Leeuwendaal zoekt...

Lid raad van toezicht

portefeuille Financiën, voorzitter auditcommissie
Stichting Kinderopvang Oegstgeest
Vergadering max. 4 maal per jaar
Leeuwendaal zoekt...

Lid raad van toezicht

portefeuille Financiën, voorzitter auditcommissie
Stichting Kinderopvang Oegstgeest
Vergadering max. 4 maal per jaar

Over SKO

"De beste kinderopvang in elke wijk van Oegstgeest, dat is onze missie!"

Stichting Kinderopvang Oegstgeest is de grootste aanbieder van kinderopvang in de gemeente Oegstgeest en verzorgt de opvang van circa 1.900 kinderen in negen kindercentra in Oegstgeest. SKO biedt kinderdagopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang, vakantieopvang en peuteropvang. Met een omzet van ruim 7 miljoen euro per jaar en bijna 109 fte aan medewerkers is SKO een middelgrote, financieel gezonde organisatie. Bij SKO wordt met hart en ziel gewerkt, met enthousiasme en met vakkennis, want kinderopvang is mooi en bijzonder werk!

SKO is een maatschappelijke onderneming die deel uitmaakt van de Oegstgeester samenleving en zich daarbij betrokken voelt. SKO stimuleert kinderen tot zelfstandigheid, ondernemen en ontdekken, omdat dit belangrijke waarden zijn voor hun toekomst. Vanuit prettige, zo groen en duurzaam mogelijke locaties met gedreven professionals die zichzelf ook blijven ontwikkelen.

Wat vraagt SKO van u?

Het nieuw te werven lid raad van toezicht heeft gedegen kennis en ervaring op het gebied van financiën en zal voorzitter zijn van de auditcommissie. SKO staat open voor beginnende toezichthouders. Onbevangen zijn, doorvragen en alternatieve oplossingen kunnen aandragen zijn belangrijke eigenschappen. We zijn op zoek naar kandidaten die als (recente) klant van een kinderopvangorganisatie zicht hebben op de belangrijke rol van de kinderopvang en zich kunnen vinden in de drive en visie van SKO.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • bedrijfseconomische opleiding en ervaring als controller of accountant;
  • zicht op de rol van toezichthouder en bereid zich hierin verder te ontwikkelen;
  • helicopterview en een visie op de opgave van de organisatie;
  • in staat anderen de ruimte te geven en te luisteren; kritisch en respectvol;
  • plezier in samenwerken met inzicht in het eigen functioneren en het samenspel met het team en de bestuurder.

Arbeidsvoorwaarden

Beloning geschiedt conform de Adviesregeling Toezichthouders in de Kinderopvang van de VTOI-NVTK (in 2018 was de vergoeding € 2.800,-- bruto/jaar).

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van SKO.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Menu