Leeuwendaal Logo
PCBO zoekt een:

Lid raad van toezicht (Mens, Samenleving & Identiteit)

Leeuwendaal zoekt voor PCBO Rotterdam Zuid een lid raad van toezicht (aandachtsgebied ‘’Mens, samenleving, identiteit & burgerschap’’)

De organisatie

PCBO Rotterdam Zuid (hierna PCBO) kent een rijke historie die teruggaat tot de oprichting van de rechtsvoorganger CVO in 1896 voor de gebieden Feijenoord en Hillesluis. De eerste school is gestart in 1899 waarna de organisatie gestaag is doorgegroeid en tot op de dag van vandaag een belangrijke rol vervult in het basis en speciaal onderwijs in Rotterdam Zuid. De organisatie is financieel gezond en is begin 2022 goed beoordeeld in het vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijsinspectie.

PCBO staat voor kwalitatief goed onderwijs en wil het verschil maken voor de kinderen in Rotterdam Zuid. PCBO biedt ontwikkelingsgericht onderwijs en brede vorming aan de leerlingen met meer dan 200 nationaliteiten die Rotterdam rijk is en staat open voor iedere cultuur en geloof. PCBO heeft de ambitie om te werken vanuit een christelijke identiteit die past in de huidige tijd en de inwoners van Rotterdam.

Het schoolbestuur van PCBO omvat dertig scholen die zich (m.u.v. de Regenboog SO School) allemaal op “Zuid” bevinden. PCBO verzorgt onderwijs voor zo’n 7000 kinderen en omvat o.m. 26 reguliere basisscholen. Naast basisonderwijs biedt PCBO ook speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang op peuterspeelzalen aan. Op elf scholen vallen de peuterspeelzalen onder het bevoegd gezag van PCBO, op de andere scholen wordt samengewerkt binnen een aanbod voor de peuters met instellingen voor welzijnswerk. Naast regulier basisonderwijs verzorgt PCBO speciaal onderwijs op twee scholen: de A.J. Schreuderschool en de Regenboog. PCBO verzorgt tevens onderwijs aan een aantal nieuwkomersklassen. Een overzicht van de scholen is te vinden op https://www.pcbo.nl/scholen.

De raad van toezicht

De Raad van Toezicht (hierna ook wel aangeduid als RvT) van PCBO is het officiële orgaan dat de wettelijke functie van het intern toezicht verzorgt. Het tweehoofdige College van Bestuur (voorzitter en lid) is het bevoegd gezag van de scholen die tot PCBO behoren. Daarmee zijn bij PCBO de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. PCBO beschikt over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De Raad van Toezicht gaat uit van waarde(n)gedreven toezicht. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de stichting wordt bestuurd vanuit de waarden zoals genoemd in de missie en grondslag van de stichting en dat de organisatie voldoende publieke waarde creëert in de kwaliteit van onderwijs en de aansluiting bij de specifieke behoeften van de leerlingenpopulatie. Essentieel daarbij is het uitgangspunt dat de beschikbare middelen voor dit doel worden ingezet en dat het belang van de leerlingen bij alle afwegingen centraal blijft staan. De RvT verantwoordt zich over zijn toezichtrol richting de directe (kinderen, ouders, personeel) en indirect belanghebbenden (overheden, inspectie en andere relaties).

Profiel

We zijn voor PCBO op zoek naar kandidaten die passen op de volgende algemene vereisten:

  • Ervaring als toezichthouder (in het publiek domein of breder);
  • Bestuurlijk denkniveau en bestuurlijke kwaliteiten;
  • Kennis van de grootstedelijke setting van PCBO, bij voorkeur Rotterdam Zuid;
  • Bij voorkeur professioneel actief;
  • Aantoonbaar maatschappelijke betrokken.
  • In staat zijn aan te sluiten bij de christelijke identiteit van PCBO, d.w.z. meedoen in het gezamenlijke zoekproces om de christelijke identiteit die past in de huidige tijd in te vullen.

Voor een optimale invulling van de vacante posities zijn we op zoek naar kandidaten die aansluiten op het volgende expertisegebied:

Mens, samenleving, identiteit & burgerschap

  • PCBO bevindt zich in een zeer diverse context, een stad die bestaat uit enkel minderheden met talrijke levensbeschouwingen. We werken voortdurend aan mooie uitdagingen binnen veelal grootstedelijke problematiek. In dat licht bezien, zoeken we ter aanvulling op de RvT kandidaten die de verbinding hebben met Rotterdam Zuid doordat ze er wonen/gewoond hebben dan wel er werken/gewerkt hebben. We zoeken kandidaten met grondige kennis van de vraagstukken op het gebied van mens en samenleving. Ze vervullen professioneel een maatschappelijke positie waarmee ze een uitstekende kijk hebben op de actuele maatschappelijke vraagstukken en de toekomstige ontwikkelingen in Rotterdam Zuid of andere grote steden.

Kandidaten die de diversiteit van de RvT, in relatie tot Rotterdam-Zuid, versterken, worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Gezien de samenstelling van de RvT, is het streven om minimaal één mannelijk lid te benoemen.

Wat biedt PCBO?

Als toezichthouder kun je vanuit je rol en positie een waardevolle bijdrage leveren aan het kwalitatief goed onderwijs waar PCBO voor staat en kun je het verschil maken voor de kinderen in Rotterdam Zuid.

De RvT van PCBO werkt en wil blijven werken als een hecht team en investeert in zijn professionalisering onder meer door het volgen van relevante nascholing. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor een werkzaamheden een bescheiden vergoeding.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees je dan het functieprofiel dat je hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk op 19 februari 2023.

Sluitingdatum: 03-feb.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023