Leeuwendaal Logo
Stichting Activite zoekt een:

Lid raad van toezicht (Financieel, Economisch, Bedrijfskundig)

Leeuwendaal zoekt voor ActiVite een lid raad van toezicht (aandachtsgebied financieel- economisch- bedrijfskundig).

De organisatie

ActiVite heeft als enige VVT-aanbieder in de regio Zuid Holland Noord een compleet aanbod van zorg en welzijn. Welke zorgvraag de cliënt in zijn of haar levensfase ook heeft, ActiVite sluit hierop aan. Ze biedt verpleeghuiszorg, palliatief (terminale) zorg, (gespecialiseerde) wijkverpleging, verzorging, huishoudelijke ondersteuning, thuisbegeleiding, ontmoetingscentra, gemaksdiensten aan huis en cursussen. In het uitgebreide bestuursverslag 2021 leest u meer over ActiVite en haar cliënten en medewerkers, de onderwerpen kwaliteit & veiligheid, onderzoek & innovatie, de expertise van ActiVite en een vooruitblik naar 2022.

De raad van toezicht

De RvT bestaat uit vijf leden. ActiVite hanteert de Governancecode Zorg 2022 als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De RvT hecht aan de ‘eigen’ kernwaarden: open, betrokken, kritisch, moedig, zelfreflectie, verbindend en oplossingsgericht (zie ook: Toezichtsvisie 2022 ). Diversiteit en inclusiviteit staan centraal (in brede zin; gender, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding, type persoon etc.) en er is nadrukkelijk aandacht voor cliëntenparticipatie in overleg met CCR. Het streven is een zo divers mogelijke raad samen te stellen waarbij kwaliteit leidend is.
In verband met het voortijdige vertrek van de voorzitter en het verstrijken van de tweede termijn van een lid per december 2022 en een lid per januari 2023 is ActiVite op zoek naar passende opvolgers.

Belangrijke thema’s voor ActiVite en voor de RvT

  • Positionering en strategie van ActiVite tegen de achtergrond van de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
  • Ontwikkeling van HR-beleid in aansluiting op de te maken strategische keuzes. Arbeidsmarkt/HRM zal ook de komende jaren een belangrijke uitdaging zijn, dus expertise op dit vlak is binnen de RvT gewenst.
  • De vergrijzing, toename van de zorgzwaarte en de uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om innovatieve, nieuwe oplossingen. Expertise op het vlak van ICT en digitaliseringsvraagstukken binnen de RvT is daarom van belang.
  • Interne risicobeheersing en controlesystemen zowel op het gebied van kwaliteit en veiligheid als op het gebied van financieel- en vastgoedbeleid.
  • De organisatie staat op een kantelpunt en is in beweging; deze vraagstukken zouden onder andere gevolgen kunnen hebben voor de organisatiestructuur.

Profiel lid RvT (aandachtsgebied financieel- economisch- bedrijfskundig)

Kandidaten voor dit profiel beschikken, naast de algemene vereisten geldend voor een lid RvT van ActiVite, over:

  • Relevante toezichthoudende ervaring;
  • Langjarige bedrijfseconomische of financiële kennis en ervaring;
  • Management- en bedrijfskundige ervaring op eindverantwoordelijk niveau, opgedaan in een (middel-) grote zorgorganisatie;
  • Relevante voltooide academische opleiding op financieel gebied;
  • Ervaring op het gebied van vastgoed en risicomanagement.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functies, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm en Manon Min, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 11 september 2022.

Sluitingdatum: 11-sep.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023