Leeuwendaal Logo
SWV Helmond-Peelland VO
SWV Helmond-Peelland VO zoekt een:

Extern voorzitter toezichthoudend bestuur

Leeuwendaal zoekt voor Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO een extern voorzitter toezichthoudend bestuur.

De organisatie

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO is een netwerkorganisatie waarbij acht schoolbesturen zijn aangesloten. Het samenwerkingsverband voert werkzaamheden uit in negen (deel) gemeenten: Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze, Laarbeek, Helmond en Someren. In deze regio bieden 24 scholen voortgezet (speciaal) onderwijs en passende ondersteuning aan ongeveer 13.700 leerlingen.

Het bureauteam van samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO adviseert en ondersteunt de ondersteuningscoördinatoren van de aangesloten scholen en is verantwoordelijk voor de advisering bij de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs (nu 435 leerlingen) en het voortgezet speciaal onderwijs (nu 777 leerlingen). Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO werkt onder andere samen met gemeenten (jeugdzorg, leerplicht, participatie), (jeugd)hulpaanbieders en samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs in de regio.

Toezichthoudend bestuur

De organisatie bevindt zich in een bestuurlijke transitie, waarbij de structuur met een directeur, een algemeen bestuur en een onafhankelijk extern voorzitter per 1 augustus 2024 wijzigt in een bestuursstructuur met een directeur-bestuurder (de uitvoerend bestuurder) en een toezichthoudend bestuur.

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit zeven interne toezichthouders: vijf vertegenwoordigers namens de schoolbesturen, aangevuld met twee externe leden. Bij de externe leden gaat het om de te werven onafhankelijke bestuursvoorzitter en het te werven onafhankelijk lid, tevens voorzitter van de auditcommissie. Daarnaast is er een raad van aangeslotenen (RvA) waarin alle aangesloten schoolbesturen zitting hebben. Deze raad is een adviserend en tactisch-operationeel beleidsvoorbereidend overlegorgaan van de stichting.

De opgave

Het samenwerkingsverband heeft als doel dat jongeren in de regio zo actief en zelfstandig mogelijk participeren in de maatschappij en dat leerlingen gediplomeerd en met een startkwalificatie hun schoolloopbaan kunnen afsluiten. Hiervoor dient er stevig ingezet te worden op de onderlinge samenwerking en de samenwerking in de jeugdzorg- en onderwijsketen. Daarnaast vraagt de nieuwe governance structuur (naar een meer onafhankelijk toezichthoudend bestuur) speciale aandacht ten aanzien van teamvorming binnen het toezichthoudend bestuur, het innemen van de werkgeversrol van het toezichthoudend bestuur en de relatie tussen het toezichthoudend bestuur en de raad van aangeslotenen. Bij deze thema’s vervult de voorzitter van het toezichthoudend bestuur een belangrijke rol.

Wat biedt SWV Helmond-Peelland VO?

Als voorzitter en als lid van het toezichthoudend bestuur draagt u actief bij aan de richting en route van passend onderwijs in de regio.

U ontvangt een jaarlijkse honorering volgens de richtlijnen van de VTOI-NVTK.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Carine Hulscher-Slot en Marcel ten Berge, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 12 mei 2024.

Locatie: Helmond
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 12-mei-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023