Leeuwendaal Logo
AmbulanceZorg Limburg zoekt een:

Lid raad van toezicht (HR, Organisatieontwikkeling & Governance)

Leeuwendaal zoekt voor AmbulanceZorg Limburg een lid raad van toezicht met aandachtsgebied HR, organisatieontwikkeling en governance.

De organisatie

AmbulanceZorg Limburg-Noord en de ambulancedienst van de GGD Zuid Limburg gaan 1 januari 2023 fuseren. Dit maakt dat Limburgers ook in de toekomst kunnen rekenen op hoogwaardige ambulancezorg. Sinds 2016 is er al één meldkamer ambulancezorg voor heel Limburg en straks dus ook één ambulancedienst: AmbulanceZorg Limburg.

De focus van AmbulanceZorg Limburg is meer zorggericht dan vervoergericht. De organisatie is flexibel en in staat mee te bewegen in het veranderende zorglandschap en de veranderende hulpvraag als gevolg van o.a. toenemende vergrijzing en zorgconsumptie. De ziekenhuizen en huisartsenposten worden ondersteund waar nodig in het streven om Juiste Zorg op het Juiste Moment en op de Juiste Plaats te bieden. Echter, omdat de vergrijzing in Limburg boven het landelijk gemiddelde ligt, zal ambulancezorg in Limburg niet alleen met ziekenhuizen en huisartsen samenwerken, maar ook met organisaties in verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) en GGZ. De zorgverlening wordt door de gezamenlijke Meldkamer AmbulanceZorg Limburg (MKAL) geregisseerd. Zorgcoördinatie en mobiele zorg zijn geïmplementeerd. Met aangrenzende RAV’s en buitenlandse hulpdiensten is de samenwerking optimaal.

De raad van toezicht

Wegens de fusie van AmbulanceZorg Limburg-Noord en de ambulancedienst van de GGD Zuid Limburg, wordt er een nieuwe raad van toezicht samengesteld. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. De raad van toezicht vergadert tenminste vijfmaal per jaar en heeft drie commissies ingesteld: een auditcommissie financiën, een commissie kwaliteit, veiligheid en zorginnovatie en een governance en remuneratie commissie.

De raad van toezicht van AmbulanceZorg Limburg is evenwichtig samengesteld. Dit betekent o.a. dat de raad als optelsom van de leden beschikt over kennis en ervaring op de aandachtsgebieden: kwaliteit en veiligheid, HRM, financiën, juridische zaken en bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en innovatie. Dit alles gerelateerd aan de (acute)zorgsector. Een belangrijke opgave is een team te vormen met leden die beschikken over verschillende kwaliteiten en affiniteiten die in de raad van toezicht breed gewenst worden geacht.

Algemene kenmerken leden raad van toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Algemene bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten.
 • In staat zijn om het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie te toetsen. Is in staat mede richting te geven aan de strategische koers.
 • Affiniteit met acute zorg in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder.
 • Inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en die in het sociale domein in het bijzonder.
 • Maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken.
 • Het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Brengt daar waar aan de orde inhoudelijke kennis en expertise in.
 • Onafhankelijk denker en een inspirerend toezichthouder voor collega’s en bestuurder.
 • Kan reflecteren op eigen rol, positie en invloed.
 • Voldoende beschikbaarheid. Tevens beschikbaar voor consultaties en overleg, zo nodig ook op korte termijn.

Profiel lid RvT (aandachtsgebied HR, organisatieontwikkeling en governance)

 • Brede managementervaring in een (middel-) grote organisatie.
 • Ruime ervaring met HR en organisatieontwikkeling, heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie als steun en toeverlaat van het bestuur bij de realisatie van de strategische doelen.
 • Heeft een visie op de ontwikkeling van leiderschap en cultuurverandering als ook op inzetbaarheidsbeleid, waaronder loopbaan coaching, gezondheidsbeleid en werving- en selectie etc.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.
 • Ervaring met en een visie op governance-vraagstukken.
 • Is in staat om risico’s te signaleren en deze te duiden. Heeft het vermogen om de vraag achter de vraag te stellen, is nieuwsgierig en stelt zich ‘ontdekkend’ op.
 • Heeft een luisterend oor en een sterke mens-oriëntatie, is hierdoor in staat verbindend te communiceren over mogelijk tegengestelde belangen.

Een raad van toezicht is een sterk team als het een divers team waarbinnen de individuele leden elkaar aanvullen. Dat betekent ook dat er ruimte moet zijn voor startende toezichthouders. Uiteraard is dit alleen passend als het gecompenseerd wordt door leden met toezichthoudende ervaring. Dit geldt ook voor het al niet ervaring hebben binnen de (acute) zorg.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u hi er kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel en Manon Min, adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 8 januari 2023.

Sluitingdatum: 08-jan.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023