Leeuwendaal Logo
TWijs
TWijs zoekt een:

Lid raad van toezicht (aandachtsgebied HR)

Leeuwendaal zoekt voor TWijs een lid raad van toezicht met aandachtsgebied HR

De organisatie

Stichting TWijs (hierna; TWijs) is een organisatie voor christelijk en katholiek onderwijs in de gemeentes Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort en is begin 2020 voortgekomen uit het samengaan van twee schoolbesturen met een rijke voorgeschiedenis, Stichting Sint Bavo en Stichting Salomo. Per januari 2023 maken ook de vier scholen van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten onderdeel uit van TWijs.

Daarmee is TWijs in een korte periode gegroeid tot een omvangrijke onderwijsorganisatie met in totaal 35 scholen en een breed palet aan onderwijs; van basis- en (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs tot de Internationale Taalklas voor nieuwkomers en de International School Haarlem. Op de scholen van TWijs is ruimte voor alle kinderen, ouders en collega’s die de grondslag van de instelling respecteren. op 1 februari 2023 verzorgde TWijs het onderwijs voor 8.556 leerlingen en werkten er 865 medewerkers. De organisatie is financieel gezond en biedt kwalitatief goed onderwijs. De jaarlijkse begroting van TWijs ligt rond de 70 miljoen.

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en het bestuur. Het toezicht is integraal: het omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. De raad van toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, maar ook op de te voeren strategie en het daarbij behorende beleid voor de toekomst. De raad van toezicht heeft naast een aantal goedkeurende bevoegdheden ook een klankbord functie voor het bestuur. Het staat de raad van toezicht vrij om gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies te dienen. Uitgangspunt voor het handelen van de raad van toezicht is dat dit een toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs dat door TWijs wordt verzorgd.

De raad van toezicht van TWijs bestaat momenteel uit vijf personen die op een betrokken, respectvolle en ontspannen manier met elkaar en met het bestuur samenwerken. De kracht van de raad zit hem in de openheid en het bieden van een veilige omgeving. De raad van toezicht vergadert zeven keer per jaar en de vergaderingen worden gekenmerkt door dynamiek en een goede sfeer.

We zijn voor de raad van toezicht van TWijs naast deze toezichthouder met aandachtsgebied HR tevens op zoek naar een toezichthouder met aandachtsgebied Financiën.

Profiel

Een lid van de raad van toezicht voelt zich geboeid, uitgedaagd en aangesproken door de missie, visie en identiteit van TWijs. Heeft een open houding en kan vanuit eigen expertise vernieuwende denkbeelden inbrengen. Het lid kan kritisch zijn in toezicht, wijs en constructief in het adviseren van het bestuur en oog hebben voor actuele en relevante ontwikkelingen in de regio. Het lid heeft voldoende kennis en ervaring om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen, ziet kansen en laat andere daarin delen. Een lid van de raad van toezicht is rolbewust, integer, loyaal en professioneel actief. Bij voorkeur beide, maar minimaal één van de twee nieuwe toezichtleden is woonachtig in regio Haarlem. Minimaal één van de twee nieuwe toezichthouders heeft ervaring op het gebied van toezichthouden.

Naast de algemene eisen, beschikt u over de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten:

  • Ruime all round kennis en expertise op het gebied van strategisch HR;
  • Ervaring in verantwoordelijke HR functies bij grotere, complexe organisaties;
  • Ervaring met organisatie ontwikkeling;
  • Bekend met thema’s als strategische personeelsplanning, arbeidsmarkt, etc.;
  • Empathisch en relatiegericht;
  • Innovatief en ondernemend, kan vanuit eigen expertise vernieuwende denkbeelden inbrengen.

Wat biedt TWijs?

Het betreft een mooie toezichtpositie bij een stabiele en prettige onderwijsorganisatie met een breed onderwijsaanbod en veel expertise.

Het lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid deze termijn één keer te verlengen en ontvangt een vergoeding van ca. € 7.500 per jaar. 

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechtsboven op deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm en Marcel ten Berge, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 27 augustus 2023.

Locatie: Haarlem
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 27-aug.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023