Leeuwendaal Logo
Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graaf Groep zoekt een:

Voorzitter raad van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor Reinier de Graaf Groep een voorzitter raad van bestuur.

De organisatie

Als oudste ziekenhuis (actief sinds 1252) is Reinier de Graaf Groep een sterk, innovatief, regionaal en goed georganiseerd topklinisch opleidingsziekenhuis, gevestigd in Delft. Naast basiszorg wordt er ook hooggespecialiseerde en complexe zorg geleverd. Er wordt met gedreven professionals hoogwaardige zorg geboden. Het ziekenhuis hanteert het “Reinier-hart”. Het hart is het kompas en geeft richting aan hoe er gewerkt wordt in een cultuur van oprechte aandacht, eigen inbreng en familiegevoel. Voor RdGG is samen zorgen van levensbelang, voor de kwaliteit van de zorg én voor het bestaansrecht van patiënten. Ongeveer 450.000 mensen kunnen voor zorg terecht bij het ziekenhuis, dat beschikt over 492 bedden. Het ziekenhuis heeft een omzet van € 400 miljoen.

Reinier de Graaf Groep wordt geleid door een tweehoofdige raad van bestuur (voorzitter/CEO en lid/CFO). Zij zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. Vanwege het aanvaarden van een nieuwe positie door de huidige voorzitter raad van bestuur ontstaat er binnen de raad van bestuur een mooie vacature.

De opgave

De ziekenhuiszorg gaat de komende jaren fors veranderen. Trends op gebieden als financiering, patiëntverwachtingen, transitie en technologie zorgen voor een transformatie in de manier waarop ziekenhuizen opereren en in contact staan met hun patiënten en medewerkers en regionale netwerkpartners. Om aan te sluiten op deze grote ontwikkelingen hebben de volgende twee thema’s voor RdGG de komende tijd prioriteit:

  1. De afgelopen jaren is een duidelijke strategie geformuleerd. Op dit moment is een brede afvaardiging van de organisatie bezig met de doorontwikkeling en nadere inkleuring ervan. In het najaar 2023 is de wens uitgesproken dat er meer vanuit gezamenlijk belang gewerkt gaat worden. Om dit te realiseren is geconstateerd dat het functioneren van de huidige besturing van RdGG in de diverse rollen effectiever moet. In de toekomst wil RdGG het accent leggen op het inrichten van het juiste besturingsmodel voor een wendbaar Reinier, waarbij gezamenlijkheid vanuit de strategie het leidende principe is voor allen en de zorgeenheden als uitgangspunt worden gehanteerd.
  2. De samenwerking met tal van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio krijgt steeds verder gestalte via RIGA (Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord, afgeleid van IZA). Dit is vanzelfsprekend top of mind voor RdGG en behoeft continu aandacht. 

Profiel

Samen met het lid raad van bestuur/CFO vormt u een samenwerkingsgericht, complementair en collegiaal werkend team. U vult elkaar aan, houdt elkaar scherp en geeft elkaar feedback. Als nieuwe voorzitter omarmt u de kernwaarden en de gekozen strategie en koers van RdGG. U waardeert de ‘familiecultuur’ van RdGG, benut de krachten ervan en weet ook de valkuilen te beteugelen.

De voorzitter voldoet aan de volgende profieleisen:

  • Medische achtergrond.
  • Bestuurlijke ervaring binnen een ziekenhuisomgeving en de statuur om zich als boegbeeld te presenteren.
  • Zet verbindende kwaliteiten in als leider die richting geeft aan de organisatie met oog voor belangen van medewerkers en patiënten. Deze kwaliteiten zet u - vanuit een visie op de strategische netwerkpositie - tevens in om bestaande samenwerkingsverbanden verder uit te bouwen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan in het licht van het RIGA, het IZA en de strategie van Reinier.
  • Beschikt als leider over verschillende beïnvloedingsstijlen en draagt bij aan het creëren van een fijne en veilige werkomgeving. Heeft oog en aandacht voor de mens achter de professional.
  • Spreekt de intrinsieke motivatie van medewerkers aan vanuit transformationeel leiderschap.
  • Draagt medezeggenschap en professioneel leiderschap een warm hart toe.
  • Heeft affiniteit met onderzoek en opleiding gegeven het belang en het behoud van de bestaande hoogstaande onderzoekscultuur.
  • Geeft innovatie de ruimte en draagt het belang van digitalisering (pro)actief uit.

Wat biedt Reinier de Graaf Groep?

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Dit betekent dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector wettelijk aan een maximum is gebonden. Voor zorginstellingen geldt een afzonderlijke WNT-norm met een maximale bezoldigingsgrens. Voor Reinier de Graaf Groep geldt de klasse V.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min en Klaus Schmitt, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Lieven Scheepers, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 18 augustus 2024.

Locatie: Delft
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 18-aug.-2024

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023