Leeuwendaal Logo
Nieuws

Leeuwendaal partner van Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM)

Publicatiedatum: 12-01-22
Leeuwendaal-partner-van-SWOM

Leeuwendaal wil een inclusieve organisatie zijn. Talent is het enige criterium waarop we medewerkers selecteren en iedereen moet de maximale ruimte krijgen om dat talent bij ons verder te ontwikkelen. We willen dat alle medewerkers zich welkom, veilig en gehoord voelen, ongeacht hun culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, godsdienst, lichamelijke beperking, seksuele voorkeur of welke persoonlijke omstandigheid dan ook. De samenwerking die we onlangs zijn aangegaan met Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM) helpt ons bij het scheppen van de randvoorwaarden om jongeren met een arbeidsbeperking succesvol in te zetten in onze organisatie. SWOM adviseert, ondersteunt en coacht ons. Omgekeerd helpen wij SWOM om verder te professionaliseren.

Wederzijds belang

SWOM gaat voor Leeuwendaal jaarlijks de mogelijkheden en uitdagingen analyseren op het gebied van Social Return on Investment (SROI) en gaat ons helpen om drie young professionals met een arbeidsbeperking op weg te helpen naar een betaalde baan in onze organisatie. Dat doet SWOM onder andere door te kijken in welke functies en in welke teams de meeste kansen liggen. Samen onderzoeken we ook de mogelijkheden om stages en werkontwikkelplekken aan te bieden aan studenten met een functiebeperking.
Leeuwendaal stelt haar expertise op het gebied van o.a. training en opleiding, HR, organisatie-inrichting en Diversiteit & Inclusie aan SWOM ter beschikking. Op deze manier draagt Leeuwendaal bij aan de verdere professionalisering van SWOM, waardoor de organisatie nog meer sociale impact kan maken. Ook gaat Leeuwendaal SWOM ondersteunen bij de doorontwikkeling van de SWOM Academie. Hierin doorlopen jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een persoonlijk ontwikkeltraject om zo een eerste of volgende stap richting werk te zetten.

Over Stichting Studeren & Werken op Maat (SWOM)

SWOM begeleidt jongeren met een arbeidsbeperking op alle levensgebieden met als doel het vinden van een baan of het succesvol afronden van hun studie. Samen met werkgevers realiseert SWOM banen, stages en persoonlijke ontwikkeltrajecten voor deze doelgroep. Jaarlijks begeleidt SWOM ruim tweehonderd young professionals naar een stage, traineeship of duurzame functie.