Leeuwendaal zoekt...

Bedrijfskundig manager

IC-centrum, OK-complex, CSA, PACU/Vercouver, Anesthesie, Hotfloor Logistiek en Bedrijfsbureau.
Medisch Spectrum Twente
Enschede
Leeuwendaal zoekt...

Bedrijfskundig manager

IC-centrum, OK-complex, CSA, PACU/Vercouver, Anesthesie, Hotfloor Logistiek en Bedrijfsbureau.
Medisch Spectrum Twente
Enschede

Over de organisatie

Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch ziekenhuis met vier vestigingen in het oosten van het land. Er werken circa 4.000 medewerkers, waaronder 250 medisch specialisten. MST besteedt veel aandacht aan opleiding en onderzoek en werkt daartoe nauw samen met universiteiten en hogescholen. In januari 2016 heeft MST een nieuw ziekenhuis in het centrum van de stad Enschede geopend. Vanuit de gedachte dat wat goed is, altijd nog beter kan, werkt MST voortdurend aan verbeteringen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

MST biedt naast basiszorg, topklinische en topreferente zorg aan. Daarnaast is MST een van de Santeon ziekenhuizen en behoort tot de Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen (STZ). Bovendien is MST een van de 11 traumacentra in Nederland met een eigen hartkliniek. Het ziekenhuis biedt 11 medisch-specialistische opleidingen aan en meer dan honderd verschillende topklinische producten. MST is dan ook hèt centrum voor topklinische en bijzondere functies wat betreft hooggespecialiseerde zorg voor een grote regio. Opleiding en onderzoek zijn een belangrijk onderdeel van het topklinische profiel en worden gefaciliteerd door de Medical School Twente, die ondermeer het wetenschappelijk onderzoek binnen MST coördineert.

In de komende jaren staat MST voor een uitdagende financiële opgave. Het optimaliseren van de zorgprocessen moet leiden tot verbetering van het rendement. Hiertoe is een uitgebreid Rendementsprogramma 2016/2018 ontwikkeld dat in twee jaar tijd een kostenreductie moet opleveren. Het uniformeren en standaardiseren van (zorg) processen vormt de rode draad in het Rendementsprogramma.

Functie-inhoud

Als bedrijfskundig manager bent u gepositioneerd onder de Raad van bestuur en geeft u samen met 2 medisch managers op basis van duaal management integraal leiding aan de volgende organisatieonderdelen (RVE’s): IC-centrum, OK-complex, CSA, PACU/Vercouver, Anesthesie, Hotfloor Logistiek en Bedrijfsbureau.

Groep 6
Voor groep 6 zijn voornamelijk het sturen en managen van de logistieke processen, ketencapaciteit en capaciteitsplanning van cruciaal belang om te zorgen voor de noodzakelijke rendementsverbetering. Momenteel is een interim manager gestart met het brede veranderprogramma.

Resultaatgebieden

 • Verantwoording dragen voor de aansturing van alle RVE’s t.a.v. van het (meerjaren)beleid en de koersontwikkeling, financiën en bedrijfsvoering en tot stand brengen van een optimale match tussen productie en inzet van mensen, middelen en materialen.
 • Binnen de door de Raad van Bestuur bepaalde kaders uitvoering geven aan de financiële taakstelling en doorvoeren van structurele rendementsverbeterende maatregelen.
 • In nauwe samenwerking met de medisch managers zorgdragen voor de optimale organisatorische inrichting van de RVE’s, waarbij met name wordt gestuurd op het realiseren van optimale synergie en ketenbenadering op MST-niveau tussen de verschillende eenheden en op het (door)ontwikkelen van (zorg)processen opdat innovatieve zorg- en dienstverlening tot stand komt.

Meer over de functie-inhoud en de resultaatgebieden kunt u lezen in het uitgebreide functieprofiel.

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken beschikt o.a. over de volgende kennis en ervaring:

Functie-eisen

 • Heeft academisch werk- en denkniveau, b.v. een bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of BMG/Gezondheidswetenschappen etc.
 • Heeft ruime ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen. Bij voorkeur bekend met c.q. ervaring met het doorvoeren van de Lean-methodiek.
 • Heeft uitstekende managementkwaliteiten, minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring verkregen in een complexe logistieke organisatie , waarbij (indirect) leiding is gegeven aan minimaal 150 fte.
 • Is financieel onderlegd, analytisch/cijfermatig bovengemiddeld, stuurt strak op kostenefficiency en procesinnovatie.
 • Heeft ervaring met het sturing geven aan verandertrajecten en in staat om mensen te motiveren in verandering.
Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken:
 • Stevige en inspirerende persoonlijkheid, sterke performance, kan goed redeneren en gesprekspartners overtuigen op basis van steekhoudende argumenten, houdt in discussies de rug recht.
 • Een verbinder die gericht is op samenwerken en pro actief de gemeenschappelijkheid zoekt. Een manager die met open vizier en intrinsieke motivatie de verbetering inzet en mensen in hun kracht zet.
 • Nieuwsgierig en ambitieus, duidelijk en consistent, is hard op de zaak en zacht op de mens, hulpvaardig.
De volledige beschrijving van de functie-inhoud en de functie-eisen kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel.

Beloning

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75/80 conform de CAO Ziekenhuizen. Het gaat om een full time functie.

Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

De reactietermijn voor deze vacture is gesloten.

Meer informatie?

Het uitgebreide functieprofiel kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Lidewij Geertsma via telefoonnummer 088 00 868 00.

Uitgebreid functieprofiel

Bedrijfskundig manager - Medisch Spectrum Twente

Menu