Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

Farent
Fulltime
Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

Farent
Fulltime

Over Farent

Per 1 januari 2019 is Farent ontstaan uit een fusie van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Welzijn Divers. Daarmee is een brede welzijnsorganisatie met een sterke positie ontstaan op het terrein van basisondersteuning, leefbaarheid, veiligheid, wonen, welzijn en zorg.

Met een stevige organisatie van 270 professionals en ruim 1100 vrijwilligers is Farent betekenisvol voor alle bewoners van ’s-Hertogenbosch en de 10 gemeenten in De Meierij en Midden-Brabant. Farent biedt een breed palet aan dienstverlening, van buurtinitiatief tot en met individuele ondersteuning. Welzijn en hulpverlening zijn immers geen gescheiden sporen, maar horen bij elkaar.

In het sociaal domein is Farent een betrouwbare samenwerkingspartner, die zich in de toekomst zal blijven ontwikkelen. De veelheid aan vragen vanuit de samenleving dagen ons uit tot inventiviteit. Farent grijpt deze uitdaging met twee handen aan. Innovatie in het sociaal werk maken we onderdeel van ons DNA.

De naam Farent verwijst naar het Italiaanse fare: doen of maken. Dat klopt bijzonder bij de nieuwe organisatie: resultaatgericht en doeners. We komen in actie en helpen anderen in actie te komen voor elkaar. Het beeldmerk van de waaier weerspiegelt de veelkleurigheid en diversiteit van de samenleving en al onze expertise en activiteiten.

Farent wordt aangestuurd door een bestuurder en beschikt over een Raad van Toezicht, die bestaat uit een nieuwe voorzitter en leden die voortkomen uit de Raden van Toezicht van de rechtsvoorgangers.

De opdracht

De bestuurder concretiseert de visie op de organisatie en geeft deze de komende periode vorm in de richting van een slagvaardige en innovatieve organisatie die meerwaarde biedt voor de maatschappij en de burgers. Het samenbrengen van twee werkvelden, twee culturen, twee organisaties en twee (nu slechts deels overlappende) werkgebieden vraagt grote veranderkracht en verbindend vermogen. Het verder samengaan van de twee organisaties vindt daarbij plaats binnen de context van een domein dat sterk in beweging is. Toekomstige ontwikkelingen vragen om een organisatie die snel inspeelt op de veranderende eisen en die met een concreet en innovatief aanbod komt.

De bestuurder is in algemene zin eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie, het strategisch beleid, de integrale bedrijfsvoering, het inhoudelijke/financiële resultaat en de ontwikkeling en realisatie van de dienstverlening aan burgers. De bestuurder vertegenwoordigt de organisatie op politiek-bestuurlijk en strategisch niveau.  

Wat vraagt Farent van u?

De bestuurder die wij zoeken, heeft ruime ervaring in een integrale eindverantwoordelijke bestuurlijke positie in een veranderende omgeving. Heeft veranderkracht en visie op de positionering en ontwikkeling van de nieuwe organisatie. Is samenbindend en leidt de transitie waarbij de eigen kracht van medewerkers wordt benut. Speelt actief in op de veranderende vraag en realiseert innovatie van de dienstverlening in het sociaal domein. Bestuurt met ziel en zakelijkheid. Resultaatgericht, commercieel denkend en met empathie voor medewerkers en burgers.


De belangrijkste competenties zijn:

  • Visie ontwikkelen. Lange termijndoelen vormgeven en strategie bepalen.
  • Initiatief nemen. Uit eigen beweging iets ondernemen. Inspelen op kansen, de regie nemen en voor op lopen.
  • Omgevingssensitief. Oog hebben voor maatschappelijke en politieke/bestuurlijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en daarop inspelen.
  • Organisatiesensitief. Bewustzijn van de verhoudingen tussen mensen en partijen binnen de organisatie en daarnaar handelen.
  • Resultaatgericht handelen. Aan de slag gaan met een duidelijk doel voor ogen.
  • Beslissen. Keuzes maken, knopen doorhakken en daadkracht tonen, desnoods op basis van beperkte informatie.
  • Samenbinden. Partijen samenbrengen, richting geven aan samenwerkingsverbanden.
  • Mondeling communiceren: Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken, aansluiten bij het publiek.

Arbeidsvoorwaarden

Het bruto jaarsalaris is conform de CAO Sociaal Werk (schaal 15). Standplaats ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Farent.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Menu