Leeuwendaal Logo
InteraktContour
InteraktContour zoekt een:

Bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor InteraktContour een bestuurder.

De organisatie

InteraktContour is een specialistische zorgaanbieder en richt zich op mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of een hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten. Terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Op die belofte richt InteraktContour zich met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. En die belofte aan cliënten en hun naasten geeft medewerkers, management en bestuurder van InteraktContour richting in hun handelen van dag tot dag en bij het maken van strategische keuzes.

InteraktContour is succesvol en de afgelopen jaren gestaag gegroeid. De organisatie is er voor haar (circa) 3.000 cliënten (en hun naasten) en omvat 36 woonlocaties, 30 dagbestedingslocaties en 9 behandellocaties in Midden- en Oost-Nederland. De zorg kent drie eenheden: Zorg en Wonen, Behandeling en Maatschappelijke Ondersteuning. Er werken ruim 1500 medewerkers. InteraktContour is financieel gezond. De jaaromzet is circa 89 miljoen (2020).

De organisatiestructuur van de stichting bestaat op hoofdlijn uit de éénhoofdige raad van bestuur, raad van toezicht en het managementteam. Medezeggenschap van cliënten is bij InteraktContour op iedere locatie belegd. Er is een Centrale Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.

De strategische koers en opgaven

InteraktContour heeft een inhoudelijke en financieel stabiele basis opgebouwd en deze zal naar de toekomst toe worden vastgehouden.

Met de notitie “Zorg voor betekenisvol leven” heeft InteraktContour haar strategische koers en ambities voor 2021– 2024 bepaald. Belangrijke thema’s zijn (o.a.) de arrangementen voor zorg en ondersteuning van (langer) thuiswonenden, doorontwikkeling van gespecialiseerde zorg, vastgoed (waaronder NAH+ en NAH++ locaties), technologische en sociale innovaties in de langdurige zorg en het boeien en binden van medewerkers.

De bestuurder zal in nauwe samenwerking met management, medewerkers en medezeggenschap de strategische koers, ambities en ontwikkelingen doorzetten en realiseren. De bestuurder maakt daarbij gebruik van de kennis, kunde en talenten van het management en medewerkers. Is extern zichtbaar en actief richting samenwerkingspartners, financiers en andere gremia wat bijdraagt aan de resultaten en positie van InteraktContour. Continueert de constructieve samenwerking met de raad van toezicht, OR en CCR.

Profiel

Bij InteraktContour past een authentiek, dienend en natuurlijk leider. De bestuurder heeft een zorghart en heldere visie op de toekomstige ontwikkeling van InteraktContour. De bestuurder werkt vanuit een oprechte interesse in/goede verbinding met alle geledingen van de organisatie. Is een sparringpartner, die inspireert en prikkelt, professionals uitdaagt en daarbij oog heeft voor talent en creativiteit en ieders kracht. Met als gevolg dat nieuwe ontwikkelingen en organisatieaanpassingen op organische wijze doorgevoerd worden. Gaat scherpe discussies niet uit de weg en doet dit op constructieve, eerlijke wijze en met respect voor de ander. De bestuurder is zich bewust van de gewenste balans in bestuurlijke distantie en nabijheid en draagt dit ook uit. Beschikt over een resultaatgerichte houding en executiekracht met empathie en een groot verbindend vermogen. De bestuurder brengt een gezonde dosis lef en ambitie mee en staat makkelijk op de bühne.

Functie-eisen

De bestuurder neemt de volgende belangrijke ervaring en vaardigheden mee:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Bestuurlijke ervaring vanuit een breed, generiek profiel met een stevig accent op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Ervaring in een zorgorganisatie is gewenst maar mag gecombineerd zijn met ervaring in andere sectoren vanwege een frisse blik.
  • Uitstekende strategische kwaliteiten, sterk in conceptueel denken, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie om het vervolgens met elkaar te realiseren.
  • Erkent en waardeert de kracht van een actieve medezeggenschap en cliëntenparticipatie. Heeft een goed oog voor de kwetsbaarheid van de cliënten van InteraktContour.
  • Kennis van en ervaring met het sturen op de transities in de zorg en vastgoed, passend bij de maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen waar InteraktContour mee te maken heeft.
  • Een stevige netwerker die oprecht gelooft in de kracht van samenwerking en de kansen die het biedt om de zorg te innoveren en ‘anders’ te organiseren.

Wat biedt InteraktContour?

  • Een mooie bestuurlijke positie bij een specialistische zorgaanbieder met een informele, gedreven bedrijfscultuur en gezonde ambitie. De ruimte om bij te dragen aan de toekomstige ontwikkeling en positie van InteraktContour als specialistische zorgaanbieder en echt van waarde te zijn voor de cliënten en medewerkers van InteraktContour.
  • De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2 klasse IV).
  • Aanstellingsvorm in overleg waarbij InteraktContour hecht aan continuïteit en langdurig commitment.
  • Standplaats Nunspeet.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min en Marcel ten Berge, adviseurs werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag 17 januari 2022.

Locatie: Nunspeet
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 20-okt.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023