Leeuwendaal Logo
Santé Partners
Santé Partners zoekt een:

Lid raad van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor Santé Partners een lid raad van bestuur.

De organisatie

Santé Partners is dé samenwerkingspartner in zorg, wonen, welzijn en diensten, dichtbij en in de lokale omgeving van de cliënt. Dit is niet alleen de ambitie, dit wordt daadwerkelijk zo ervaren door inwoners, familie, ketenpartners en financiers. Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving activeert Santé Partners de kracht van mensen en draagt zij bij aan hun welbevinden en vitaliteit.

Santé Partners is actief in zes regio’s: Arnhem e.o., Bommelerwaard, Gelderse Vallei, Rivierenland, Lekstroom en Utrecht Zuid Oost met meer dan 35 gemeenten.

De strategische ambitie van Santé Partners voor de komende jaren wordt krachtig omschreven als: samen sterk. Santé Partners is daarom voornemens haar dienstverlening te gaan richten op de volgende pijlers: Langer zelfstandig wonen (care) en Thuis verplegen en behandelen (cure). 

Sinds januari 2021 kent Santé Partners een nieuw bestuur en een nieuw managementteam. In 2023 is de Professionele Raad gevormd bestaande uit de vakgroep voorzitters Wijkverpleging, Wonen & Behandeling, Sociaal Domein en Jeugdgezondheidszorg. Binnen de tweehoofdige raad van bestuur ontstaat nu een vacature van lid raad van bestuur.

De opgave

Santé Partners staat voor de opgave het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen en de transformatie-akkoorden vorm te geven. Vanwege het feit dat Santé Partners systeemspeler is voor de wijkverpleging in de regio’s waar zij werkzaam is, wordt Santé Partners door zorgverzekeraars en partners gezien als de partij die een trekkende rol heeft in de transformatie. De grote hoeveelheid akkoorden die geldt voor Santé Partners brede portfolio en de daarmee gepaard gaande transformatieopgaven vragen een (te) grote verander/ondersteuningscapaciteit van Santé Partners. Dit heeft ertoe geleidt dat er voorgenomen keuzes zijn gemaakt betreffende het portfolio van Santé Partners. 

De voorgenomen keuze voor een focusstrategie heeft tot gevolg dat dienstverlening die niet, of niet voldoende, tot deze focus behoort of kan gaan behoren in een periode van twee jaar zal worden overgedragen aan andere partijen. 

De bovenstaand omschreven focusstrategie brengt niet alleen focus binnen het portfolio met zich mee, maar ook een veranderende manier van werken voor de medewerkers die werkzaam zijn binnen het Langer Zelfstandig Thuiswonen en het Thuis verplegen en Behandelen. Het gaat hier om werken met technologie, keuze in welke zorg we nog wel of niet leveren, en het wijk en buurtgericht werken. Het gevolg is dat er soms keuzes gemaakt moeten worden die niet ieders voorkeur hebben. Niet iedere cliënt zal langer thuis willen blijven wonen. En niet elke professional vindt het prettig om alleen die ondersteuning te bieden die echt de cliënt en/of zijn omgeving niet zelf al kan. Zoals door een cliënt iets aan te leren in plaats van te zorgen of door nieuwe technologie aan te bieden. Santé Partners gaat medewerker en cliënt helpen bij deze verandering, door middel van drie uitgangspunten: Samen, Digitaal en Thuis & in de wijk.

Profiel

Voor Santé Partners zoeken we een lid raad van bestuur die voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • Strategische (bestuurlijke) ervaring, met bij voorkeur een verpleegkundige of (para)medische achtergrond.
 • Aantoonbare affiniteit met integrale (ouderen)zorg in de wijk en in woonvormen, met curatieve wijkverpleegkundige zorg thuis waaronder ziekenhuisverplaatste zorg en ondersteuning vanuit het sociale domein.
 • Kennis van en ervaring met kwaliteit en (client)veiligheid.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, sterk in conceptueel denken, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie.
 • Ervaring met het in goede banen leiden van complexe transformaties.
 • Proactieve, resultaatgerichte instelling met oog voor risico’s en haalbaarheid.
 • Beschikt over een breed scala van sociale vaardigheden in complexe in- en externe onderhandeling- of afstemmingssituaties: creëren van draagvlak, beïnvloedingsstrategieën en adviesvaardigheden, coachende en stimulerende vaardigheden, leidinggevende en aansturende vaardigheden.
 • Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
 • Erkent de kracht en waarde van professionele zeggenschap.
 • Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden. Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
 • Affiniteit/ervaring met financiering en bedrijfsvoering van de zorg.

Kerncompetenties voor leden van de raad van bestuur

 • Toegankelijke persoonlijkheid, zichtbaar aanwezig, brengt rust, duidelijkheid en eenduidigheid.
 • Ondernemend en lef.
 • Besluitvaardig en resultaatgericht, koersvast, neemt ook onder druk integere besluiten.
 • Analytisch en conceptueel sterk, kan strategisch, tactisch en operationeel niveau overzien en combineren.
 • Neemt verantwoordelijkheid en initiatief in het transformatieproces, houdt daarbij oog voor het collectief en stuurt op samenhang en draagvlak.
 • Verbinder en teamplayer in de raad van bestuur, gelooft in de kracht van samenwerken en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten.
 • Coachend en inspirerend leider, gaat uit van de kracht van mensen, hun professionaliteit en gedrevenheid en ziet daarbij autonomie als basis voor empowerment en beweging van mensen.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga en Manon Min. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

 

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 19 november 2023. 

Locatie: Tiel
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 19-nov.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023