Leeuwendaal Logo
InteraktContour
InteraktContour zoekt een:

Lid raad van toezicht (aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid)

Leeuwendaal zoekt voor InteraktContour een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid
 
“Medisch professional in relevant domein, ervaren of startend toezichthouder”

De organisatie

InteraktContour is er voor mensen die hun leven (opnieuw) vormgeven rekening houdend met de gevolgen van hersenletsel na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of een hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten. Terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. Toch is er altijd iets mogelijk. Op die belofte richt InteraktContour zich met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. En die belofte aan cliënten en hun naasten geeft medewerkers, management en bestuurder van InteraktContour richting in hun handelen van dag tot dag en bij het maken van strategische keuzes. 

InteraktContour is een succesvolle zorgaanbieder en is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. De organisatie richt zich op haar (circa) 4.000 cliënten (en hun naasten) en beschikt over 33 woonlocaties, 40 dagbestedingslocaties en 9 behandellocaties in Midden- en Oost-Nederland. Er werken ruim 1.600 medewerkers verspreid over vijf provincies. InteraktContour is financieel gezond en de jaaromzet is circa 104 miljoen. Medio 2022 vond de fusie met Boogh plaats waarmee de zorg en dienstverlening voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) verder wordt versterkt.

De raad van toezicht

InteraktContour beschikt over een compacte raad van toezicht die bestaat uit de voorzitter en vier leden. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur, de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden organisatie. De raad van toezicht ziet toe op de invulling van de maatschappelijke opdracht van InteraktContour en of de organisatie de zichzelf gestelde doelen ook daadwerkelijk bereikt. De raad van toezicht heeft een adviserende rol, fungeert als klankbord voor de bestuurder en treedt als diens werkgever op. De raad van toezicht werkt als een team en houdt integraal toezicht waarbij ieder de eigen achtergrond, kennis en expertise inbrengt. De leden van de raad van toezicht zijn gewend elkaar en de bestuurder respectvol en kritisch te “challengen” en te bevragen zodat vraagstukken en dillema’s zorgvuldig vanuit alle perspectieven worden benaderd en beoordeeld.  

Profiel

In verband met het vervullen van de maximale zittingstermijn, treedt één van de leden eind september 2023 terug. Hierdoor ontstaat binnen de raad de vacature voor een nieuwe toezichthouder met het aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid. De nieuwe toezichthouder wordt op voordracht van de CCR door de raad benoemd en zal als lid deel uit maken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Voor deze positie is het belangrijk dat de nieuwe toezichthouder:

  •  Qua ervaring en kennis beschikt over een medisch inhoudelijk profiel (medisch professional in relevant domein zoals huisarts, neuroloog, revalidatiearts, specialist ouderengeneeskunde) met bij voorkeur relevante werkervaring als behandelaar in de zorg;
  • Goed zicht heeft op de langdurige, complexe ondersteuning, zorg en behandeling waarvoor InteraktContour als gespecialiseerde zorgaanbieder staat en de positie van cliënten met NAH/NAH+/NAH++;
  • Visie heeft op de voor InteraktContour en cliënten toekomstige ontwikkelingen in zorg(zwaarte), beleid, vernieuwingen in zorgaanbod en positionering in de zorg(keten);
  • Ervaren is op het gebied van kwaliteit en veiligheid, waaronder kennis van de kwaliteits- en veiligheidssystemen, protocollering, methodisch werken en WZD;
  • Beschikt over toezichthoudende ervaring in de zorg dan wel de ambitie heeft om als toezichthouder te starten en zich daarin professioneel verder te ontwikkelen;
  • Het vermogen heeft om op strategisch en bestuurlijk niveau te denken en met elkaar binnen de raad en met de diverse stakeholders van gedachten te wisselen en zich onafhankelijk een mening of beeld te kunnen vormen;
  • Kan schakelen tussen de rol van toezichthouder, werkgever en die van ‘guide’ en klankboard van de raad van bestuur;
  • Open staat voor medezeggenschap van cliënten en medewerkers en in staat is om het vertrouwen te krijgen/houden van de medezeggenschapsorganen CCR en OR;
  • In voldoende mate beschikbaar om de positie goed invulling te geven.

Wat biedt InteraktContour?

Honorering

InteraktContour is een professionele en succesvolle specialistische zorgaanbieder die zich de komende jaren verder zal ontwikkelen. De raad van toezicht is een gedreven team waar je als lid met elkaar een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de toekomst van InteraktContour en (met name) haar cliënten.

De jaarlijkse honorering voor het lid is vastgesteld op € 15.920,--.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je boven aan deze pagina kunt downloaden.  

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We hanteren in verband met de komende zomervakantie periode een verlengde search – en reactietermijn. We ontvangen je reactie graag zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 4 september 2023.

Locatie: Nunspeet
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 03-sep.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023