Leeuwendaal Logo
Stichting Zorgpartners Midden-Holland
Stichting Zorgpartners Midden-Holland zoekt een:

Voorzitter raad van commissarissen

Leeuwendaal zoekt voor Zorgpartners Midden-Holland een voorzitter raad van commissarissen.

De organisatie

Zorgpartners Midden-Holland is dé innovatieve, toonaangevende en betrouwbare partner in het Groene Hart voor met name ouderen die tijdelijke of permanente professionele ondersteuning nodig hebben. Ook op momenten dat het leven kwetsbaar wordt, of als het einde van het leven nadert. Er is een breed palet aan dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Zorgpartners is er daarnaast op gericht dat haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt wordt verleend. Hier ligt de kracht van de organisatie. Persoonlijke betrokkenheid is dan ook erg belangrijk. De dienstverlening is in kleine teams georganiseerd, dicht bij de klant.

Zorgpartners Midden-Holland kenmerkt zich door een gedegen organisatiestructuur waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd worden.

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Zorgpartners Midden-Holland bestaat uit vijf leden en richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van de organisatie. De raad vergadert ca. zes keer per jaar volgens een vastgesteld rooster. Regelmatige bezoeken op locaties en aan bijeenkomsten, waar cliënten, verwanten en medewerkers worden ontmoet zijn een wezenlijk middel om te ervaren of en hoe het beleid van de raad van bestuur wordt uitgevoerd en wordt ervaren. De raad van commissarissen voert tevens regulier overleg met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de VVAR. Door het verstrijken van de termijnen komen de posities van voorzitter en lid raad van commissarissen per 1 januari 2024 vacant.

Algemeen profiel lid raad van commissarissen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang en de VVT-sector in het bijzonder.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Zorgpartners Midden-Holland en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Zorgpartners Midden-Holland stellen.

Profiel

Het is belangrijk dat de voorzitter van de raad van commissarissen relevante toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring heeft als voorzitter. Bij voorkeur heeft de voorzitter ruime ervaring opgedaan binnen een netwerkgerichte organisatie anders dan een reguliere zorgorganisatie. Hij/zij is goed in staat om ‘boven de partijen’ te staan en is verbindend. De voorzitter toont leiderschap vanuit natuurlijk gezag en visie. Het spreekt voor zich dat de te benoemen voorzitter zich committeert aan de recent opgestelde visie van de raad van commissarissen en deze als uitgangspunt gebruikt bij de uitoefening van zijn/haar rol en taken als voorzitter. Hij/zij is een bruggenbouwer met een onbesproken imago en is goed in staat om van de raad van commissarissen een team te vormen met behoud van persoonlijke kleur van de individuele leden. Hij/zij zorgt voor een geolied besluitvormingsproces waarbij hij/zij alle leden van de raad van commissarissen betrekt en tot besluitvorming laat komen nadat iedereen zijn of haar bijdrage heeft geleverd. In haar/zijn functioneren als voorzitter zijn rolvastheid en ‘vertrouwen’ belangrijke uitgangspunten.

Specifieke taken:

 • Aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van commissarissen en voor de raad van bestuur. De voorzitter onderhoudt het contact met de raad van bestuur en houdt de raad van commissarissen hiervan op de hoogte.
 • Coördinatie van alle activiteiten van de raad van commissarissen.
 • Primair verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van commissarissen waaronder het samen met de raad van bestuur voorbereiden van de overlegvergaderingen.
 • Zorg dragen voor een efficiënt en ordelijk verloop van de vergaderingen.
 • Toezien op adequaat functioneren van de raad van commissarissen onder meer door het initiëren van de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en de raad van bestuur inclusief de werkgeversfunctie.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechtsboven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur executive search en interimmanagement. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 13 september 2023.

Locatie: Waddinxveen
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 13-sep.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023