Leeuwendaal Logo
Stichting Cardia
Stichting Cardia zoekt een:

Twee leden raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Cardia twee leden raad van toezicht.

De organisatie

Cardia is in de regio Haaglanden een vitale speler in de ouderenzorg, met een herkenbare christelijke identiteit. Cardia biedt op vijf locaties comfortabele woonruimte en verpleeghuiszorg. Aan thuiswonende ouderen worden thuiszorg en aanvullende diensten geboden. Cardia heeft een breed aanbod van producten, diensten en services voor senioren en werkt daarin samen met andere organisaties. Met haar dienstverlening wil Cardia bereiken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, er een ontmoetingspunt is in en voor de wijk en mensen waardevol kunnen leven binnen een locatie van Cardia. Cardia wordt breed gewaardeerd door cliënten, medewerkers en ketenpartners en dit is zichtbaar in bovengemiddelde cijfers in de benchmark. De omzet bedraagt dit jaar bijna €50 mio en de organisatie is financieel gezond.

Cardia kent een platte organisatiestructuur. De (eenhoofdige) raad van bestuur (RvB) legt verantwoording af aan de raad van toezicht (RvT), bestuurt de stichting en geeft leiding aan de organisatie. Het MT wordt gevormd door de bestuurder, vier regiomanagers en een manager bedrijfsvoering. De locaties vervullen een wijkfunctie. Binnen de locaties en de extramurale zorg sturen teamleiders de verschillende afdelingen aan.

De raad van toezicht

De raad van toezicht beschikt als geheel over de volgende kwalificaties:

 • werkgever van de RvB,
 • bestuurlijk inzicht en ervaring,
 • affiniteit met, of kennis van, de ouderenzorg,
 • financieel-economisch en vastgoedkennis en ervaring,
 • bedrijfskundige kennis en ervaring,
 • ondernemende geest,
 • affiniteit met personeel en organisatie,
 • juridisch inzicht en analytisch vermogen,
 • maatschappelijke betrokkenheid en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen,
 • een waarderend onderzoekende houding,
 • ervaring met grootstedelijke problematiek.

Voor de beide vacatures let de raad in het bijzonder op:

 • Diversiteit: Cardia zoekt naar diversiteit in de raad van toezicht en streeft daarom naar een evenwichtige verdeling van man/vrouw en een mix van culturele achtergronden die aansluit bij het werkgebied van Cardia. Gezien de huidige samenstelling van RvT worden vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een niet-westerse achtergrond van harte uitgenodigd om te reageren.
 • Christelijke identiteit: beide kandidaten zijn meelevend lid van een (protestants christelijk) kerkgenootschap en kunnen hun levensovertuiging vertalen naar een bij Cardia passende visie op de wijze waarop het toezicht gestalte krijgt.
 • Er is binnen de raad ruimte voor een startende toezichthouder.

Profiel lid raad van toezicht met portefeuille financiën

De ideale kandidaat herkent zich in tenminste enkele van de volgende kenmerken:

 • Heeft ruime kennis, deskundigheid en visie op financieel-economisch/bedrijfskundig gebied.
 • Beschikt over ruime (bestuurlijke) ervaring in een complexe omgeving, in het bijzonder met financiële processen, bedrijfsvoering en interne risicobeheersing- en controlesystemen. Is bekend met (vraagstukken omtrent) zorgfinanciering en hiermee in verband staande vermogenskosten.
 • Sterke betrokkenheid bij het toenemend ondernemerschap in de sector, volgt gecommitteerd en kritisch de marktgerelateerde vraagstukken van de organisatie. Heeft goed zicht op de maatschappelijke behoeften en de mogelijkheden die de financiering de organisatie biedt.
 • Is in staat om de impact van grote (vastgoed)investeringen op de bedrijfsvoering te beoordelen.
 • Ervaring in de zorgsector strekt tot aanbeveling.

Profiel lid raad van toezicht met portefeuille algemeen

De ideale kandidaat herkent zich in tenminste enkele van de volgende kenmerken:

 • Kennis op het vlak van innovatie en ICT en het vermogen dat in te zetten voor een zorgorganisatie zoals Cardia.
 • Heeft kennis over en een visie op de rol en functie van HRM in de organisatie en bedrijfsvoering.
 • Goed zicht op veranderkundige ontwikkelingen binnen een organisatie.
 • Een visie op zowel sociale als ecologische duurzaamheid in relatie tot de opgaven van Cardia.
 • Ervaring bij voorkeur afkomstig uit de private sector.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel op onze website. De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton boven aan deze pagina en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 13 april 2021.

Locatie: Den Haag
Sluitingdatum: 01-feb.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023