Leeuwendaal zoekt...

Interim Manager Facilitair

Zorgorganisatie op het gebied van geriatrie
Start in overleg/op korte termijn. Tot 4 dagen per week
Leeuwendaal zoekt...

Interim Manager Facilitair

Zorgorganisatie op het gebied van geriatrie
Start in overleg/op korte termijn. Tot 4 dagen per week

Over de organisatie

Deze organisatie is een gedegen, stabiele en gespecialiseerde zorgaanbieder op het gebied van geriatrie in Gelderland. De organisatie biedt als specialist complexe, intensieve multidisciplinaire verpleging (inclusief behandeling), verzorging en revalidatie met en zonder verblijf. Het aanbod aan verpleeghuiszorg is breed en divers (bijvoorbeeld geriatrische revalidatiezorg, ziekenhuis verplaatste zorg en respijtzorg) en is ook gericht op specifieke doelgroepen waaronder jongeren met NAH en cliënten met dementie op jonge leeftijd. Hier werken circa 2500 betrokken en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers. De opdrachtgever heeft diverse locaties die qua aard en omvang erg verschillend zijn. Net als andere aanbieders in de zorg, heeft de organisatie te maken met een wereld die sterk in beweging is. Daarnaast heeft zij een nieuwe strategische koers ingezet, die ook de nodige interne dynamiek en uitdagingen met zich meebrengt.

De functie van interim Manager Facilitair

Een boeiende opdracht voor 6 tot 9 maanden voor managers met ruime kennis over vastgoed, facilitair en hospitality op strategisch niveau in de zorg. Je moet goed kunnen schakelen tussen strategische vraagstukken en de operatie. Mensen erbij betrekken en meenemen is heel cruciaal. In de rol ben je eindverantwoordelijke voor de portefeuille Facilitair in een prettige, laagdrempelige organisatie. Rapporterend aan de bestuurder.


Taken/verantwoordelijkheden zijn onder andere:

 • Omslag richting de zorg: wat heeft de zorg / lijn nodig en hoe kan facilitair daarbij aansluiten.
 • Richtinggevend in juiste besluitvorming in het MT.
 • Team(s)leiders meenemen in de nieuwe koers.
 • Inkoopplan: zowel strategisch als directe efficiencyslag bij de bestaande contracten maken.
 • Invulling geven aan en het uitwerken en uitvoeren van nieuwe huisvestingsplannen en het vormgeven aan hospitality en servicegerichtheid.
 • Voedingsbeleid vormgeven.
 • Nieuwbouw begeleiden.
 • Cultuur verandering doorvoeren.

Persoonlijkheidsprofiel

Een daadkrachtige verandermanager die enerzijds duidelijkheid, anderzijds beweging in de organisatie weet te brengen. Niet alleen heb je een visie op vastgoed, overige huisvesting en hospitality; je weet deze ook door te vertalen naar concrete plannen en acties.

Daarnaast weet je heel goed de verbinding te leggen tussen het primaire proces (de lijn) en de daarbij aansluitende facilitaire dienstverlening. Dienstverlenend aan de lijn. Vergroeide systemen en structuren kun jij prima doorbreken en mensen overtuigen van een nieuwe koers. Je bent betrokken, inspirerend en neemt mensen mee. Je hebt een scherp oog voor de belangen van cliënten en hun familie en je bent zakelijk ingesteld. Je weet wat er speelt binnen je eigen teams en de andere eenheden en vertaalt dit naar de strategie van de opdrachtgever en vice versa. Daarbij is het belangrijk dat je helder, duidelijk en concreet communiceert en beschikt over sterke analytische vaardigheden en een goed ontwikkeld conceptueel denkvermogen.
Daarnaast:

 • Heb je academisch werk en denkniveau plus meerjarige vergelijkbare management ervaring op het terrein van huisvesting en facilitaire dienstverlening.
 • Ben je gewend te werken in een grote en complexe organisaties. Affiniteit met - en ervaring in de zorg.
 • Heb je een overtuigende visie op huisvesting en facilitaire dienstverlening. Sterk in de doorvertaling naar business cases, programma’s/projecten, bedrijfsprocessen en servicegerichtheid.

Praktische informatie en selectieprocedure

Het betreft een boeiende opdracht voor circa 4 dagen per week in een dynamische en professionele omgeving en een plezierig werkklimaat.
De doorlooptijd is 6 – 9 maanden. Start is zo spoedig mogelijk, in overleg met de opdrachtgever. Na 3 maanden vindt een tussenevaluatie plaats met de opdrachtgever, Leeuwendaal en de interim manager.
Uurtarief:
Het uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten en exclusief btw. De hoogte is nader overeen te komen met Leeuwendaal en in lijn met de inhoud / duur van deze opdracht en werkervaring als interim manager.
Schaduwmanagement:
De interimmanager wordt vanuit Leeuwendaal begeleid door een schaduwmanager. Dit is een ervaren senior adviseur die optreedt als coach en klankbord en daarnaast contactpersoon is voor de Raad van Bestuur. Gedurende de opdracht kan de interim manager middels de schaduwmanager, een beroep doen op de expertise van Leeuwendaal. U krijgt daarmee niet alleen een ervaren interimmanager, maar ook de kennis van ruim 160 Leeuwendalers ter beschikking.
Facturatie:
Contract – en factuuradministratie verloopt via Leeuwendaal.
Voortgang procedure
De selectie kent twee fasen:
Voorselectie door bureau Leeuwendaal Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal met kandidaten vinden volgende week plaats. Geschikte kandidaten worden op papier gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.
Selectie door de opdrachtgever

Solliciteren?

De reactietermijn is gesloten.

Menu