Leeuwendaal Logo
MIK&PIW
MIK&PIW zoekt een:

Lid raad van toezicht met portefeuille Financiën

Leeuwendaal zoekt voor MIK & PIW Groep een lid raad van toezicht met portefeuille Financiën.

De organisatie

Stichting MIK & PIW Groep (hierna: MIK & PIW) is een toonaangevende maatschappelijke organisatie op het gebied van kinderopvang en sociaal werk in Zuid-Limburg. De organisatie komt voort uit de fusie in 2019 van de stichting KIM en stichting PIW Groep. MIK & PIW kent een holdingstructuur met zes verschillende entiteiten; Partners in Welzijn, Ecsplore, Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek, Knooppunt Informele Zorg, Spelenderwijs en MIK Kinderopvang. De eerste vier zijn actief in het sociaal domein, de laatste twee zijn kinderopvangorganisaties gericht op het bevorderen van een kansrijke start voor alle kinderen.

Bij MIK & PIW draait alles om het vergroten van de Kanskracht van kinderen, ouders/verzorgers en wijkbewoners. Kanskracht staat bij MIK & PIW voor de mate waarin mensen regie over of grip op hun leven hebben en in staat zijn kansen te benutten. Het leidt tot zelfvertrouwen, vertrouwen in de toekomst en voegt perspectief toe. Het geeft mensen kracht om mee te kunnen doen in de samenleving. Preventie en een rijke ontwikkelomgeving zijn belangrijk en bevorderen de Kanskracht van de mensen in de wijken. MIK & PIW bouwt met hen aan sterkere wijken en biedt jeugdigen en gezinnen waar nodig ondersteuning dichtbij huis in hun vertrouwde omgeving. 

De raad van toezicht

MIK & PIW kent een eenhoofdige raad van bestuur die tevens de bestuurder is van de onderliggende stichtingen en bv’s. De bestuurder is integraal eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de raad van toezicht (two tier model). De raad van toezicht baseert zijn toezicht op de relevante wetgeving, actuele governancecodes Sociaal Werk en Kinderopvang en de landelijke visie op toezicht van de vereniging van toezichthouders voor kinderopvang en onderwijs (VTOI-NVTK). De huidige raad van toezicht bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter.

In de toezichtvisie van de raad gaat het om waardengedreven toezicht vanuit de kernwaarden integriteit, professionaliteit, verbinding en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De raad van toezicht richt zich op het 'why' (het ‘waarom’ – de drijfveer, de essentie –) van de organisatie. De raad hecht sterk aan de rol van critical friend en sparringpartner voor de bestuurder en het voeren van het open en scherpe gesprek.

Het ontstaan van de vacature

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaan de beide vacatures en worden tegelijkertijd ingevuld. Tevens zal de deelname van de nieuwe leden aan de twee commissies met hen worden besproken en in overleg worden toebedeeld.

Voor een optimale invulling van de vacante posities, beschikt de kandidaat bij voorkeur over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. Kandidaten behoeven niet uit Zuid-Limburg afkomstig te zijn maar hebben oprechte interesse in de regio en zijn in staat zich daarin snel te verdiepen.

Financiën

De nieuwe toezichthouder is een ervaren financial en beschikt over:

  • Oprechte interesse in en drive voor MIK & PIW en de maatschappelijke ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken heeft.
  • Bij voorkeur een afgeronde relevante academische opleiding en zo mogelijk ervaring als accountant (RA).
  • Brede ervaring en gedegen financiële kennis op strategisch niveau, opgedaan in het publiek domein of het bedrijfsleven. Ervaring in en kennis van de financiering van het sociaal werk en/of kinderopvang is een pre.
  • Goed bekend met de dynamiek in bestuur en toezicht, beschikt over een financiële en (vak)overstijgende (integrale) blik.
  • Heeft een brede focus en interesse in andere vakgebieden zoals bijvoorbeeld ICT, informatievoorziening en verander-/transitieprocessen in de organisatie en de bedrijfsvoering.

Bezoldiging

De bezoldiging bedraagt € 12.005,-- per jaar. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming van maximaal vier jaar.

De opgave

MIK & PIW is te omschrijven als een echte netwerkorganisatie die staat voor de verbinding tussen kinderopvang en sociaal werk, die sterk samenwerkingsgericht is en proactief wil (verder) bouwen aan de versterking van bestaande netwerken en het opzetten van nieuwe netwerken. MIK & PIW wil samen met partners écht het verschil kunnen maken voor/impact hebben op de samenleving en met elkaar sterkere wijken realiseren. 

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel en Marcel ten Berge, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 12 mei 2024.

Locatie: Beek
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 12-mei-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023