen en rust opereert en hecht aan het omzien naar elkaar. Het is van belang dat de bestuursvoorzitter leiderschap toont waarbij hij de ruimte biedt aan de individuele scholen en de medewerkers van het bestuurskantoor om binnen de afgesproken kaders te werken.

Functie-eisen

Kandidaten voldoen aan de volgende vereisten:

  • Academisch denk- en werkniveau.
  • Ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke bestuurlijke functie binnen het maatschappelijk domein. Meerjarige ervaring in het sturing geven aan een professionele organisatie met een vergelijkbare complexiteit.
  • Gedegen kennis van/inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke processen in relatie tot het primair onderwijs.
  • Een aansprekende visie op modern en toekomstgericht onderwijs.
  • Integrale blik op alle relevante portefeuilles die noodzakelijk zijn voor een succesvolle schoolorganisatie, zoals financieel beleid, de rol van ICT in het onderwijs, onderwijshuisvesting, kwaliteitszorg en personeelsbeleid.
  • Ervaring in netwerken en het positioneren van de eigen organisatie op regionaal en landelijk niveau.
  • Onderschrijft en respecteert de uit de confessionele oorsprong van TWijs voorkomende waarden en wil deze uitdragen.

Wat biedt TWijs?

TWijs biedt een veelzijdige functie bij een stabiele en prettige onderwijsorganisatie met een breed onderwijsaanbod en veel expertise. Inschaling conform de Bestuurders CAO PO. De standplaats is Haarlem.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge en Jeannette van der Vorm, adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 15 januari 2023.

Locatie: Haarlem
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 15-jan.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023