Leeuwendaal Logo
Amstelveen College
Amstelveen College zoekt een:

Twee leden raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor het Amstelveen College twee leden raad van toezicht.

De organisatie

Het Amstelveen College is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. De school is gevestigd in een mooi en fris gebouw met de beschikking over moderne sportfaciliteiten. Er werken ca. 187 medewerkers (cijfers 2020) en de school telt ca. 1650 leerlingen (schooljaar 1 oktober 2020). De school verwacht de komende jaren verder te groeien tot ongeveer 1800 leerlingen. Om dit op te vangen, zal er gedeeltelijke nieuwbouw worden gerealiseerd.

De raad van toezicht

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen (Stichting OVO Amstelveen) heeft een bestuurder en een raad van toezicht (RvT). De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht. Het Amstelveen College valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen. De rector-bestuurder is het bevoegd gezag en vormt hiermee een eenhoofdig bestuur. De RvT bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. De raad kent drie commissies: financiën, onderwijs & kwaliteit, en werkgeverszaken. Elk lid heeft zitting in een commissie.

De RvT is een divers samengestelde raad qua ervaring en expertise en kent een prettige, open sfeer waar ruimte is voor ieders inbreng. Per 1 juli 2022 bereiken twee leden van de RvT het einde van hun maximale zittingsperiode en komen deze posities vacant.

Profiel

We zijn op zoek naar geschikte kandidaten die professioneel actief en maatschappelijk geëngageerd zijn en affiniteit hebben met openbaar onderwijs. Gezien de achtergrond van de aftredende leden van de RvT nodigen we kandidaten met een financiële achtergrond, dan wel een brede bestuurlijke achtergrond uit om te reageren. Gezien de samenstelling van de raad, is het streven om minimaal één vrouwelijk lid te benoemen. Daarnaast is er aandacht voor culturele diversiteit, passend bij de leerlingenpopulatie van de school.

De leden raad van toezicht voldoen aan de volgende profieleisen:

  • Brede ontwikkeling en belangstelling, en maatschappelijke oriëntatie.
  • Kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en om klankbord voor het bestuur te kunnen zijn.
  • Strategisch denkvermogen en besluitvaardigheid. Kritisch-analytisch oordeelsvermogen vanuit een positieve grondhouding.
  • Een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’.
  • In staat om vanuit de eigen kennis en ervaring de bestuurder op strategisch niveau te adviseren.
  • Een positieve houding ten opzichte van de cultuur en kernwaarden van het Amstelveen College.
  • Ervaring met stakeholdermanagement en positionering van (onderwijs)organisaties in de omgeving.
  • Binding met het voedingsgebied van de school (Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp).

Financieel profiel

Eén van de nieuwe leden heeft financiële deskundigheid en ervaring. Dat wil zeggen kennis en ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën, een hoogwaardig klankbord voor het bestuur te kunnen zijn, financiële cijfers te kunnen interpreteren en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn. Dit lid beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van financiën, risicomanagement en bedrijfsvoering, bijvoorbeeld opgedaan in de accountancy of in een financiële verantwoordelijke functie.

Algemeen bestuurlijk profiel

Het andere te werven lid heeft een stevig algemeen bestuurlijk profiel en ervaring opgedaan bij (semi)publieke organisaties, zoals onderwijs, gemeente, overheid, zorginstelling en politie. Dit lid heeft ervaring met en gevoel voor de dynamiek en de bijzondere context van een organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anneloes van Dijk, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 17 april.

Locatie: Amstelveen
Sluitingdatum: 30-nov.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023