Leeuwendaal Logo
Unicoz Onderwijsgroep
Unicoz Onderwijsgroep zoekt een:

Twee leden raad van toezicht

Wat biedt Unicoz

Het betreft een nevenfunctie bij een mooie, gezonde en brede onderwijsorganisatie waar de kernwaarden uniciteit, inspiratie, openheid en solidariteit echt een betekenis hebben. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden van het tweehoofdig College van Bestuur volgens het Policy Governance® model ontwikkeld door John Carver. Qua beschikbaarheid dient u rekening te houden met ongeveer 12 uur per maand en flexibel beschikbaar te zijn. Vergaderingen zijn vooral in de avond, soms overdag. Unicoz volgt ten aanzien van de honorering van leden van de Raad van Toezicht de richtlijnen van de VTOI-NVTK.

Over Unicoz

De Unicoz onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. Unicoz is de grootste speler in Zoetermeer en omstreken op het gebied van primair en voortgezet onderwijs. Met 23 basisscholen en twee locaties voor voortgezet onderwijs biedt Unicoz aan ruim 6100 leerlingen en 2000 middelbare scholieren een veilige en uitdagende leeromgeving. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij in de dagelijkse omgang met leerlingen en het geven van onderwijs inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. De scholen zijn gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Elke school heeft zijn eigen profiel dat past bij de behoeften van leerlingen en ouders.

De opdracht

Unicoz staat er goed voor, de onderwijskwaliteit is in orde, de organisatie is financieel gezond en intern werkt de organisatie aan het verder realiseren van een professionele, gezamenlijke cultuur. Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag binnen de stichting, bestuurt de stichting en is de werkgever. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur. De RvT vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het College van Bestuur (CVB) en verleent goedkeuring op besluiten van het CvB die in de statuten staan vermeld. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan en de morele eigenaren en interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door het uitbrengen van een jaarverslag. De raad van toezicht vervult op hoofdlijnen de volgende kerntaken:

 • Toezicht: het integraal toezicht houden op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie.
 • Advies: het bieden van raad en advies aan het College van Bestuur.
 • Werkgever: de Raad is de werkgever van het College van Bestuur.
 • Daarnaast dient de Raad de voorgenomen besluiten van het CvB ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren, voordat tot vaststelling kan worden overgegaan.

Wat vraagt Unicoz van u?

Unicoz zoekt twee nieuwe toezichthouders die zich herkennen in de maatschappelijke opdracht van Unicoz en namens de morele eigenaren toezicht houden op het bestuur. Voor één van de twee leden geldt dat hij/zij aantoonbare toezichthoudende of bestuurlijke ervaring heeft. Eén van de twee vacatures zal worden ingevuld op niet-bindende voordracht van de medezeggenschapsorganen. De werving en selectie van de beide kandidaten wordt gecombineerd in één procedure. Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

 • Doel, grondslag en levensbeschouwelijke identiteit van de stichting onderschrijft.
 • Beschikt over een hbo/academisch, analytisch werk- en denkniveau.
 • Een constructief-kritisch denkvermogen heeft; geneigd is tot het stellen van open vragen.
 • Bestuurlijke ervaring heeft en/of ervaring heeft met management in een complexe en/of bestuurlijke omgeving.
 • Bestuurlijk sensitief is.
 • Policy Governance kent dan wel hier affiniteit mee heeft of dit wil ontwikkelen.
 • Samenwerkingsgericht is (Raad van Toezicht spreekt met één mond).
 • Bestuurlijk en maatschappelijk bekend is met de regio Haaglanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Unicoz.
Voor meer informatie over de functie, download bovenaan deze pagina het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Jeannette van der Vorm, adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan De reactietermijn is gesloten.

Locatie: Zoetermeer
Sluitingdatum: 06-nov.-2020
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023