Leeuwendaal Logo
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad zoekt een:

Voorzitter en twee leden raad van toezicht

Voor Stichting Jeugdteam van Gemeente Zaanstad zoekt Leeuwendaal een voorzitter en twee leden raad van toezicht met hart voor kwetsbare kinderen en juridische, financiële of sectorspecifiek expertise. Een nieuw team toezichthouders dat staat voor de toekomstig gewenste innovatieve en efficiënte jeugdhulp in Zaanstad.

Over Stichting Jeugdteam Zaanstad

Gemeente Zaanstad heeft begin dit jaar besloten om de uitvoering van het stedelijk jeugdteam per 2022 bij één organisatie neer te leggen, de stichting Jeugdteam. Deze stichting zal op korte termijn worden opgericht en de personele overgang van medewerkers van het Jeugdteam (80 fte) werkzaam bij vier betrokken jeugdzorgaanbieders is in gang gezet.

Met de nieuwe stichting ontstaat één robuuste eerstelijnsorganisatie in de Zaanse jeugdhulpverlening. De gemeente is de exclusieve opdrachtgever richting de stichting en heeft in deze situatie (“quasi inbesteding”) via de statuten op een aantal punten beslissende invloed. Het biedt de gemeente meer mogelijkheden om duurzaam en evenwichtig de eindverantwoordelijkheid te dragen voor de doorontwikkeling van de jeugdhulp in Zaanstad en bijbehorende transformatiedoelstellingen. De stichting Jeugdteam vervult een belangrijke spilfunctie in de uitvoering van de Zaanse jeugdhulp en is een sterke samenwerkingspartner voor het onderwijs, de Sociale Wijkteams, Centrum Jong, GI’s, specialistische hulpverlening, huisartsen en andere relevante partners. De gemeente wil met de stichting vanuit een gezamenlijke visie samenwerken aan de doorontwikkeling van de jeugdhulp en met elkaar doorgroeien in volwassen partnerschap. Daarbij is naast inhoudelijke ambities een scherp kostenbewustzijn in de organisatie en de jeugdhulpverlening van evident belang. Er is sprake van co-creatie met een voortdurende dialoog, gezamenlijke zoektocht en gerichtheid op verbetering.

De raad van toezicht

De stichting kent een eenhoofdig bestuur, de directeur-bestuurder. De gemeente volgt de governancecode Sociaal Werk.

De nieuw op te richten stichting zal over een eigen raad van toezicht beschikken. Deze ziet er namens de gemeente op toe dat de directeur-bestuurder zijn/haar taken en het beleid op een adequate manier uitvoert. De raad van toezicht is werkgever, toezichthouder en adviseur/klankbord van de directeur-bestuurder. De raad van toezicht staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad, reflectie en ondersteuning terzijde. De raad van toezicht bestaat uit een voorzitter en twee leden.

Het profiel van de voorzitter en leden raad van toezicht

We zijn voor deze posities op zoek naar geschikte kandidaten die zich kunnen vinden in de ambities en doelstellingen van de stichting en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van hun rol en verantwoordelijkheid als toezichthouder. Een goede samenstelling qua leeftijd, diversiteit en inhoudelijke complementariteit is belangrijk in het te vormen team van toezichthouders.

De voorzitter raad van toezicht is/heeft:

 • Ervaren bestuurder en toezichthouder met het vermogen om evenwichtig en vanuit natuurlijk gezag het voorzitterschap te vervullen.
 • Ervaring in het leiding geven aan de ontwikkeling en inrichting van een nieuwe raad van toezicht.
 • Ervaren in het acteren in een complexe politiek en bestuurlijke context.
 • Inhoudelijke kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein en de jeugdzorg/-hulpverlening.
 • Kennis van innovatie in de jeugdzorg/-hulpverlening in combinatie met scherp kostenbewustzijn.
 • Begrip voor en kennis van het spanningsveld tussen gemeente en stichting in de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief.

De leden van de raad van toezicht hebben specifieke ervaring en kennis op financieel en/of juridisch gebied:

 • Voor het financieel profiel zoeken we kandidaten met ruime kennis en ervaring op het vlak van bedrijfsvoering, risicobeheer, financieel beheer, p&c-cyclus en verantwoording richting accountant.
 • Voor het juridisch profiel zoeken we kandidaten met een juridische opleidingsachtergrond en ruime kennis en ervaring op het gebied van rechtspersonenrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht.
 • Bij voorkeur ervaring als lid raad van toezicht.
 • Affiniteit met het sociaal domein en meer specifiek de jeugdzorg-/jeugdhulpverlening.

Wat biedt Stichting Jeugdteam Zaanstad?

De voorzitter en de leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die valt binnen de WNT (zorgklasse 1) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.
De voorzitter en de leden raad van toezicht worden aangesteld door het College van B&W van de gemeente Zaanstad.

Meer informatie

Voor informatie over de organisatie, zie ook de website van de gemeente Zaanstad en de website van het jeugdteam Zaanstad Meer informatie over de functie vind je in het uitgebreide functieprofiel dat je bovenaan deze pagina kunt downloaden. Heb je daarna nog vragen, dan kun je contact opnemen met Marcel ten Berge of Birgitte de Keijzer, senior adviseurs, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Geef in jouw brief svp expliciet aan op welke positie of portefeuille je solliciteert. We ontvangen je reactie graag uiterlijk 20 juni 2021

Locatie: Zaanstad
Sluitingdatum: 25-mei-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023