Leeuwendaal Logo
Lister
Lister zoekt een:

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied Financiën

Leeuwendaal zoekt voor Lister een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Financiën.

De organisatie

Al meer dan 40 jaar werkt Lister met en voor mensen met psychische- en/of verslavingsproblemen. Lister begeleidt mensen op vier domeinen: persoonlijke identiteit, maatschappelijk functioneren, gezondheid en dagelijks functioneren. Lister biedt met 40 teams zorg en begeleiding in de centrumgemeente Utrecht en regio Lekstroom.

De cultuur van Lister kenmerkt zich door een sterke bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers, ook bij de vernieuwing van de zorg, mét veel eigenheid en ruimte. 

Het zorglandschap is enorm in ontwikkeling. Dit vraagt om anders denken en om anders doen. De volgende thema’s vragen de aandacht en focus van Lister:

 • Het HR-vraagstuk: hoe houdt Lister haar medewerkers vitaal en betrokken (de verzuimcijfers én de werkdruk zijn hoog) en welke wegen kunnen bewandeld worden om nieuwe en betrokken medewerkers te vinden.
 • Vastgoed: het strategisch vastgoedplan is in ontwikkeling. Feit is dat er veel verouderd vastgoed is en dat cliënten onvoldoende doorgeplaatst kunnen worden naar sociale huurwoningen.
 • Betaalbaarheid van de zorg: de zorg wordt steeds duurder en de zorgvraag complexer. Dit vraagt onder andere om een heel andere manier van werken.
 • Digitalisering: slimme omgang met ICT leidt tot betere en efficiëntere zorg. Net als vele andere zorgorganisaties staat dit onderwerp ook voor Lister hoog op de agenda.
 • Ervaringsdeskundigheid: het verder uitbreiden en doorontwikkelen van de inzet van ervaringsdeskundigen.

De raad van toezicht

Lister werkt volgens het raad van toezichtmodel. De raad van toezicht van Lister bestaat uit vijf personen en heeft drie commissies: auditcommissie, kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie.

De raad van toezicht heeft in 2017 haar visie expliciet vastgelegd. Samengevat houdt deze in: de raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Lister en vervult deze opgave vanuit de volgende formele rollen: toezichthouden (ten dienste van de cliënt, in relatie tot medewerkers, in relatie tot externe stakeholders, ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering), werkgever van de raad van bestuur en advies/klankbord van de raad van bestuur. Deze visie wordt in het najaar van 2024 geactualiseerd. 

De raad van toezicht kent een diverse samenstelling. Zowel qua expertise, ervaring als achtergrond. Maar ook op het vlak van talenten en persoonlijkheden zijn de leden complementair aan elkaar met uiteraard een gemeenschappelijke visie en grote intrinsiek betrokkenheid bij hetgeen waar Lister voor staat.

De sfeer in de raad van toezicht is goed. Er is sprake van een open werkrelatie en open communicatie onderling. De raad van toezicht gaat uit van het diversiteitsbeginsel en een zodanig samengestelde raad van toezicht.

Profiel

Gezien de samenstelling van de raad van toezicht bevat het nieuwe lid de volgende profielkenmerken:

 • Een stevige achtergrond in financiën. Achtergrond als bijvoorbeeld RA en ervaring opgedaan als concerncontroller of directeur F&C.
 • Ervaring in de zorg; ervaring in de GGZ-sector is hierbij een pré.
 • Kennis van zorgfinanciering, mn. Wmo en Wlz.
 • Een ervaren toezichthouder die bij voorkeur ervaring heeft als lid van de auditcommissie.
 • Ervaring met vastgoed.
 • Kennis van ICT/digitalisering is een pré.

Functie-eisen

Algemene capaciteiten en toezichthoudende kwaliteiten van alle leden

 • Toezicht houden op basis van vertrouwen: voorwaarde hiervoor is dat de informatievoorziening adequaat is en op orde is.
 • Oog hebben voor de gang van zaken in het primaire proces en hier actief betrokkenheid bij tonen.
 • Transparant zijn over de eigen werkwijze en aanspreekbaar zijn op haar verantwoording en hoe deze is vormgegeven.
 • Een professionele toezichthouding die aansluit bij de waarden van Lister.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke competenties.
 • Het vermogen tot distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en het individuele belang van de cliënt.
 • Kunnen schakelen tussen de rol van toezichthouder en werkgever en de rollen van verbinder, adviseur/klankbord en het geweten van de organisatie.
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt zonder dat er sprake is van belangenverstrengeling.
 • Voldoende beschikbaarheid: voor het lid is dit op jaarbasis minimaal 10 bijeenkomsten (raad van toezicht/(deel)commissie, locatiebezoeken, e.d.). Voor de voorzitter komen daar minimaal 6 (voorbereidende) overleggen met de raad van bestuur bij.
 • Bereidheid om te investeren in de eigen ontwikkeling als toezichthouder.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 14 april 2024.

 

Locatie: Utrecht
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 14-apr.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023