Leeuwendaal Logo
Stichting Christelijk Onderwijs Delft
Stichting Christelijk Onderwijs Delft zoekt een:

Voorzitter en lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor SCO Delft een voorzitter raad van toezicht en lid raad van toezicht (onderwijskundig profiel)

Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o., SCO Delft, bestaat uit zeven basisscholen met tien locaties in Delft, Schipluiden en Den Hoorn, en het Christelijk Lyceum Delft (drie locaties).
Het leerlingenaantal van de gezamenlijke basisscholen bedraagt ongeveer 1900 en van het lyceum ongeveer 2450.

SCO Delft staat voor bereikbaar en kwalitatief goed, christelijk onderwijs. Elke school of locatie vormt een eigen onderwijskundige en organisatorische eenheid, heeft een eigen karakter en sfeer en biedt de leerlingen en de medewerkers een vertrouwde en veilige omgeving.
Kwaliteit van het onderwijs is de kern van de strategische koers. Het kader voor het onderwijs is zichtbaar in vijf aspecten: pedagogische relatie, betekenisvol onderwijs, kansrijk ontwikkelen, onderzoekende leercultuur en goede resultaten. Ontwikkelingen die van belang zijn bij het toezicht houden zijn ook de doorontwikkeling van het onderwijs in relatie tot het lerarentekort, kwaliteitsverbetering, verdere professionalisering van de digitalisering van het onderwijs, kansengelijkheid en duurzaamheid van de gebouwen.

Bestuur en raad van toezicht

SCO Delft kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. Bij SCO Delft zijn de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ duidelijk gescheiden. SCO Delft voldoet daarmee aan de eisen van goed onderwijsbestuur. De raad van toezicht telt op dit moment vijf leden. Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming voor vier jaar. De vacature van voorzitter ontstaat per 1 januari 2021 door het verstrijken van de tweede termijn van de huidige voorzitter. De vacature voor de functie van lid is ontstaan wegens tussentijds vertrek van een toezichthouder in verband met het aanvaarden van de functie van bestuurder bij een andere onderwijsorganisatie; dit betreft de zetel op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs en de medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs.

De raad van toezicht vervult op hoofdlijnen de volgende kerntaken:

  • Toezicht: het integraal toezicht houden op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie
  • Advies: het bieden van raad en advies aan het college van bestuur
  • Werkgever: de raad is de werkgever van het college van bestuur
  • Daarnaast dient de raad de voorgenomen besluiten van het college van bestuur ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren, voordat tot vaststelling kan worden overgegaan.

Vanuit de raad van toezicht zijn drie commissies gevormd: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de onderwijscommissie. De voorzitter maakt deel uit van de remuneratiecommissie. Het te benoemen lid neemt deel aan de onderwijscommissie. Ongeveer zeven keer per jaar treffen de leden van de raad van toezicht elkaar voor een reguliere vergadering. Daarnaast nemen de leden deel aan vergaderingen van een van de commissies van de raad van toezicht, bezoeken zij jaarlijks scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De voorzitter overlegt regelmatig met de bestuurder. De raad van toezicht heeft tweemaal per jaar overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs en de medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs.

Wat vraagt SCO Delft van u?

Wij zijn op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze positie. Affiniteit met het onderwijs, brede maatschappelijke betrokkenheid en het onderschrijven van de identiteit van het christelijk onderwijs en de doelstelling van SCO Delft zijn belangrijke onderdelen van het functieprofiel.
Voor de functie van voorzitter geldt als aanvullende eis onder andere het collegiaal leiding geven aan de raad van toezicht, regie voeren op het toezichtproces en in staat zijn de werkgeverstaak, de governancetaak, de eigen werkzaamheden en de verantwoording van de raad van toezicht bewaken en beschikken over aantoonbare bestuurlijke ervaring. Wat biedt SCO Delft? Een positie bij een gedreven en enthousiaste raad van toezicht waar leden echt willen bijdragen aan de toekomst van SCO Delft, het onderwijs voor de leerlingen en de positionering van het christelijk onderwijs in de gemeente Delft. Het betreft een nevenfunctie.

Informatie

Meer informatie over de organisatie vindt u op de website van SCO Delft.
Uitgebreide informatie over de inhoud van de functie, de opgaven en de profielschets leest u in het profiel dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Carine Hulscher-Slot, senior adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Sasja Bosch, executive searcher. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Graag in uw brief vermelden voor welke functie u belangstelling heeft. De reactietermijn is gesloten.

Locatie: Delft
Sluitingdatum: 12-okt.-2020
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023