Leeuwendaal Logo
Stichting Trajectum
Stichting Trajectum zoekt een:

Lid raad van bestuur (medisch / zorginhoudelijke portefeuille)

Leeuwendaal zoekt voor Trajectum een lid raad van bestuur.

De organisatie

Trajectum biedt wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en ernstige gedragsproblematiek, al dan niet gepaard gaand met delict gedrag. Vaak gaat het om een combinatie hiervan en geregeld - maar niet altijd - hebben deze mensen een forensische achtergrond. Trajectum is een (top-) specialist in zeer complexe problematiek op het snijvlak van gehandicaptenzorg, forensische zorg en GGZ.

 Trajectum biedt ambulante en klinische zorg in Noord-Nederland en Oost-Nederland. Het centrale kantoor van Trajectum staat in Zwolle. Trajectum heeft alle toelatingen voor WLZ-gefinancierde gehandicaptenzorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de WLZ. Daarnaast heeft Trajectum een GGZ-toelating voor een aantal gespecialiseerde functies.

Trajectum hecht veel waarde aan netwerkzorg. Binnen deze samenwerking beoordelen ze - in overleg - steeds welke organisatie de cliënt de best passende zorg kan bieden, in welke fase van de behandeling. Dat kan een landelijke of een regionale organisatie zijn.

 Trajectum biedt ook SGLVG-behandeling. Bij SGLVG is altijd sprake van gedragsproblematiek in combinatie met psychische klachten. Het beoogde eindresultaat van de behandeling is een leefsituatie waarin de cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden van de patiënt in balans zijn en de patiënt, met passende ondersteuning vanuit zijn omgeving, naar eigen vermogen in de samenleving functioneert, zonder onaanvaardbare risico's voor eigen of andermans welzijn. 

De raad van bestuur

Trajectum heeft een collegiale driehoofdige raad van bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee leden. Eén van deze leden is tijdelijk als lid toegevoegd, tot mei 2025. Hiervoor is gekozen vanwege de te maken transities in leiderschapsontwikkeling, digitalisering van processen en hun positie als continu lerende (vernieuwende) organisatie. Na mei 2025 zal het bestuur tweehoofdig verder gaan. De leden van raad van bestuur hebben ieder een eigen portefeuille en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • beleidsbepaling;
 • beleidsuitvoering;
 • strategische en financiële doelstellingen.

Profiel

De portefeuille van het nieuwe RvB-lid omvat Kwaliteit, Veiligheid en Zorginnovatie; je bent verantwoordelijk voor deze onderdelen van de zorg. Het is belangrijk dat je visie hebt op de ontwikkelingen in de zorg, waarbij je aansluit bij de visie en missie van Trajectum.

Trajectum zet het perspectief van de cliënt altijd voorop. Daarom is het essentieel dat je als lid van de RvB in staat bent om op strategisch niveau de stem van de cliënt in te brengen. Het is daarvoor belangrijk dat je een goede relatie met de cliëntenraad ontwikkelt en dat je ‘meedoen’ en medezeggenschap ook op andere manieren stimuleert.

Als zorginhoudelijk lid van de RvB participeer je in netwerken met verschillende zorgorganisaties, zorgverzekeraars en heb je overleg met nationale, regionale en lokale politiek. In deze functie ben je hoofd TBS van Trajectum met bijbehorende wettelijke taken. Ook geef je direct leiding aan de eerste geneeskundige.

Affiniteit met Trajectum als opleidingscentrum is van belang; de bereidheid bij te dragen aan relevante kennisontwikkeling van het Kenniscentrum van Trajectum. Bovendien heb je kennis van (en interesse in) eHealth en zorginnovatie en liefst ook ervaring met digitaliseringsprojecten.

Functie-eisen

Als lid van de raad van bestuur van Trajectum heb je:

 •  Een achtergrond als specialist (psychiater, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog), of een doctoraat op een van deze gebieden.
 •  Een denk- en werkniveau met potentiële of bewezen bestuurlijke ervaring binnen een zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg, de forensische zorg, de geestelijke gezondheidszorg of het ziekenhuiswezen. Je bestuurlijke ervaring betreft de inhoudelijke kant van een (complexe) professionele organisatie.
 • Affiniteit, deskundigheid en ervaring voor/met de doelgroep van Trajectum en van de individuele en complexe problematiek van cliënten of ben je bereid je deze eigen te maken.
 • Interesse in de specialistische zorg van Trajectum.
 • Inzicht in de dynamiek van een organisatie, waarin je (samen)werkt met verschillende orthopedagogische, psychiatrische en somatische disciplines.
 • Ervaring met veranderprocessen in een complexe professionele omgeving en je kunt deze succesvol toepassen. Je kent de diversiteit van de intra- en extramurale zorg, zoals Trajectum deze biedt.
 • Kennis van minimaal één van de Trajectum-zorggebieden: forensische, psychiatrische en verstandelijk gehandicaptenzorg en je brengt daarin je eigen netwerk mee. Daarnaast ben je nieuwsgierig naar andere vakgebieden en in staat je deze snel eigen te maken.
 • Een relevant netwerk dat je snel kunt uitbreiden. Liefst heb je ook functies of rollen in andere netwerken of organisaties, om zo het netwerk van Trajectum te verstevigen.
 • Een zeker kennis- en ontwikkelingsniveau op het gebied van wetenschappelijk gefundeerde patiëntenzorg – of in ieder geval een goed onderbouwde affiniteit hiermee.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Margriet van Ast, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op woensdag 1 november 2023.

Locatie: Zwolle
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 01-nov.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023