Leeuwendaal Logo
Kober Kinderopvang
Kober Kinderopvang zoekt een:

Bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Kober kinderopvang een bestuurder.

De organisatie

Kober is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-Brabant. Dagelijks zet Kober zich in om ieder kind de beste kansen te bieden. Dit doen ze op de kinderdagverblijven, peuteropvang, bij de buitenschoolse- en tussenschoolse opvang en bij voor- en vroegschoolse educatie. Door de grote spreiding in de regio is Kober kinderopvang altijd dichtbij. Dicht bij kinderen. Dicht bij school. En altijd dicht bij huis. De kernwaarden van Kober zijn: bevlogen, verbindend, ondernemend. Deze kernwaarden typeren Kober. Je voelt, ervaart en merkt dat zij deze kernwaarden doorleven. In het dagelijks werk, in hun houding en in hun gedrag.

Kober kinderopvang is een besloten vennootschap met een stichting als enig aandeelhouder. De vennootschap wordt bestuurd door een eenhoofdige raad van bestuur. Op dit moment wordt deze op interim basis vervuld. Samen met drie regiomanagers en 5 andere MT-leden vanuit het stafbureau is de bestuurder eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid, jaarplan, meerjarenplan, begroting, realisatie ervan en voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. De betrokkenheid van personeel en ouders is georganiseerd door middel van de ondernemingsraad en de centrale oudercommissie.

De opgave

Voor de nieuwe bestuurder ligt er de majeure opgave enerzijds de reeds ingeslagen koers te omarmen en zorg te dragen voor de verdere implementatie, maar tegelijkertijd op te treden als vernieuwende/innovatieve, proactieve en ondernemende samenwerkingsgerichte bestuurder die Kober op een resultaatgerichte, koersvaste en duurzame wijze verder brengt. Het is daarbij van belang dat de toekomstige bestuurder zich thuis voelt bij de ontwikkelingen binnen de kinderopvang (zoals bijvoorbeeld de tekorten op de arbeidsmarkt) en een sterk besef heeft van de mogelijke impact die deze ontwikkelingen kunnen hebben op de inrichting en besturing van de organisatie (richten, inrichten en verrichten).

Voor Kober kinderopvang zoeken we dan ook een bestuurder met passie en bevlogenheid voor kinderopvang die met visie en bestuurlijke daadkracht vanuit lef en ambitie de strategie bepaalt en hierbij duidelijke keuzes maakt. Een persoon met een scherp gevoel en oog voor de organisatie en kwaliteit van primaire processen én bedrijfsvoeringprocessen. Iemand die beschikt over een strategische blik en zorgt dat de externe ontwikkelingen en interne professionalisering met elkaar in de pas blijven.

De bestuurder die wij zoeken heeft/is:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare ruime (bestuurlijke) eindverantwoordelijkheid in een dienstverlenende en klantgerichte organisatie die een maatschappelijk belang dient.
 • Stevig én verbindend binnen complexe processen op (politieke) platforms met diverse stakeholders met soms tegengestelde belangen en is in staat binnen deze context de organisatie zo te positioneren dat de maatschappelijke opgave van Kober (ontsluiten van kinderopvang voor iedereen) verder kan worden vervuld.
 • Een uitgesproken visie op ontwikkelingen in het maatschappelijke domein van kinderopvang, onderwijs en zorg en is in staat deze te ontwikkelen, uit te dragen en te realiseren.
 • Bedrijfskundig en bedrijfsmatig sterk, neemt van nature financiën en kwaliteit mee in de besluitvoming.
 • Een inspirerend leidinggevende. Heeft vertrouwen in de deskundigheid van het MT en geeft de ruimte bij het uitvoeren van het vastgestelde beleid.
 • Een open en ontvankelijke houding jegens medezeggenschap van medewerkers en ouders.
 • In staat de commerciële opgave van Kober te verbinden met de maatschappelijke opgave.
 • Een relevant regionaal netwerk of in staat dit snel op te bouwen.
 • Een samenwerker, die bij uitstek geschikt is om verbindingen te leggen en te benutten voor Kober in regionaal en mogelijk zelfs landelijk verband.
 • Ervaring in een continu veranderende omgeving; begrijpt de kinderopvang en werkgebieden die daarop van invloed zijn en kan daarin effectief en flexibel (mee)bewegen zonder koers te verliezen.

Wat biedt Kober kinderopvang?

Als bestuurder kom je te werken in een unieke en inspirerende werkomgeving waar betrokken en gepassioneerde collega’s werken aan de ambities van Kober kinderopvang. Je krijgt alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomst van kinderen en het versterken van de positie van Kober. Daarbij hoort een marktconform salaris met de passende arbeidsvoorwaarden conform de Governancecode Kinderopvang. Kober hanteert de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang van de VTOI-NVTK, schaal J. Het betreft een fulltime aanstelling. Standplaats is Breda.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Peter Gerritsen, Directeur HR Strategie en Realisatie. Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om jouw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen jouw reactie graag uiterlijk op zondag 17 april 2022.

Locatie: Breda
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 28-feb.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023