Leeuwendaal Logo
De Haardstee zoekt een:

Lid raad van toezicht (Kwaliteit & Veiligheid)

Leeuwendaal zoekt voor De Haardstee twee leden raad van toezicht.
Aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid

De organisatie

De Haardstee begeleidt sinds 1962 mensen met een licht verstandelijke en/of psychiatrische beperking (onder andere autisme). Van een pand met 17 bewoners in Leiden ging De Haardstee naar ruim 400 mensen (in 2022) die thuis, op de woonlocaties of met dagbesteding worden ondersteund. Het doel is al die jaren hetzelfde gebleven: mensen begeleiden in het dagelijks leven zodat ze gewoon zichzelf kunnen zijn.

De Haardstee heeft de afgelopen jaren een mooie, geleidelijke groei doorgemaakt (uitbreiding zorg, groei aantal cliënten en aantal medewerkers en groei in omzet van 8,5 mln. naar 14,5 mln.). Het is voor de komende periode een bewuste keuze om met deze omvang zorg en diensten te blijven leveren aan de cliënten. Met een lage overhead is er voldoende armslag om te kunnen investeren in medewerkers en de ‘kwaliteit van leven’ van cliënten. De focus ligt op het aantrekken, boeien en binden van tevreden medewerkers. Daarnaast investeert De Haardstee in het door ontwikkelen van de professionaliteit van de medewerkers (op inhoud en eigenaarschap).

De raad van toezicht

De raad van toezicht van De Haardstee bestaat uit vijf leden. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheid en kwaliteit om integraal toezicht te kunnen houden op het realiseren van de doelstellingen van De Haardstee. De raad van toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij De Haardstee. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor de raad van bestuur en vervult hij de werkgeversrol. De leden van de raad van toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de raad van bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise, kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.

Er komen drie vacatures vacant wegens het einde van de zittingsperiode van twee termijnen: die van voorzitter en twee leden raad van toezicht. Eén met de portefeuille kwaliteit & veiligheid en de ander met de portefeuille bedrijfsvoering/financiën. De werving voor de twee leden start nu en in de tweede helft van dit jaar start de werving voor de voorzitter.

Algemeen profiel leden raad van toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Sterke affiniteit met de langdurige zorg en specifieke belangstelling voor de doelgroep van De Haardstee (VG-GGZ sector).
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de houding om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van De Haardstee en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
 • Is een echte teamspeler. Gelooft in het uitgangspunt dat het belangrijk is om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen, daarbij gebruik makend van elkaars complementariteit. Handelt hier vervolgens ook naar.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, kwaliteit van leven, doelmatigheid en continuïteit aan De Haardstee stellen.
 • Is open en toegankelijk naar de medezeggenschapsraden.
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar voor de toezichtfunctie en de eigen professionalisering.
 • Onafhankelijke positie zonder onverenigbare belangen of relaties.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend. Zelfevaluatie van de raad van toezicht vindt jaarlijks plaats.
 • Leidsche verbondenheid is een pré.

Profiel lid raad van toezicht met aandachtgebied kwaliteit & veiligheid

Het nieuwe lid raad van toezicht, met een zorginhoudelijk profiel, is lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. Binnen deze commissie speelt het nieuwe lid een belangrijke rol in het monitoren van de kwaliteit van zorg en het leven van cliënten, ook als de organisatie onder druk staat. Voor het lid raad van toezicht met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid geldt dat de CR betrokken is bij de werving.

Specifieke functie-eisen voor het lid RvT met aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid

 • Ruime werkervaring en vakkennis op het gebied van zorg voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld werkzaam (geweest) als bevlogen zorgprofessional (psycholoog, orthopedagoog, AVG-arts, verpleegkundige, social work).
 • Mag een startend toezichthouder zijn maar voldoet uiteraard aan de competenties zoals hierboven gesteld in het algemene profiel van toezichthouder bij De Haardstee.
 • Benodigde vakkennis, ervaring en moderne visie op het gebied van zorg en/of behandeling voor mensen met een beperking en de daarbij horende wet- en regelgeving. Is in staat om de bestuurder positief kritisch te bevragen over het te voeren en gevoerde beleid omtrent (dilemma’s) op het gebied van kwaliteit & veiligheid binnen de context van beperkte financiële middelen in een sector, die volop in transitie is.
 • Kennis en ervaring om het gesprek te voeren en bij te dragen aan de verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht, specifiek over het onderwerp kwaliteit & veiligheid en over zowel het cliënt- als medewerkersperspectief.
 • Kennis en ervaring met het kwaliteitsbeleid in zorgorganisaties, met de inzet van technologische en/of sociale innovaties en met integraal risicomanagement met specifiek het aspect kwaliteit & veiligheid/kwaliteit van leven.
 • Begrijpt de transformatie waar de (VG-)zorg zich volop in bevindt en heeft een visie op de ‘zorg van de toekomst’.
 • Heeft zich verdiept in het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023 – 2028.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 9 april 2023.

Sluitingdatum: 09-apr.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023