Leeuwendaal Logo
Stichting Librijn openbaar onderwijs
Stichting Librijn openbaar onderwijs zoekt een:

Twee leden raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht van Librijn Openbaar Onderwijs. Portefeuille: onderwijs

Over Librijn

Librijn Openbaar Onderwijs is verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk. De openbare basisscholen worden bezocht door ongeveer 3260 leerlingen en er zijn circa 340 medewerkers werkzaam. Het betreft zestien zelfstandige scholen, waaronder een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een AZC-school voor vluchtelingenkinderen. Naast reguliere scholen, elk met een eigen moderne onderwijskundige visie, biedt Librijn ook Montessori, Freinet en Daltononderwijs en is er een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

De organisatie

De integraal schoolleiders (ISL's) zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het financieel beleid op de schoollocaties en zij geven leiding aan het personeel. De ISL's rapporteren direct aan de bestuurder. Bestuurder en ISL's worden ondersteund door het bestuurskantoor. Onder leiding van de bestuurder ontwikkelt de organisatie zich verder op professioneel gebied en werken de medewerkers, bestuurder en Raad van Toezicht met elkaar verder toe naar een professionele en transparante cultuur. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en de Raad van Toezicht werken vanuit de richtlijnen die zijn vastgelegd in de code 'Goed bestuur' van de PO-Raad. Librijn beschikt over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die op een betrokken, constructieve en transparante manier met elkaar en met de bestuurder samenwerken. De sfeer is positief, open en “down to earth” waarbij de kritische dialoog niet uit de weg wordt gegaan. In verband met het aankomende vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar twee nieuwe leden. Beide vertrekkend leden hebben veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, de te werven leden beschikken dan ook een achtergrond binnen het (primair) onderwijs.

De Raad van Toezicht van Librijn kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een onderwijscommissie. Van beide nieuwe leden wordt verwacht dat ze zitting nemen in de onderwijscommissie. Daarnaast wordt één van de nieuwe leden gevraagd deel te nemen in de auditcommissie. Bovendien zal één van de twee nieuwe leden gevraagd worden de rol van vicevoorzitter te bekleden, en mogelijk over ca. 2,5 jaar de rol van voorzitter op te pakken.

Op de agenda van de RvT staan onder meer: het voeren van de strategische toekomst discussie; interne kwaliteitsmonitoring; verdere professionalisering van de organisatie en van de Raad van Toezicht en ontwikkelingen op het gebied van de financieringssystematiek in het PO.

Wat vraagt Librijn van u?

We zijn op zoek naar ervaren kandidaten met een stevig onderwijs profiel die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze nevenfunctie bij een mooie organisatie die volop in ontwikkeling is. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collegiale, integrale verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden. Daarnaast wordt bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk rekening gehouden met voldoende diversiteit naar leeftijd, sekse en culturele achtergrond.

De Raad van Toezicht heeft ten minste zes reguliere vergaderingen per jaar, daarnaast zijn er incidenteel tussentijdse vergaderingen over specifieke onderwerpen. Leden van de Raad van Toezicht bezoeken jaarlijks een aantal scholen en zij spreken met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De Raad van Toezicht heeft twee keer per jaar overleg met de GMR. De verwachting is dat de gemiddelde tijdsinvestering voor de nieuwe leden ca. twee dagen per maand bedraagt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Librijn. Voor meer informatie over de functie, download boven aan deze pagina het uitgebreide functieprofiel. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Jeannette van der Vorm, senior adviseur werving en search, via telefoonnummer (088) 00 868 00. Voor vragen over de procedure kunt u via hetzelfde nummer contact opnemen met Sasja Bosch, research consultant.

Solliciteren

Om te solliciteren, klikt u op de solliciteerbutton en volgt u de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag vóór 1 maart 2021.

Locatie: Delft
Sluitingdatum: 21-dec.-2020
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023