Leeuwendaal Logo
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) zoekt een:

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid

Leeuwendaal zoekt voor Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid.

De organisatie

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is dé specialist op het gebied van verslavingszorg in Drenthe, Friesland en Groningen. VNN zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van middelengebruik. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of bijvoorbeeld gamen.

De missie van VNN is: Perspectief bieden op een ander leven. Deze missie betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Het zorgaanbod van VNN is gebaseerd op de volgende mensvisie: ‘Mensen zijn autonoom, Verslaving beperkt die autonomie, Iedereen kan verslaafd raken’. 

VNN kent een eenhoofdige raad van bestuur, die leiding geeft aan een team bestaande uit divisiedirecteuren, stafdirecteuren, een directeur zorg en een secretaris raad van bestuur-raad van toezicht. Daarbij zijn de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht vastgelegd in statuten, het reglement raad van bestuur en het regelement en de toezichtvisie van de raad van toezicht. Bij het ondersteunen en faciliteren van mensen omarmt VNN de principes van de lerende organisatie door praktijk, opleiding en (evaluatie) onderzoek aan elkaar te verbinden.  

De raad van toezicht

VNN hanteert de Governancecode Zorg als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De raad van toezicht van VNN bestaat uit vijf leden en richt zich als verantwoordelijk toezichthouder op de belangen van VNN. De vervulling van de maatschappelijke functie, de beheersing van middelen en de bewaking van de kwaliteit van de zorg in relatie tot de daaraan bestede middelen spelen in het toezicht een centrale rol.  

Binnen de raad van toezicht ontstaan op korte termijn twee posities van lid raad van toezicht. Een lid met aandachtsgebied Financiën & Digitalisering en een lid met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de executive search van het lid met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid.

De opgave

Een ontwikkeling binnen verslavingszorg de afgelopen jaren is de verbreding en verandering van vindplaatsen van cliënten en zorgvragen. Naast de, van oorsprong bestaande, verbinding met de GGZ en het sociaal domein, is in toenemende mate verbreding zichtbaar naar ziekenhuizen en VVT-zorg.   

VNN verleent haar dienstverlening binnen de gehele keten in verschillende contexten en heeft daarbij – net als de organisaties waar VNN mee samenwerkt – te maken met een veelvoud aan landelijke en regionale ontwikkelingen. Binnen de verschillende domeinen en settingen zijn veranderende eisen en ontwikkelingen m.b.t. kwaliteits- en wettelijke kaders, financiering en stelselwijzigingen. 

De toenemende financiële druk in combinatie met toenemende personeelstekorten maakt dat er bijzondere aandacht nodig is voor de continuïteit van dienstverlening. De wijze waarop VNN de zorg gezamenlijk met de ketenpartners veelal georganiseerd heeft, komt in toenemende mate op spanning te staan. Deze spanning raakt o.a. de inzet van de medewerkers, het behoud van specifieke verslavingszorgexpertise en kwaliteit van zorg, en relatief hoge kosten in combinatie met onvoldoende inkomsten. Dit vraagt om een continu proces van evaluatie en reflectie of de behandelingen, begeleiding en interventies kwalitatief goed en (financieel) duurzaam zijn. Wellicht meer dan ooit is er de noodzaak tot het anders organiseren van zorg om de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten en de dienstverlening beschikbaar te houden voor cliënten. Het anders organiseren en toepassen van E-Health kan hierbij behulpzaam en noodzakelijk zijn.  

Naast de eerder genoemde ontwikkelingen is VNN bezig met het formuleren van haar duurzaamheidsambitie op korte en middellange termijn. 

Profiel

Een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid:

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft onder meer als taak: toezien op kwaliteitsborging; monitoren en beoordelen van het systeem van kwaliteitsbeheersing, waaronder de naleving van de wettelijke voorschriften en richtlijnen; toezien op het gevoerde kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 

Verder voldoet het lid raad van toezicht aan de volgende belangrijke profieleisen:

  • Heeft bij voorkeur ervaring als zorginhoudelijk professional, bij voorkeur ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg of de verslavingszorgzorgsector en affiniteit met de doelgroep van VNN. 
  • Heeft bij voorkeur ervaring als naaste of ervaringsdeskundige of heeft andere ervaringen binnen of met de verslavingszorg.
  • Heeft bij voorkeur relevante ervaring als toezichthouder en als lid van de commissie Kwaliteit & Veiligheid.
  • Heeft een goed gevoel voor risicomanagement vanuit het perspectief van een ‘lerende organisatie’.
  • Heeft gevoel voor de verslavingsproblematiek en het vermogen heeft om vraagstukken zowel vanuit cliënten perspectief als vanuit medewerkers perspectief te benaderen.
  • Is een kritische gesprekspartner die zaken concreet kan benoemen.
  • Evenwichtige persoonlijkheid die niet snel uit het veld is te slaan.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.  

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met Douwe Wijbenga, directeur executive search, en voor vragen over de procedure met Lieven Scheepers, research consultant.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.  

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 11 augustus 2024.

Locatie: Groningen
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 11-aug.-2024

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023