Leeuwendaal Logo
Huisartsen Gelderse Vallei
Huisartsen Gelderse Vallei zoekt een:

Directeur-bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) een Directeur-bestuurder.
Mensgericht, empathisch en zichtbaar betrokken leider en netwerker met een uitgesproken visie en executiekracht

De organisatie

Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) is de netwerkorganisatie voor huisartsenzorg in de regio Gelderse Vallei en is in 2013 ontstaan door het samengaan van meerdere huisartsenzorg organisaties in de regio. Huisartsen Gelderse Vallei is een financieel gezonde organisatie met een jaaromzet van ruim 17 miljoen en circa 110 medewerkers.

Het hele zorgstelsel is in beweging waarbij de zorgvraag steeds meer verschuift richting chronische zorg en multiproblematiek. In de huisartsenzorg is de afgelopen jaren al veel veranderd en ook HAGV beweegt mee richting een integrale dienstverlener die actief is binnen de spoedzorg, zorg & innovatie en op het gebied van in- en externe dienstverlening (o.a. ICT en HR), ondersteund door kwaliteit en communicatie. Het doel van HAGV is de leden, die tegelijkertijd ook aandeelhouders zijn, maximaal te ondersteunen, ontzorgen en faciliteren.

Het speelveld waarin HAGV actief is, is complex. Enerzijds ondersteunt, ontzorgt en faciliteert zij de huisartsen uit de regio. Anderzijds werkt zij samen met andere belangrijke partners en opereert in verschillende netwerken.

Op dit moment wordt de organisatie aangestuurd door een interim bestuurder die de bestuurlijke continuïteit waarborgt en de opdracht heeft gekregen een voorstel te doen voor een nieuwe organisatiestructuur passend bij de huidige omvang van de organisatie en de fase van ontwikkeling waarin HAGV zich bevindt. Het voorstel is actueel onderwerp in een besluitvormingsproces en zal naar verwachting medio april worden vastgesteld.

HAGV bestaat uit een vereniging en een werkmaatschappij. Bij de Coöperatieve vereniging Huisartsen Gelderse Vallei zijn alle praktijkhoudende huisartsen uit de regio aangesloten. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van 5 huisartsen en is enig aandeelhouder in de werkmaatschappij Holding Huisartsen de Gelderse Vallei B.V. De holding heeft 4 ondernemingen onder zich: Huisartsenpost Gelderse Vallei, Ketenzorg Gelderse Vallei, POH GGZ Gelderse Vallei en Gelderse Vallei Academie. De holding en haar dochterondernemingen worden bestuurd door een eenhoofdige algemene directie. Het managementteam van de holding bestaat naast de directeur-bestuurder uit een medisch directeur, manager services, manager zorg & innovatie, manager spoedzorg, en een bestuurssecretaris. De raad van commissarissen houdt onafhankelijk toezicht op de organisatie.

Profiel

In het vervullen van de voornoemde opgave is een passende leiderschapsstijl wellicht nog belangrijker dan inhoudelijke kennis van en ervaring met specifieke huisartsenzorg. HAGV is toe aan nieuw leiderschap. De directeur-bestuurder die wij zoeken combineert mensgerichtheid, empathie en zichtbare betrokkenheid met een uitgesproken visie en executiekracht sturend op resultaat. Hij/zij geeft ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid, weet vertrouwen te wekken, kan goed samenwerken en is verbindend. Beweegt met souplesse in de samenwerkingsrelatie met de raad, het coöperatiebestuur en de achterban. Samen met het managementteam draagt de directeur-bestuurder de verantwoordelijkheid om de ingezette organisatieontwikkeling te bestendigen waarbij hij een goede balans weet te vinden tussen in- en extern actief en zichtbaar zijn.

Functie-eisen

Tevens worden de volgende eisen aan de directeur-bestuurder gesteld:

  • Academisch werk- en denkniveau en een relevante opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen;
  • Bestuurlijk vaardig met ruime integrale managementervaring in een organisatie met professionals, bij voorkeur in de zorg;
  • Bedrijfsmatig stevig onderlegd;
  • Is gewend in een veranderende omgeving resultaten te boeken;
  • Heeft of is in staat snel inzicht te krijgen in taken en rolverdeling tussen bestuur, toezicht, coöperatiebestuur en de medezeggenschapsorganen;
  • Heeft een visie op Good Governance;
  • Is in staat maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen te signaleren en deze te vertalen naar een visie, maar ook naar concrete instrumenten en concrete ondersteuning voor de leden van HAGV;
  • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen. Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden;
  • Bezit zowel sterke interne leiderschapskwaliteiten, alsook sterke externe netwerkvaardigheden;
  • Mens- én resultaatgericht.

Wat biedt Huisartsen Gelderse Vallei?

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen voor de sector Zorg en Jeugdhulp en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens (indeling in WNT-klasse III). Het betreft een functie voor 32 uur met standplaats Ede.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees je dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Peter Gerritsen, senior-adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Quintin Sieburgh Sjoerdsma, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 28 mei 2023.

Locatie: Ede
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 28-mei-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023