Leeuwendaal Logo
Dijklander Ziekenhuis
Dijklander Ziekenhuis zoekt een:

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid

Leeuwendaal zoekt voor Dijklander Ziekenhuis een lid raad van toezicht op bindende voordracht van de cliëntenraad en met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid.

De organisatie

Het Dijklander Ziekenhuis wil een ziekenhuis zijn waar u zich welkom voelt. Een ziekenhuis waar het niet alleen draait om de vraag ‘wat is er met u’ maar ook om ‘wat is voor u belangrijk?’ Een ziekenhuis dat de patiënten écht wil begrijpen en waar altijd wordt gedacht: ‘Kan het niet nóg beter voor de patiënt?’. Het Dijklander Ziekenhuis is geworteld in de regio’s Waterland en West-Friesland en biedt zorg aan alle inwoners. Als opleidingsziekenhuis worden kennis en ervaring gedeeld. Samenwerking met andere partijen zoals (academische) ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg is voor goede zorg onmisbaar.

Verdeeld over twee hoofdlocaties in Hoorn en Purmerend en twee buitenpoliklinieken in Enkhuizen en Volendam werken ruim 3000 medewerkers, onder wie ongeveer 900 verpleegkundigen en zo’n 290 medisch specialisten in 26 medische specialismen. Ook ruim 300 vrijwilligers dragen hun zorgsteentje bij.

De driehoofdige raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het Dijklander Ziekenhuis. De raad van toezicht heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken (zie hieronder). Het Dijklander Ziekenhuis kent een vijftal zorgcentra: acute zorg, electieve zorg, chronische zorg, medisch ondersteunende diensten en klinieken. 

De raad van toezicht

De raad van toezicht van het Dijklander Ziekenhuis bestaat momenteel uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.

Op dit moment zoekt het Dijklander Ziekenhuis als gevolg van het verstrijken van de tweede termijn, vervanging voor één van de leden van de raad van toezicht, die tevens lid is van de Kwaliteitscommissie. Gezien de samenstelling van de raad komt de raad van toezicht graag in contact met een kandidaat voor de positie van lid raad van toezicht met expertise op kwaliteit van zorg. Het betreft een portefeuille op bindende voordracht van de CR. Dit betekent dat de CR gedurende het hele executive search proces nauw betrokken is.

Een aantal thema’s is voor de raad van toezicht de komende tijd van belang en hier zal in de raad van toezicht specifiek aandacht voor zijn:

  • Het Dijklander Ziekenhuis staat voor een aantal keuzes: waar profileert het ziekenhuis zich in (en durft het zich ook over uit te spreken) en in welk samenwerkingsverband vindt dit plaats én welke zorg verleent het ziekenhuis niet meer.
  • Transformatie van zorg en daarmee samenhangend innovatie en digitalisering is ook voor het Dijklander een opgave.
  • Het Dijklander ziekenhuis wil graag een STZ ziekenhuis worden. Hiermee gepaard gaat onder andere het binnen halen van opleidingen en wetenschap.

Profiel

Vanuit uw portefeuille op bindende voordracht van de CR heeft u in het bijzonder aandacht voor het belang van (potentiële) patiënten en medewerkers en onderkent u de strategische betekenis daarvan. U geeft blijk van een visie op de curatieve zorg, zowel op het gebied van medische ontwikkelingen als organisatorische veranderingen en u heeft kennis van het primaire zorgproces en de dynamiek van een ziekenhuisorganisatie.

Als toezichthouder bent u een goede en stevige communicator op alle niveaus, u stelt vanuit nieuwsgierigheid en een open houding de scherpe vragen en werkt op plezierige wijze in teamverband samen. U bent zelfkritisch en reflectief, stimuleert dit ook bij uw collega-toezichthouders en u heeft oog voor de teamdynamiek.

U bent een generalist met een heldere visie op de toekomst van het ziekenhuis en u bent in staat de strategische doelstellingen te beoordelen en in hun onderlinge samenhang te bezien. U gelooft in de kracht van innovatie en u bent in staat om hierop te anticiperen.

U beschikt ook over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen op strategisch en beleidsmatig niveau. U onderkent het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder en werkgever en de rol van sparringpartner en klankbord van de raad van bestuur. U heeft een goede antenne voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en individuele belangen en drijfveren. U heeft daarnaast een stevige maatschappelijke statuur en een aantal voor de organisatie relevante netwerken.

Wij zijn op zoek naar iemand met:

  • Academisch werk- een denkniveau.
  • (Actuele/recente) ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg vanuit de rol van zorgprofessional. Dit kan zijn als medisch specialist of verpleegkundige.
  • Bestuurlijke ervaring naast de inhoudelijke expertise.
  • Goed zicht op processen en ontwikkelingen binnen een ziekenhuisorganisatie, op alle niveaus. Kwaliteit en Veiligheid is daarbij voor u een centraal thema. U heeft inzicht in de eisen die kwaliteit en veiligheid stelt aan de patiëntenzorg, doelmatigheid en de continuïteit van het Dijklander ziekenhuis.

U heeft daarnaast ervaring op één van de volgende expertises:

  • Visie op transformatie van de (ziekenhuis)zorg en samenwerking in de keten.
  • Visie op zorg- en digitale innovatie en de vertaling naar zorg voor patiënten.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 30 mei 2024.

Locatie: Hoorn
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 30-mei-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023