Leeuwendaal Logo
HADOKS
HADOKS zoekt een:

Voorzitter Raad van Commissarissen

Voor de raad van commissarissen van Hadoks in Den Haag zoekt Leeuwendaal een ervaren en stevige toezichthouder met bestuurlijke statuur, die het vermogen heeft om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvC te vervullen.

Hadoks (Haaglandse dokters) bundelt de krachten van huisartsen in de regio Haaglanden. Desgevraagd definiëren huisartsen goede huisartsenzorg als toekomstbestendig en zorg waarbij de patiënt staat. Dit is dan ook waar Hadoks zich sterk voor maakt. Als organisatie zet zij zich in voor optimale (huisartsen)praktijkvoering en wil zij een vernieuwer zijn, zodat patiënten in de regio Haaglanden kunnen rekenen op toekomstbestendige huisartsenzorg. Dit alles in samenhang met onderwijs en wetenschap. Hadoks is een jonge organisatie. Dat gegeven biedt veel kansen en uitdagingen. Hadoks wil een bestendige organisatie zijn met een betrokken team en een sterk MT. Een club die samen bouwt aan kwalitatieve, toekomstbestendige eerstelijnszorg.

Zorggroep ELZHA, SHOP, Smash en een deel van de activiteiten van Huisartsen Kring Haaglanden (HKH) zijn sinds 1 januari 2019 samengevoegd tot Hadoks. Hadoks is eigendom van een coöperatie waarvan 300 huisartsen deel uitmaken. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door een bestuur, bestaande uit zeven leden. Het coöperatiebestuur is eindverantwoordelijk en samen met de ledenraad mede bepalend in, de strategie- en beleidsbepaling van de coöperatie en is het gezicht naar en vraagbaak voor de huisartsen. Onder de coöperatie valt een holding onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, met daaronder vier BV’s: Hadoks Acute Zorg BV, Hadoks Chronische Zorg BV, Hadoks Services BV en Hadoks Praktijkondersteuning BV.

Verder is er op holdingniveau sprake van een raad van commissarissen, bestaande uit vijf leden en een algemene vergadering van aandeelhouders namens de coöperatie. De raad van bestuur heeft op regelmatige basis contact met het bestuur van de coöperatie. De medezeggenschap in de onderneming loopt via de ondernemingsraad (medewerkers) en via de cliënten advies raad (bewoners Haaglanden).

De RvC bestaat uit vijf onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheden, ervaring, competenties en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van Hadoks en om een sparringpartner te kunnen zijn voor de RvB. Per 1 januari 2021 maken de volgende leden deel uit van de RvC: Renée Barge, Marc Dijkstra, Marja Appelman en Erik Pleij.

Belangrijke thema’s en uitdagingen voor het bestuur van Hadoks liggen de komende tijd op de volgende speerpunten: de maatschappelijke opgave gericht op de ‘juiste zorg op de juiste plek’ waarbij transitie van zorg en multidisciplinaire samenwerking belangrijke factoren zijn. Taakdelegatie en –differentiatie ten behoeve van ‘meer tijd voor de patiënt’, maar ook in het licht van de (krappe) arbeidsmarkt, wat heeft de huisarts(enzorg) nodig om in de toekomst goede zorg te (blijven) leveren en hoe kan Hadoks hier optimale ondersteuning bieden?

De voorzitter RvC die wij zoeken heeft een visie op het toezicht op een maatschappelijke onderneming en inzicht in de rol en positie van de RvC. De voorzitter is bekend met én heeft oog voor de diversiteit binnen de Haagse samenleving en regio. De RvC heeft een belangrijke netwerkfunctie. De voorzitter geeft hier mede invulling aan door zijn eigen netwerk, zowel regionaal als landelijk, in te zetten ten gunste van Hadoks. Is sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor de (voorzitter van de) RvB en levert een belangrijke bijdrage aan menings- en besluitvorming in de RvC. Zijn/haar verbindend vermogen, oprechte betrokkenheid en beschikbaarheid helpen Hadoks de stappen te zetten zoals geformuleerd in de strategische koers.

Meer over de organisatie, de ontwikkelingen, de functie-inhoud, functie-eisen en competenties leest u in het uitgebreide profiel dat u bovenaan deze site kunt downloaden.

Contactinformatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Hadoks .
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Manon Min, de adviseur werving en search die Hadoks in deze procedure begeleidt. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met het projectbureau werving & search of met Helga van Leeuwen (searcher). Zij zijn bereikbaar via 088-0086800.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Locatie: Den Haag
Sluitingdatum: 08-okt.-2020
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023