Leeuwendaal Logo
Stichting Blick op Onderwijs
Stichting Blick op Onderwijs zoekt een:

Lid raad van toezicht

Voor BLICK op Onderwijs zoekt Leeuwendaal een lid Raad van Toezicht met kennis van onderwijs.

Over BLICK op Onderwijs

Stichting BLICK op onderwijs (hierna; BLICK) is een koepel van openbare scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Krimpen en Capelle aan den IJssel. BLICK is in 2016 ontstaan uit de fusie van de rechtsvoorgangers Stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle en Krimpen aan den IJssel (OPOCK) en de Stichting Voortgezet Onderwijs Capelle aan den IJssel (VOCA).

BLICK staat voor ‘Boeiend Leren in Capelle en Krimpen’. BLICK biedt kwalitatief goed openbaar basisonderwijs aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar en is (met de rechtsvoorgangers) al jarenlang een belangrijke en toonaangevende onderwijsinstelling in de regio. Circa 400 medewerkers verzorgen dagelijks boeiend onderwijs aan ruim 3.500 leerlingen.

De stichting omvat negen scholen voor primair onderwijs (acht basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs) verdeeld over Capelle en Krimpen aan den IJssel. Het voortgezet onderwijs is verdeeld over twee locaties van het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel. In het nieuwe gebouw aan de Pelikaanweg wordt een breed aanbod van vmbo tot en met vwo aangeboden. Het praktijkonderwijs wordt aangeboden aan de Wiekslag.

Bestuursstructuur

De bestuursstructuur van BLICK is gebaseerd op het two-tier model. Bij BLICK zijn daarmee de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van BLICK.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden op de gang van zaken, klankbord zijn voor de bestuurder en de werkgeversrol vervullen voor de bestuurder. Er is sprake van integraal toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van BLICK, het beleid van de bestuurder op de algemene gang van zaken alsmede op de tot BLICK behorende scholen.

De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen.

De Raad van Toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van de bestuurder en het naleven door de bestuurder van de voor BLICK wettelijke verplichtingen. De individuele leden van de Raad van Toezicht dienen elkaar bij voorkeur qua competenties aan te vullen en met elkaar te kunnen samenwerken.

Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd en/of betrokken zijn. Elk lid van de raad moet de benodigde kwaliteiten bezitten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van BLICK als geheel.

Wat vraagt BLICK van een lid Raad van Toezicht?

BLICK wil de Raad van Toezicht versterken met een ervaren toezichthouder die uitstekend thuis is in het onderwijs en daar de nodige expertise in meeneemt.

De gevraagde specifieke eisen die bij deze positie horen, zijn:

  • Ruime ervaring als bestuurder of directeur in een complexe onderwijsorganisatie, affiniteit met primair en voortgezet onderwijs.
  • Beschikt over toezichthoudende ervaring.
  • Inhoudelijk expertise op het terrein van onderwijs en kwaliteit.
  • Onderschrijft het gedachtengoed van het openbaar onderwijs.
  • Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
  • Voelt zich thuis in een multiculturele omgeving.
  • Bekendheid met de regio Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel is een pré.

Wat biedt BLICK?

De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog 4 jaar. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden inclusief de voorzitter. Het nieuwe lid zal deel uitmaken van de commissie onderwijskwaliteit.

De Raad van Toezicht komt 5 tot 6 maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering en is regelmatig aanwezig (online en live) bij diverse bijeenkomsten overdag en in de avond.

Bij BLICK kun je als toezichthouder echt bijdragen aan goed onderwijs voor de kinderen in de diverse maatschappij van Capelle en Krimpen aan den IJssel. Je maakt deel uit van een ervaren en betrokken team van toezichthouders.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bijdrage van jaarlijks € 7.250,--.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van BlICK op Onderwijs . Meer informatie over de functie kunt u bovenaan deze pagina vinden door het uitgebreide functieprofiel te downloaden. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Marcel ten Berge, senior adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren drukt u op de sollicitatieknop op deze pagina. De reactietermijn loopt tot 29 augustus 2021.

Locatie: Capelle aan den IJssel
Sluitingdatum: 10-aug.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023