Leeuwendaal Logo
ZEVMB-kenniscentrum
ZEVMB-kenniscentrum zoekt een:

Voorzitter bestuur

Leeuwendaal zoekt voor ZEVMB-kenniscentrum een voorzitter bestuur.

De organisatie

Het ZEVMB-kenniscentrum is in 2022 opgericht en ontstaan op initiatief vanuit het programma Wij Zien Je Wel in samenwerking met de stichting 2CU.
ZEVMB-kenniscentrum (i.o.) stelt zich ten doel om hulp en zorg rondom ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen) als expertisegebied te verbeteren en structureel en duurzaam in het Nederlandse zorgsysteem in te bedden. Met de focus op kennis en gebaseerd op de kracht van netwerken wil het kenniscentrum, samen met een groot landelijk netwerk van ouders, zorgorganisaties, wetenschappelijke-, branche-, beroeps- en patiëntenverenigingen, de realisatie van de visie en missie tot stand brengen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het heeft een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met andere belanghebbenden zoals ouders, zorgverleners, zorginstellingen, overheid, wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties en bestuurlijke contacten met Stichting 2CU. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf bestuurders.

In de praktijk is het operationeel team verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De organisatie wordt aangestuurd door de (nog aan te stellen) algemeen directeur, die tevens de bestuursvergaderingen bijwoont. Het bestuur stelt het (meerjarige) beleid en de begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij, en fungeert als klankbord voor de algemeen directeur.

De opgave

Het ZEVMB-kenniscentrum zit in de opstartfase waarbij 1 januari 2023 het kenniscentrum ‘formeel’ gaat starten. Dit betekent dat in de eerste fase het accent ligt op het vormgeven van het kenniscentrum. Daarbij gaat het in eerste instantie om het samenstellen van een bestuur dat in aanvang bestaat uit drie leden (waarvan een lid inmiddels is ingevuld vanuit aandachtsgebied ouderexpertise). Na de benoeming van de voorzitter dient z.s.m. een operationeel directeur te worden aangesteld die de interne organisatie gaat vormgeven. Vervolgens dient het bestuur te worden uitgebreid tot het gewenste aantal van vijf leden (inclusief de voorzitter).

Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken:

 • Is maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie en motivatie van het ZEVMB-kenniscentrum in zijn/haar hart sluiten;
 • Vindt het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg Stichting ZEVMB-kenniscentrum verder te brengen in Nederland;
 • Heeft academisch werk- en denkniveau;
 • Beschikt over het vermogen het belang van de doelgroep centraal te stellen;
 • Kan het bestuursbeleid binnen de stichting uitdragen;
 • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamplayer;
 • Is in staat om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en directie onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • Heeft ervaring/affiniteit met bestuurswerk en/of als toezichthouder;
 • Heeft een netwerk binnen ouders, zorgverleners, zorginstellingen, overheid en/of maatschappelijke organisaties.

Profielschets voorzitter

Naast de algemene competenties wordt van de voorzitter verwacht dat zij/hij:

 • Een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid is;
 • In staat is de stichting aansprekend uit te dragen;
 • Sterk inzicht heeft in en ervaring heeft met de bestuurlijke en strategische processen rondom de doelgroep;
 • In staat is om een vergadering vorm te geven en adequaat te leiden;
 • Beschikt over goede discussie, sociale - en communicatieve vaardigheden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 9 oktober 2022.

Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 09-sep.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023