Leeuwendaal Logo
Zorggroep Noorderboog
Zorggroep Noorderboog zoekt een:

Twee leden raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Zorggroep Noorderboog twee leden raad van toezicht.

De organisatie

Noorderboog biedt professionele en persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor alle ouderen en iedereen met ouderenproblematiek. Ze richt zich voornamelijk op kwetsbare ouderen die in toenemende mate behoefte hebben aan preventie, welzijn, wonen, verzorging, verpleging en behandeling. Bij Noorderboog is iedereen van betekenis en doet ertoe. Vanuit dat principe levert Noorderboog deskundige zorg en ondersteuning op maat. Het accent ligt op het versterken van de eigen regie, wat het leven betekenis geeft.

Zorggroep Noorderboog biedt hiervoor een breed palet aan diensten en producten aan. Er wordt onder meer zorg en ondersteuning geboden aan mensen met lichamelijke problemen (somatiek) en mensen met geheugenproblemen (psychogeriatrie), of een combinatie daarvan.

De raad van toezicht

De RvT bestaat uit vijf leden. De huidige voorzitter neemt vanwege het aflopen van haar tweede termijn afscheid per 1 januari 2022 en zij wordt opgevolgd door een van de zittende leden. Omdat de termijn van een van de overige toezichthouders ook verstrijkt, zoekt de RvT twee nieuwe collega-toezichthouders voor de portefeuilles financieel/economisch en kwaliteit & veiligheid.

De RvT kent drie vaste commissies: de commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Auditcommissie Financiën en de Remuneratiecommissie. De werkwijze van de commissies is uitgewerkt in reglementen. In de commissies worden verdiepende gesprekken met de bestuurder gevoerd.

De RvT vergadert minimaal 5-6 maal per jaar met de RvB. Naast deze vergaderingen heeft de RvT in 2020 (online) vergaderd met de medezeggenschap (de OR en de CMR). Tevens organiseert de RvT jaarlijks een tweedaagse waarvan een dag met OR, CMR, MT en RvB en de andere dag wordt gebruikt om te evalueren en reflecteren op de eigen rol en performance.

De cultuur binnen de raad is open en betrokken en de omgangsvormen zijn gebaseerd op o.a. nuchterheid en vertrouwen. De toezichthouders zijn allen intrinsiek gemotiveerd om professioneel toezicht te houden op Zorggroep Noorderboog. De leden zijn positief-kritisch naar elkaar, stellen zich lerend op en zijn zelfreflectief.

De profielen

Lid raad van toezicht met portefeuille kwaliteit en veiligheid

Het lid RvT met deze portefeuille heeft een brede visie op zorg en de ontwikkelingen nu en in de toekomst. Het lid doet dit met voldoende kritische distantie tot het zorgbeleid en heldere opvattingen over de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie. Vanzelfsprekend is er sprake van grote betrokkenheid bij de kwaliteit en veiligheid van de ouderenzorg. Zorggroep Noorderboog heeft een autonome functie. Het is belangrijk dat u over de randen van de organisatie heen kunt kijken en oog heeft voor de samenwerking in de regio. Daarnaast is kennis van patiëntgeorienteerde e-healthprogramma’s en zorgsturing een pre. Binnen de RvT neemt u zitting in de commissie kwaliteit en veiligheid;

Lid raad van toezicht met portefeuille financieel/economisch

Het lid met de portefeuille financiën heeft ruime kennis, deskundigheid en visie op financieel- economisch/bedrijfskundig gebied en ziet de grote lijnen van financiën. Heeft affiniteit met (vraagstukken omtrent) zorgfinanciering en volgt kritisch de markt gerelateerde vraagstukken van de ouderenzorg sector. U bent op financieel vlak een sparringpartner voor de RvB en de manager Financiën. Binnen de RvT neemt u zitting in de auditcommissie.

Functie-eisen

Als lid raad van toezicht gelden de volgende persoonskenmerken:

  • Stevige persoonlijkheid vanuit een respectvolle attitude.
  • Bewaakt de balans tussen het aanjagen van ontwikkelingen en het temporiseren.
  • Geeft vanuit zijn persoonlijkheid een eigen kleur aan de RvT als team.
  • Kritisch en nabij. Transparant, eerlijk en toegankelijk.
  • Down to earth (maakt zaken niet onnodig ‘groot’ en ingewikkeld) met een groot relativeringsvermogen en gevoel voor humor.
  • Een natuurlijk ontwikkeld moreel kompas.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door met Manon Min, senior adviseur executive search en Peter Gerritsen, directeur HR Strategie en Realisatie. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun u contact met hen opnemen. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn beide bereikbaar via 088-00 868 00

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 19 september 2021.

Locatie: Meppel
Sluitingdatum: 31-mei-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023