Leeuwendaal Logo
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia zoekt een:

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied Onderwijs & Kwaliteit

Leeuwendaal zoekt voor Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Onderwijs & Kwaliteit.

De organisatie

De Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) is het schoolbestuur van zes zelfstandige gymnasia in Noord-Holland en Brabant. Deze gymnasia met elk hun eigen ‘couleur locale’ verzorgen gezamenlijk onderwijs aan ruim 4.600 leerlingen. OSZG biedt hoogwaardig gymnasiaal onderwijs op de aangesloten scholen, waarvan vijf openbaar onderwijs aanbieden en één een katholieke signatuur heeft. De zelfstandige gymnasia willen een leeromgeving bieden waarin leerlingen zich wetenschappelijk, cultureel en sociaal maximaal kunnen ontplooien.

De zes rectoren-bestuurders van de scholen vormen samen het collegiaal bestuur van OSZG. De scholen worden vanuit het bestuursbureau in Haarlem ondersteund op verschillende gebieden zoals financiën, juridische zaken en HRM. De toezichthoudende rol wordt uitgevoerd door de raad van toezicht. Conform aftredingskalender komt de positie van het lid met een onderwijsachtergrond vacant.

OSZG bevindt zich in een transitiefase. Het bestuur maakt de ontwikkeling door van zes feitelijk autonome scholen naar meer bestuurlijke eenheid, onder meer op het gebied van kwaliteitsbeleid, financieel beleid en strategisch HR-beleid. Daarbij wil men recht blijven doen aan het eigen karakter van elk van de scholen. 

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie, fungeert als klankbord voor de bestuurders en oefent een aantal bevoegdheden uit die vastgelegd zijn in de statuten en het bestuursreglement.

Van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij de doelstelling van de stichting onderschrijven en dat zij ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij volgen. Ze behartigen het organisatiebelang en houden oog voor het algemeen maatschappelijke belang. De leden van de raad van toezicht beoordelen, controleren, adviseren en stimuleren het bestuur. Zij werken met globale informatie om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden.

Profiel

Het lid raad van toezicht Onderwijs & Kwaliteit voldoet onder meer aan de volgende specifieke profieleisen:

  • Relevante ervaring in het onderwijsveld, bij voorkeur bestuurlijke ervaring.
  • Op de hoogte van de ontwikkelingen en innovaties binnen het onderwijsveld.
  • Betrokkenheid bij en oog voor de ontwikkelingen in het gymnasiaal onderwijs.
  • Op de hoogte van het onderzoeks- en waarderingskader van de onderwijsinspectie.
  • Ervaring met het waarborgen van de onderwijskwaliteit in een periode van organisatieverandering.
  • Stimulerend, prikkelend, enthousiasmerend. Gericht op samenwerking.
  • Bij voorkeur ervaring als toezichthouder.

Wat biedt Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia?

Het betreft een toezichtfunctie bij een mooie organisatie die zich in een interessante ontwikkelfase bevindt.

De RvT vergadert circa vier keer per jaar, evenals de commissie onderwijs & kwaliteit. Daarnaast vindt twee keer per jaar overleg met de GMR plaats en periodiek een schoolbezoek.

De vergaderingen zijn over het algemeen in Utrecht (omgeving CS), soms op één van de scholen of op het bestuursbureau in Haarlem.

De leden van de RvT ontvangen een jaarlijkse vergoeding conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders van Onderwijs Instellingen (VTOI).

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan de pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 26 juni 2024.

Locatie: Haarlem/Noord-Holland/Brabant
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 26-jun.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023