Leeuwendaal Logo
Veilig Thuis Midden Brabant
Veilig Thuis Midden Brabant zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Sterk Huis en Veilig Thuis Midden Brabant een lid raad van toezicht (aandachtsgebied financiën, lid auditcommissie).

Sterk Huis en Veilig Thuis Midden Brabant

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven, dat is de missie. De organisatie ziet het als haar maatschappelijke opdracht om mensen te helpen een veilige en kansrijke toekomst op te bouwen na grote problemen. En om grote problemen – denk bijvoorbeeld aan geweld in afhankelijkheidsrelaties en complexe scheidingen – in gezinnen eerder in beeld te krijgen en intergenerationele problematiek te doorbreken. Sterk Huis werkt altijd systemisch (naar het hele gezin) en werkt om duurzame resultaten te bereiken.

Veilig Thuis Midden-Brabant (Veilig Thuis) levert als expertisecentrum een actieve bijdrage aan het voorkomen en stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Door intensieve samenwerking met partners in de zorg- en veiligheidsketen wordt de veiligheid van betrokkenen duurzaam geborgd. Het is de verantwoordelijkheid van Veilig Thuis om acute- of structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties te stoppen. Dat doen ze in partnerschap samen met een groot netwerk aan professionals. Een ieder kan bij Veilig Thuis terecht voor deskundig advies en ondersteuning. Als er sprake is van acute of structurele onveiligheid dan bestaat de mogelijkheid van een officiële melding die leidt tot het vaststellen van veiligheidsvoorwaarden of onderzoek door Veilig Thuis. Als Veilig Thuis de actieve bemoeienis heeft afgerond blijft zij de veiligheid gedurende maximaal anderhalf jaar monitoren. Veilig Thuis heeft geen overhead-personeel in huis en heeft haar administratie en automatisering volledig uitbesteed aan Sterk Huis (hieraan ligt een SLA ten grondslag).

Er is sprake van een personele unie van de raad van toezicht en de raad van bestuur van Sterk Huis en Veilig Thuis. Hoewel de raad van bestuur en de raad van toezicht van beide stichtingen uit dezelfde personen bestaan, wordt conform de statutaire doelstelling van elk van de afzonderlijke stichtingen gehandeld en wordt het toezicht gescheiden vorm gegeven qua agendering, behandeling en besluitvorming. Gegeven de doelstellingen en werkvelden van Sterk Huis en Veilig Thuis worden de personele unie in bestuur en toezicht als meerwaarde voor de resultaten beschouwd. Er is een eenhoofdige raad van bestuur, zoals aangegeven verantwoordelijk voor beide stichtingen. Veilig Thuis wordt aangestuurd door een directeur, hij rapporteert aan de raad van bestuur.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. In de raad ontstaat een vacature omdat één van de leden terug treedt vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. De nieuwe toezichthouder heeft als aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering en maakt als lid deel uit van de auditcommissie. Gezien de vele ontwikkelingen in het sociaal maatschappelijke domein is het belangrijk dat de toezichthouders zich goed kunnen bewegen binnen de Governancecode Zorg 2022, een goede verhouding kunnen vinden tussen toezicht houden en besturen en geïnteresseerd en geëngageerd zijn in de intensieve maatschappelijke ontwikkelingen en de innoverende rol die wordt gepakt.

Profiel lid raad van toezicht met portefeuille financiën en bedrijfsvoering

Sterk Huis en Veilig Thuis begeven zich in een sterk veranderende omgeving. Financiële stabiliteit is hierbij een cruciaal uitgangspunt. Voor Veilig Thuis is sprake van een financiële stabiele basis met een veilige exploitatie en een vaste subsidie. Voor Sterk Huis is een financiële basis echter geen statisch gegeven maar wel essentieel om Sterk Huis verder te kunnen ontwikkelen. Dit komt mede tot stand door actief partnerschap met gemeenten, collega-organisaties, cliënten en externe potentiële financiers en samenwerkingspartijen. De financiële externe omgeving wil betrouwbaarheid zien door financiële kengetallen. De interne bedrijfsvoering vraagt ook om deugdelijke financiële bedrijfsvoering met voldoende liquiditeiten en meer-jarenprognoses. Het is intern de uitdaging om, gezien de complexiteit van de zorg en de broze financiële mogelijkheden, toch positieve financiële resultaten te draaien én medewerkers aan boord te houden.
En tegelijkertijd is het aan een organisatie als Sterk Huis om gegeven de financiële mogelijkheden het maximale te halen uit onderzoek en ontwikkeling voor een veiligere samenleving. Dit betekent dat er voortdurend op de grens gewerkt wordt van financiën en ambities. De ontwikkeling in het veld naar netwerkzorg betekent ook voor Sterk Huis en Veilig Thuis dat zij veel meer in samenwerkingsverband zorg moet leveren. Vraagstukken als welke positie wil en neem je en hoe beperk je de risico’s, zijn vraagstukken die voorliggen. Dit alles stelt bijzondere eisen aan het toezicht om dit te ondersteunen.

Specifieke functie-eisen

 • Stevige financial met brede bestuurlijke kennis en ervaring, opgedaan binnen een complexe organisatie in een maatschappelijk spanningsveld en politiek krachtenveld (zorg- of semi-publieke organisatie);
 • Ervaring op bestuurlijk niveau binnen een netwerksamenwerking met oog voor de gevolgen hiervan voor de bedrijfsvoering;
 • Brede kennis van het sociaal domein;
 • Gewend te acteren in een omgeving waar het financieel spannend en onzeker is;
 • Ziet strategische kansen en weegt deze af tegen operationele risico’s. Is in staat zakelijke afwegingen te kunnen maken;
 • Kritische gesprekspartner die de vinger op de zere plek durft te leggen;
 • Evenwichtige persoonlijkheid die niet snel uit het veld is te slaan;
 • Sparringpartner en tevens creatieve en vernieuwende denker die verder kijkt dan de geijkte oplossingen. Is prikkelend naar anderen en stelt zich nieuwsgierig op;
 • Oog voor innovatie;
 • Maakt graag onderdeel uit van een team en zorgt voor onderlinge verbinding;
 • Binding met de regio Midden-Brabant.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 8 mei 2022.

Locatie: Tilburg
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 21-mrt.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023