Leeuwendaal Logo
Provincie Limburg
Provincie Limburg zoekt een:

Programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg

Leeuwendaal zoekt voor provincie Limburg een innovatieve, onafhankelijke en breed georiënteerde programmamanager Waterveiligheid en Ruimte Limburg.

De organisatie

In juli 2021 werd Limburg zwaar getroffen door hoogwater en extreme neerslag, met als gevolg enorme maatschappelijke, financiële en emotionele schade. Naar aanleiding van deze watercrisis is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) urgenter geworden en opgezet. Het doel van het programma is om de bewoners van Limburg in de toekomst beter te beschermen en voor te bereiden op extreme weersomstandigheden door het zoeken naar verbindingen en integrale oplossingen. Het programma WRL is een intensieve samenwerking tussen de 31 Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, provincie Limburg en het Rijk, zij hebben op 14 juli 2022 gezamenlijk de Bestuursovereenkomst ‘Waterveiligheid en Ruimte in Limburg’ getekend. Voor de realisatie van het programma WRL, dat naar verwachting een totale looptijd van 10 tot 15 jaar kent, is € 600 mln. (voor het regionale watersysteem) gereserveerd. De provincie Limburg fungeert als host-organisatie voor het programmateam en de programmamanager WRL.

De opgave

Wateroverlast is niet altijd te voorkomen, maar het programma wil zo veel en zo goed mogelijke maatregelen nemen om een duurzame toekomst en waterveiligheid voor Limburgers te organiseren. Deze ambitie en de opgaven van het WRL programma staan vast, maar de wijze hoe de opgaven worden aangepakt is adaptief. Zo zal het programma verder uitgewerkt, de inhoud verder gespecificeerd en korte en lange termijn acties geformuleerd moeten worden. Het organiseren van de uitvoering en tot inhoudelijke concretisering komen gebeurt binnen een complex krachtenveld. De programmamanager brengt de verschillende belangen van de stakeholders in het bestuurlijk-ambtelijk krachtenveld op strategisch en tactisch niveau bij elkaar. Bij de verdere uitvoering van het programma is aandacht nodig voor het behouden en verder uitbouwen van het draagvlak bij de partnerorganisaties van het programma. De samenhang met een veelheid aan andere opgaven in het ruimtelijk domein vraagt daarnaast de aandacht. 

Profiel

We zoeken een creatieve, innovatieve en onafhankelijke programmamanager. Iemand die op verbindende en overtuigende wijze verschillende partijen bij elkaar brengt en draagvlak creëert bij alle betrokkenen. Een visionair die zich vernieuwend toont in denken en handelen en buiten de geijkte denkkaders denkt. Iemand die de samenwerking opzoekt, samenwerkingsverbanden tot stand brengt met relevante partijen en ruime ervaring heeft met programmatisch werken. Een snelle, autonome en flexibele schakel tussen de verschillende (overheids-)organisaties. Iemand die bij uitstek vaardig is in het scheppen van voorwaarden voor het succesvol functioneren van programmamedewerkers, vanuit de verschillende partnerorganisaties en staat voor het programmateam als het er op aankomt. Een programmamanager die verschillende belangen vertegenwoordigt en weet waar hij/zij staat in relatie tot de bestuurlijke opdrachtgever en het team. Een diplomatieke en resultaatgerichte leider die gevoeligheden en verbanden tussen de verschillende stakeholders snel herkent en weet hoe hiermee om te gaan. Een boegbeeld met statuur die het politieke spel beheerst en politiek-bestuurlijk sensitief is. Iemand die rust bewaart, overzicht behoudt en overstijgend denkt en handelt tussen de verschillende pijlers. Een krachtige en samenwerkingsgerichte programmamanager die met zijn/haar overtuigingskracht en frisse en zakelijke blik het programma kan leiden.

Verder voldoet de programmamanager aan de volgende belangrijke ervaringseisen:

  • Ruime ervaring in het leiden van complexe programma’s en/of meerdere grootschalige ruimtelijke projecten binnen een politiek-bestuurlijke organisatie en met een maatschappelijk gevoelig karakter, ervaring met waterbeheersing is een pré.
  • Inzicht in (internationale) politiek-bestuurlijke verhoudingen en een maatschappelijke context.
  • Ervaring met samenwerkingen tussen diverse organisaties.
  • Netwerk in de regio en/of een netwerk in Den Haag is een pré.

Wat biedt Provincie Limburg?

Je staat aan de vooravond van een belangrijk programma waarmee je duizenden mensen veiligheid kunt bieden en tegelijkertijd mee kunt helpen aan de inrichting van een prachtig deel van Nederland. Het programma WRL is complex en uitdagend en je werkt samen met veel verschillende partners in de regio. Als programmamanager ben jij de spin in het web die alle partners verbindt en krijg je de vrijheid om invulling te geven aan hoe je met de samenwerkende partners de vastgestelde doelen gaat bereiken. Samen met bevlogen programmamedewerkers en collega’s bij alle overheidslagen realiseer je zo een fantastische opgave om Limburg toekomst bestendig te maken. Verder biedt provincie Limburg een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van maximaal € 8.509,69 , afhankelijk van elders opgedane relevante kennis, ervaring en vaardigheden en een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Irina Raimondo en Corinne van der Salm, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 7 januari 2024.

Locatie: Maastricht
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 07-jan.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023