Leeuwendaal Logo
Het Oranje Kruis zoekt een:

Lid raad van toezicht (HR & Juridisch)

Leeuwendaal zoekt voor Het Oranje Kruis twee leden raad van toezicht met portefeuilles HR & Juridisch en Informatievoorziening & Innovatie

De organisatie

Werken voor Het Oranje Kruis betekent werken voor een stichting die een maatschappelijke functie vervult en een rijke historie heeft, waarbij Het Oranje Kruis het predicaat ‘Koninklijk’ mag voeren. Het Oranje Kruis is in 1909 ontstaan als bond van verenigingen en is nu actief als onafhankelijke stichting, die zich heeft ontwikkeld tot dé autoriteit op het gebied van eerstehulpverlening door leken in Nederland. Onafhankelijke toetsing bij EHBO-opleidingen werd één van de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken. Het Oranje Kruis geeft door onafhankelijke toetsing diploma’s en certificaten af die normbepalend zijn voor de deskundigheid van EHBO Nederland.

Dagelijks zetten 3.200 instructeurs zich in om eerste hulp lessen te verzorgen bij de circa 3.800 opleidingsinstituten in Nederland. Daarnaast zetten de 2.400 lotusslachtoffers (acteurs die noodsituaties kunnen nabootsen) zich in om het eerste hulponderwijs te versterken, door het simuleren van ongevalsletsels & -situaties en aandoeningen.

Uitdagingen

Het Oranje Kruis heeft op dit moment te maken met een aantal belangrijke uitdagingen:

 • In deze tijd van razendsnelle technologische ontwikkelingen, steeds veranderende klantwensen en complexe wet- en regelgeving, zet Het Oranje Kruis als certificeerder volop in op innovatie. Hierbij kan je denken aan het ontwikkelen van nieuwe proposities, waardoor klanten nog veiliger, sneller, makkelijker en beter met Het Oranje Kruis kunnen communiceren. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan nieuwe businessmodellen en werkwijzen die nauwer aansluiten bij de eisen van deze tijd.
 • De vergrijzing heeft ook consequenties voor de EHBO-leden, -instructeurs en –examinatoren van Het Oranje Kruis. Bij de jongere doelgroepen de interesse wekken voor EHBO en in het bijzonder Het Oranje Kruis diploma/certificaat, is één van de belangrijkste uitdagingen waar Het Oranje Kruis voor staat. Dat vraagt om creatieve en vernieuwende ideeën en oplossingen.
 • Het Oranje Kruis opereert als ANBI-stichting zonder winstoogmerk in een bijzondere markt, waar ook commerciële partijen actief zijn. Door haar jarenlange ervaring en kennis heeft Het Oranje Kruis zich goed kunnen handhaven in deze bijzondere markt. Maar Het Oranje Kruis moet ook haar eigen inkomsten genereren (d.m.v. examens, herexamens, het Oranje Kruis-boekje en e-learning). Ook dit vraagt om creativiteit en vernieuwing, wat bovendien moet samengaan met een solide businesscase.

De raad van toezicht

De RvT bestaat bij volledige bezetting uit vier personen inclusief de voorzitter. Het zittende lid RvT heeft de portefeuille financiën. De RvT is op zoek naar twee nieuwe leden RvT met portefeuille HR & Juridisch en met de portefeuille Informatievoorziening & Innovatie, met als doel om weer gezamenlijk te beschikken over de gewenste deskundigheden, ervaring, competenties en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten van Het Oranje Kruis en om een sparringpartner te kunnen zijn voor de directeur.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Uitgangspunt voor het functioneren van de raad van toezicht is het als raad uitvoeren van de statutaire taken.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
 • Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van Het Oranje Kruis en met de specifieke dynamiek van organisaties met veel vrijwilligers.
 • De capaciteit en de mentaliteit om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
 • Zoekt naar evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling om zo nodig extern een rol in het belang van de organisatie te kunnen vervullen.
 • Maatschappelijk actief.

Profiel lid raad van toezicht met portefeuille HR & Juridisch

 • Kennis van en ervaring met HR en organisatieontwikkeling, heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie als sparringpartner van de directeur.
 • Een moderne kijk op HR en in het bijzonder op SPP, arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid.
 • Ervaring met en een visie op governance-vraagstukken.
 • Is in staat om risico’s te signaleren en deze te duiden. Heeft het vermogen om de vraag achter de vraag te stellen, is nieuwsgierig en stelt zich ‘ontdekkend’ op.
 • Heeft een luisterend oor en een sterke mens-oriëntatie, is hierdoor in staat verbindend te communiceren over mogelijk tegengestelde belangen.
 • Is lid van de renumeratiecommissie.

Diversiteit

Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden. Ook streeft de RvT bij zijn samenstelling naar diversiteit in leeftijd, geslacht en bi-culturele achtergrond.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de uitdagingen en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel, adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 9 oktober 2022.

Sluitingdatum: 09-okt.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023