Leeuwendaal Logo
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een lid raad van toezicht.

De organisatie

De opdracht van CCE is samen met zorgprofessionals zoeken naar meer perspectief voor hun cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag door samen met hen en andere betrokkenen vastlopende situaties weer vlot te trekken of te voorkomen.

CCE werkt aan deze opdracht door het uitvoeren van individuele en groepsconsultaties, door het initiëren van Meerzorg-ontwikkeltrajecten en door het delen van ervaringen in samenwerkingsgesprekken met zorgaanbieders. Andere activiteiten van CCE zijn: het ontwikkelen van kennisproducten om expertise te delen, het organiseren van vormen van leren en opleiden, en het doen of ondersteunen van onderzoek. Deze activiteiten zijn gericht op professionals uit de gehandicaptenzorg, de GGZ, de jeugdhulp, het onderwijs en de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). CCE kent de taal en historie per sector, ziet de verschillen en zoekt naar overeenkomsten. Uitgangspunt is voortdurend kijken of aansluiting mogelijk is bij de behoeften van samenwerkingspartners.

De raad van toezicht

De raad van toezicht van het CCE bestaat uit vijf onafhankelijke leden met verschillende voor het CCE relevante achtergronden en kennisgebieden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Uitgangspunt voor het functioneren van de raad van toezicht is het als college uitvoeren van de statutaire taken.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de doelstelling en de adviesfunctie van CCE;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als CCE stellen;
 • voldoende inzicht in taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van CCE en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • voldoende toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit;
 • maatschappelijk actief;
 • beperkt aantal (neven)functies.

Vanwege het aanstaande terugtreden van een lid raad van toezicht komt de raad van toezicht van het CCE graag in contact met een kandidaat voor de positie van lid raad van toezicht, die voldoet aan onderstaande profielbeschrijving.

Specifiek profiel lid raad van toezicht (aandachtsgebied: cliëntperspectief)

 • Maatschappelijk geëngageerd, intentie om zich te blijven ontwikkelen en verdiepen in de doelstelling en zorgfunctie van het CCE.
 • Beschikt over relevante bestuurlijke ervaring.
 • Goed inzicht in maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen.
 • Heeft – bij voorkeur vanuit de persoonlijke leefwereld – aantoonbare kennis van de thematiek die speelt bij de cliënten, houdt daarbij te allen tijde voldoende afstand, bewaakt steeds het belang van het cliëntcollectief en waakt ervoor zich te laten meeslepen door een individuele casus.
 • Beschikt over een duidelijke visie op vraagstukken rond dienstverlening en cliëntsturing en heeft een scherp oog voor de positie van de cliënt in relatie tot het zorgstelsel.
 • Sterke betrokkenheid bij de kwaliteit van de zorg, met focus op de cliëntbelangen tegen de achtergrond van beperkte financiële middelen en een sterk vergrote publieke aandacht.
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, is in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden.
 • Beschikt over een breed landelijk of regionaal netwerk binnen het zorgdomein.

U bent in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad van toezicht en met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen. U beschikt over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen op strategisch en beleidsmatig niveau. U onderkent het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder als werkgever en de rol van toezichthouder als guide en klankbord van de raad van bestuur.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Klaus Schmitt en Douwe Wijbenga. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 20 maart 2022.

Locatie: Utrecht
Sluitingdatum: 23-feb.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023