Leeuwendaal Logo
Juvent
Juvent zoekt een:

Lid raad van toezicht (financiën)

Leeuwendaal zoekt voor Juvent twee leden raad van toezicht (aandachtsgebieden financiën en kwaliteit & veiligheid)

De organisatie

Juvent helpt kinderen, gezinnen en hun omgeving bij complexe vragen over opgroeien en opvoeden. Het gezin en zijn directe omgeving staan altijd centraal in de aanpak. Juvent geeft gezinnen weer perspectief. Daar maken ze zich elke dag hard voor. Met ruim 340 medewerkers in diverse zorgdisciplines, van speltherapeut tot pedagogisch medewerker, van gedragsdeskundige tot pleegzorgbegeleider, helpt Juvent kinderen, gezinnen en hun omgeving bij complexe vragen over opgroeien en opvoeden. De missie van Juvent is dat ieder kind in een veilige gezinsomgeving kan opgroeien tot een zelfstandige volwassene. Dat doen zij samen: met collega’s, zorgpartners en bovenal: het gezin. De blik is gericht op de toekomst.

De opgave

In Zeeland hebben de Zeeuwse gemeentes zich verenigd in de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Het uitgangspunt is het borgen van de gezondheid, veiligheid en adequate hulp en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun gezinnen waar dat nodig is om zo goed mogelijk mee te doen. Dit vraagt om een constructieve samenwerking in de jeugdhulpketen en met de aanpalende sociale domeinen voor onderwijs, kinderopvang en werk en wonen. Deze samenwerking dient de komende jaren geïntensiveerd te worden.
De Zeeuwse jeugdzorg wordt geleverd door acht samenwerkingsverbanden van aanbieders. Om de specialistische jeugdzorg ‘goed’ te kunnen blijven leveren, is samenwerking met de jeugd GGZ en andere aanbieders) belangrijk en dient deze verder geïntensiveerd te worden.

De raad van toezicht

Juvent hanteert de Governancecode Zorg 2022 als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De raad van toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Juvent. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor de raad van bestuur en vervult hij de werkgeversrol richting de raad van bestuur. De werkwijze van de raad van toezicht is omschreven in het reglement raad van toezicht. Hierin is opgenomen dat de raad van toezicht werkt met een drietal commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. De commissies adviseren de raad van toezicht over onderwerpen binnen hun taakgebied en bereiden de besluitvorming van de raad van toezicht voor. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden raad van toezicht is Juvent op zoek naar twee nieuwe leden.

Algemeen profiel leden raad van toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang en de jeugdzorg in het bijzonder.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Juvent en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Juvent stellen.

Profiel lid raad van toezicht (aandachtsgebied financiën)

Juvent begeeft zich (net als andere jeugdzorgorganisaties) in een ingewikkeld krachtenveld. Financiële stabiliteit is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Voor Juvent is een financiële basis geen statisch gegeven maar wel essentieel om Juvent verder te kunnen ontwikkelen. Dit komt mede tot stand door actief partnerschap met gemeenten, collega-organisaties en samenwerkingspartijen. Het is intern de uitdaging om, gezien de complexiteit van de jeugdzorg en de broze financiële mogelijkheden, toch positieve financiële resultaten te draaien én medewerkers aan boord te houden.

Specifieke functie-eisen voor het lid raad van toezicht met portefeuille financiën

 • Stevige financial met ruime kennis en ervaring, opgedaan binnen een complexe (zorg)organisatie.
 • Relevante ervaring als toezichthouder.
 • Brede kennis van de zorg.
 • Gewend te acteren in een omgeving waar het financieel spannend en onzeker is.
 • Kritische gesprekspartner die de vinger op de zere plek durft te leggen.
 • Evenwichtige persoonlijkheid die niet snel uit het veld is te slaan.
 • Maakt graag onderdeel uit van een team en zorgt voor onderlinge verbinding.
 • Binding met de regio Zeeland is een pre.
 • Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 2 oktober 2022.

Locatie: Middelburg
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 09-mei-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023