Leeuwendaal Logo
Junis
Junis zoekt een:

Voorzitter en lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Stichting Junis Kinderopvang een voorzitter en een lid raad van toezicht.

De organisatie

Stichting Junis Kinderopvang is in Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Zoetermeer een belangrijke en maatschappelijke aanbieder van kinderopvang. Junis Kinderopvang is de afgelopen jaren sterk doorgegroeid en is een erkende en gewaardeerde opvoedpartner voor veel ouders en andere samenwerkingspartners. Bij Junis Kinderopvang werken ruim 930 medewerkers en de organisatie beschikt in de regio over meer dan 90 opvanglocaties en 70 gastouders. De organisatie is financieel gezond, de jaaromzet zal dit jaar circa 48 miljoen zijn.

De kracht en het onderscheidend vermogen van Junis Kinderopvang is onder meer terug te voeren op de pedagogische visie, kernwaarden en de verbinding met natuurlijk leiderschap waar de organisatie, management en medewerkers voor staan. In de pedagogische visie van Junis Kinderopvang staan jij en ik centraal omdat alles draait om de manier waarop o.a. het management en medewerkers van Junis omgaan met kinderen, collega’s, ouders en samenwerkingspartners. Het gaat om ‘Verbinden met jezelf, de ander en op inhoud’. Er wordt gewerkt vanuit de drie kernwaarden; geborgen en veilig, respect en ruimte voor ontwikkeling. Bij Junis Kinderopvang zijn de pedagogische visie en kernwaarden door vertaald naar de visie op leiderschap die onder andere in het jaarlijkse management development programma een belangrijke plek inneemt. Medewerkers van Junis Kinderopvang zijn bevlogen, nieuwsgierig, verbindend en eigenzinnig.

Ontwikkelingen bij Junis Kinderopvang

Junis Kinderopvang heeft te maken met diverse belangrijke ontwikkelingen. Thema’s zijn bijvoorbeeld de vroege talentontwikkeling en inclusiviteit alsmede de deeltijdcultuur in de sector. Het is voor de sector en Junis Kinderopvang van belang om te blijven investeren in de samenwerking met het primair onderwijs (IKC’s) en een efficiënte en beheersbare bedrijfsvoering. Met de mogelijke vereenvoudiging van het kinderopvangstelsel, de hoge inkomensonafhankelijke vergoeding en de directe financiering van kinderopvangorganisaties per 2025 is forse toename van de vraag te verwachten waar Junis Kinderopvang op dient in te spelen. Junis Kinderopvang wil haar expertise op het gebied van pedagogiek vasthouden. Met het vertrek medio 2022 van de directeur-bestuurder is de keuze voor een nieuwe topstructuur en de invulling van de raad van bestuur een belangrijk onderwerp dat de komende periode op de agenda van de raad van toezicht staat.

De raad van toezicht

Junis Kinderopvang beschikt over een raad van bestuur en raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat in totaal uit vijf leden en werkt met een renumeratie- en auditcommissie. De organisatie is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en onderschrijft de Governance Code Kinderopvang 2019. De leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).

Profiel

We zijn voor de beide posities op zoek naar geschikte kandidaten die zich kunnen vinden in de ambities en doelstellingen van Junis Kinderopvang en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van hun rol en verantwoordelijkheid als toezichthouder. Kandidaten hebben interesse in de maatschappelijke vraagstukken van de sector in het algemeen en Junis Kinderopvang in het bijzonder. Kandidaten die passen bij Junis Kinderopvang doorgronden en delen het strategisch belang van de pedagogische visie, - kwaliteit en het natuurlijk leiderschap waar de organisatie voor staat. De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht heeft in de raad de portefeuille governance en zal tevens voorzitter van de renumeratie commissie zijn. Het nieuwe lid heeft in de raad de portefeuille bedrijfsvoering en wordt voorzitter van de auditcommissie.

Functie-eisen

De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht Junis Kinderopvang beschikt over meerjarige ervaring in deze rol en is sterk in het verbinden binnen de raad, richting het bestuur en de diverse interne stakeholders van Junis Kinderopvang. Heeft naast toezichthoudende zo mogelijk bestuurlijke ervaring. Het nieuwe lid van de raad van toezicht beschikt over bedrijfseconomische en financiële expertise, is gewend te werken op strategisch niveau en daardoor bekend met bestuurlijke processen en governance van organisaties. Beschikt over toezichthoudende ervaring of de drive om toezichthouder te worden. Regionale binding en een relevant netwerk in de regio zijn bij minimaal één van de nieuwe toezichthouders aanwezig.

Daarnaast zijn diverse competenties van belang, waaronder:

  • Visie op de rol van Junis Kinderopvang als maatschappelijke onderneming in relatie tot de maatschappelijke ontwikkelingen en het vertalen daarvan naar lange termijn doelstellingen en een strategische planning.
  • Bestuurlijk inzicht bij het beoordelen van de koersbepaling en maatschappelijke prestaties van Junis Kinderopvang, het overzien van ingewikkelde materie, kunnen schakelen op bestuurlijk niveau en het duiden van de aspecten van het aansturen van een organisatie.
  • Het vanuit een helikopterview beoordelen van het strategisch beleid en bestuurlijk handelen van Junis Kinderopvang.
  • Betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de kinderopvang in het bijzonder.

Wat biedt Junis Kinderopvang?

Junis Kinderopvang is een professionele en succesvolle maatschappelijke onderneming in de kinderopvang. De raad van toezicht van Junis Kinderopvang is een hecht en gedreven team waar je als voorzitter en lid echt je bijdrage kunt leveren aan de toekomst van Junis Kinderopvang.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Ewoud Heineken, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om jouw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen jouw reactie graag uiterlijk op zondag 12 juni 2022.

Locatie: Alphen aan den Rijn
Sluitingdatum: 01-apr.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023