Leeuwendaal Logo
Stichting Trajectum
Stichting Trajectum zoekt een:

Lid raad van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor Trajectum een lid raad van bestuur.

De organisatie

Trajectum is een unieke organisatie die zorg biedt aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVG). Een groot deel van de cliënten heeft een forensische achtergrond. De organisatie biedt iedere cliënt een behandeling/begeleiding op maat. Dit wordt georganiseerd in een keten van hulpverleningsvormen: behandeling, specialistisch verblijf en ambulant. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is divers en varieert van strikt gesloten en beveiligd tot en met in de samenleving geïntegreerde woon- en werkvoorzieningen. De methodiek is leidend binnen de zorg en de cliënt en zijn verwanten staan altijd voorop. Met deze zorg wil Trajectum bereiken dat cliënten zo goed mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. De zorgvormen zijn primair geclusterd in drie sectoren. Daarbinnen zijn kleinere eenheden zoals regio’s en teams ondergebracht. De drie hoofdsectoren zijn: klinisch behandelen, specialistisch verblijf, ambulante zorg.

Trajectum heeft twee jaar geleden gekozen voor het tijdelijk uitbreiden van de tweehoofdige RvB. Daarmee werd voorzien in de behoefte aan meer bestuurlijke capaciteit en slagkracht, vanwege verdergaande professionalisering van de organisatie en diverse strategische projecten. Met het vertrek van de voorzitter RvB afgelopen zomer is er opnieuw gekeken naar de topstructuur. Geconcludeerd is dat gezien de bestuurlijke opgave die er ligt, de RvB uitgebreid wordt met een derde lid voor een periode van maximaal 3 jaar. Eén van de huidige RvB leden is inmiddels benoemd tot voorzitter.

Trajectum is gevestigd in Zwolle en heeft diverse locaties in het noorden en oosten van het land. Bij Trajectum werken circa 1.750 medewerkers die zich elke dag vol passie en loyaliteit inzetten voor de bijzondere doelgroep.

De opgave

Er is sprake van een forse bestuurlijk opgave. Er is een duidelijke koers ingezet, maar Trajectum kent nog een aantal kwetsbaarheden. Geconstateerd is dat er een duidelijk ontwikkelvraagstuk ligt om te komen tot een lerende organisatie. Daarnaast spelen er een aantal strategisch cruciale projecten, zoals outsourcing IT, het nieuwe ZPM en het ECD, nog afgezien van het thema vastgoed/huisvesting. En dat midden in een enorm turbulente politiek-maatschappelijke context en een Coronacrisis. Er ligt een grote uitdaging voor de gehele organisatie. Dit gaat voor de komende jaren veel vragen van het management en de RvB.

Profiel

De nieuwe bestuurder is complementair qua kennis en achtergrond aan het profiel van de huidige bestuurders en onderschrijft de ingezette koers volledig. Binnen de RvB zijn de aandachtsgebieden verdeeld, maar is er tevens een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het collectief functioneren van de RvB. Dit vraagt om een resultaatgerichte teamplayer die goed kan reflecteren op zowel eigen functioneren als op die van de RvB als geheel.

Resultaatgebieden

  • Het ontwikkelen en aansturen van een cultuurtraject om te groeien naar een lerende organisatie waarin medewerkers floreren ten behoeve van de cliënten en patiënten in de zorg. Het traject moet leiden tot het delen van een gezamenlijk hoger doel, in verbinding zijn met elkaar, betekenisvol werk en plezier en voldoening hebben.
  • Het benutten van kennis en moderne technologie via innovatie en continue verbetering, teneinde meerwaarde te creëren voor de cliënten/patiënten, medewerkers en de organisatie, zodanig dat de organisatie in zijn geheel op een hoger niveau gaat functioneren. Het hiervoor uitzetten van een meerjarenkoers met een concrete en haalbare vertaling van de strategie naar de implementatie en het borgen van de vernieuwing.
  • Actief een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het management team. Met name als het gaat om hun leiderschapskwaliteiten die hen in staat stellen om hun cruciale rol binnen genoemd transformatieproces te realiseren.

Functie-eisen

  • Ruime deskundigheid en ervaring met strategische organisatieveranderingsvraagstukken in een complexe omgeving.
  • Ervaring met (het succesvol implementeren van) veranderprocessen in een complexe professionele omgeving waarbij gedragsverandering centraal staat.
  • Heeft een pragmatische ziens -en handelswijze op de rol en functie van strategische organisatieontwikkeling.
  • Kan vanuit bestuurlijk perspectief de interne oriëntatie op organisatieontwikkeling vasthouden.
  • Heeft gevoel bij de diversiteit van de intra- en extramurale zorg die Trajectum biedt en de zorggebieden zelf (forensische, psychiatrische en verstandelijk gehandicaptenzorg) en/of is in staat zich de benodigde (inhoudelijke) kennis op korte termijn eigen te maken.
  • Geeft vertrouwen aan duaal management om te groeien en weet anderen te laten groeien door een coachende leiderschapsstijl.
  • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

We zoeken een lid raad van bestuur met een sterke, integere persoonlijkheid, met vanzelfsprekende loyaliteit ten opzichte van de organisatie. Hij/zij is ondernemend, transparant en resultaatgericht. Heeft een groot reflectief -en relativerend vermogen, luistert goed en is toegankelijk en zichtbaar zowel in- en extern. Is taai en volhardend in voorliggende opdracht voor stapsgewijze doorontwikkeling van de organisatie. Beschouwend, positief kritisch, neemt weloverwogen besluiten, houdt steeds het belang van de doelgroep voor ogen. Coachend leider, gaat uit van de kracht van mensen, hun professionaliteit en gedrevenheid en ziet daarbij autonomie als basis voor empowerment en beweging van mensen. Heeft een positief mensbeeld en gevoel voor humor.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Klaus Schmitt en Douwe Wijbenga. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag 27 december 2021.

Locatie: Zwolle
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 29-nov.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023