Leeuwendaal Logo
Stichting SWV Rijnstreek
Stichting SWV Rijnstreek zoekt een:

Onafhankelijk voorzitter raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor SWV Rijnstreek een onafhankelijk voorzitter raad van toezicht.
’Ervaren, verbindend, bij voorkeur met kennis van Passend Onderwijs’

De organisatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek (hierna SWV Rijnstreek) is er voor de circa 11.000 leerlingen in de basisschoolleeftijd (4-13 jaar) in de gemeenten Alphen aan den Rijn (m.u.v. Boskoop), Kaag en Braassem (Oost) en Nieuwkoop.

Bij SWV Rijnstreek zijn 10 besturen aangesloten, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het aansturen van 55 scholen: 53 reguliere basisscholen en twee S(B)O scholen: Op Maat (S(B)O) en Prisma (SO). Op Maat valt onder iHub Onderwijs (Horizon) en Prisma onder de SCOPE Scholengroep. Daarnaast zijn er drie SO besturen van buiten de Rijnstreek aangesloten bij het samenwerkingsverband. De jaarlijkse begroting ligt rond de 8 miljoen.

SWV Rijnstreek vindt dat ieder kind het beste onderwijs verdient. Onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van de leerlingen, het liefst op een basisschool in de buurt. Passend onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven, omdat er ondersteuning wordt geboden op school o.a. met behulp van expertise uit het speciaal onderwijs. SWV Rijnstreek stelt zich tot doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen te realiseren binnen en tussen de scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. SWV Rijnstreek wil dit doen op een manier zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs vinden.

De raad van toezicht

SWV Rijnstreek kent sinds april 2017 het bestuursmodel met een Raad van toezicht (hierna RvT) en een Directeur-bestuurder.

De Directeur-bestuurder is als bestuurder eindverantwoordelijk voor het functioneren van het samenwerkingsverband en is onder meer verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, - ontwikkeling en -uitvoering.

De leden van de RvT geven raad en houden toezicht op het werk van het bestuur van het samenwerkingsverband. Ze zien toe op het maatschappelijk belang waar SWV Rijnstreek voor staat. Het gekozen bestuursmodel voldoet aan de eisen die de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs stelt aan de scheiding tussen bestuur en toezicht.

De RvT telt zeven leden en bestaat uit een afvaardiging van de deelnemende schoolbesturen en een onafhankelijke externe voorzitter. Een deel van de besturen van het SWV Rijnstreek heeft een zetel in de Raad van Toezicht, een ander deel werkt met een bindende voordracht vanuit een groepering zoals speciaal onderwijs of de kleine besturen. Deze structuur maakt dat er met elkaar wordt gesproken over de (mate van) onderlinge saamhorigheid, samenwerking, gehoord en gekend worden.

Profiel

Van de nieuwe onafhankelijk voorzitter RvT wordt verwacht dat hij/zij:

 • Strategisch bestuurlijke ervaring heeft.
 • Een ervaren toezichthouder is.
 • Over kennis van onderwijs en bij voorkeur ervaring in het onderwijsveld beschikt. Expertise op het terrein van Passend Onderwijs is een pre.
 • Visie heeft op de maatschappelijke opgave van het SWV Rijnstreek.
 • Over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om een leidende rol te vervullen bij menings- en besluitvorming van de raad van toezicht.
 • In staat is om besluitvorming in complexe zaken te bevorderen.
 • Inzicht en overzicht heeft om de verschillende rollen van de diverse gremia te bewaken.
 • Een goede sparringpartner is voor de Directeur-bestuurder.
 • In staat is de voorzittersrol onafhankelijk van de deelnemers en de Directeur-bestuurder te vervullen.
 • De toezichtsdynamiek binnen een netwerkorganisatie begrijpt en doorgrondt.
 • De competenties heeft om zo nodig extern een rol in het belang van SWV Rijnstreek te vervullen.

Belangrijke (aanvullende) competenties zijn onder meer:

 • Voorzitter met balans en rolbewustzijn; in staat om zowel proceshygiëne, rolvastheid van de verschillende gremia als alignement van belangen te bevorderen.
 • Verbindend en communicatief, weet effectief en efficiënt de vergaderingen te leiden.
 • Het vermogen heeft om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen.
 • Open en reflectief: zowel naar de eigen rol als naar de raad als collectief.
 • Gevoel voor verhoudingen en weet met humor en vertrouwen ruimte in de dialoog te brengen.

Wat biedt SWV Rijnstreek?

In deze positie draag je als onafhankelijk voorzitter RvT actief bij aan de richting en route van het inclusief onderwijs in de regio Rijnstreek.

De jaarlijkse vergoeding voor de onafhankelijk voorzitter van de RvT bedraagt €6.000,-- exclusief btw.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 26 februari 2023.

Locatie: Alphen aan den Rijn
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 21-feb.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023