Leeuwendaal Logo
Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff (PZC)
Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff (PZC) zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor PZC Dordrecht een lid raad van toezicht met portefeuille zorgkwaliteit.

De organisatie

Bij Protestantse Zorggroep Crabbehoff (PZC Dordrecht) zetten meer dan 1.100 zorgmedewerkers, behandelaars, vrijwilligers en stafmedewerkers zich dagelijks in om bewoners en cliënten te stimuleren het beste uit hun dag te halen. Al deze mensen maken samen PZC Dordrecht. Met elkaar vormt PZC Dordrecht een kleurrijke organisatie waarin zingeving en welzijn voorop staan. Elke dag opnieuw. Zinvolle zorg loopt als een rode draad door PZC Dordrecht: het gaat daarbij om “bewogen worden, geraakt worden door de situatie van de ander en in beweging komen door creatief in te spelen op wat nodig is”. Iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond is welkom bij deze organisatie, die vanuit een christelijke identiteit is gevormd en door praktische kernwaarden wordt gedreven. PZC Dordrecht hecht waarde aan diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie.

PZC Dordrecht bevindt zich in een fase van transitie. De huidige bestuurder gaat met pensioen (traject voor werving en selectie is inmiddels gestart). Voor de komende jaren is een aantal ontwikkelingen van belang dat de aandacht vraagt. De belangrijkste ontwikkelingen richten zich op het uitwerken en implementeren van de strategische keuzes, het verder op orde brengen en versterken van ‘de basis’ (met name het operationeel resultaat, het HR-beleid, de ICT en de borging van zorgkwaliteit), de vastgoedontwikkeling en de positionering in het externe netwerk. De besturingsfilosofie en de daarbij behorende topstructuur en leiderschapsstijl is tevens een belangrijk aandachtsgebied.

De raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) is het toezichthoudende orgaan van PZC Dordrecht en bestaat uit vijf leden en wordt ondersteunt door een externe secretaris. De raad houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene zaken binnen de organisatie. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar worden herbenoemd.

Het toezien en besturen geschiedt door geïnspireerde mensen die het verschil willen maken voor de ander. Zien - Bewogen worden – Bewegen is de drietrap in denken en doen bij PZC Dordrecht. Als leidraad hanteert de RvT de Governancecode Zorg bij de wijze van toezichthouden uitgaande van de maatschappelijke waarden rechtmatigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid. Het algemene profiel voor een lid RvT is verwoord in het reglement raad van toezicht. Daarbij gelden de onder andere volgende uitgangspunten (de andere uitgangspunten kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel):

 • De leden dienen de statuten te onderschrijven, ook de bepalingen ten aanzien van de protestants-christelijke identiteit.
 • De leden van de raad van toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak.
 • Elk lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Bepaalde leden beschikken daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak.

Profiel lid raad van toezicht met portefeuille zorgkwaliteit.

Het lid RvT functioneert als deskundige op het gebied van zorgkwaliteit en is aanspreekpunt voor de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur met betrekking tot allerhande zaken en ontwikkelingen betreffende de veiligheid en kwaliteit van de geleverde zorg.

 • Je hebt:
  • vanuit een strategisch perspectief zicht op de ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen bij de overheid op het terrein van veiligheid en kwaliteit in de zorg;
  • kennis van veiligheidsmanagement, kwaliteitsmanagement en risicomanagement en achterliggende vraagstukken.
 • Daartoe heb je:
  • ervaring als toezichthouder met speciefieke aandacht voor thema’s op het gebied van (zorg)kwaliteit en veiligheid in de (ouderen)zorg;
  • ruime strategische ervaring op bestuurlijk niveau;
  • relevante kennis van zorg- en behandelprocessen en ketenzorg;
  • op veiligheids- en kwaliteitsgebied een gezonde risico-awareness.
 • Als persoon ben je te typeren als verbindend, collegiaal en zowel assertief als reflectief. Je durft jezelf en de raad van toezicht een spiegel voor te houden.
 • Stevige persoonlijkheid vanuit een respectvolle attitude.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Een natuurlijk ontwikkeld moreel kompas.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Met respect voor de identiteit van PZC Dordrecht en bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die inclusiviteit en diversiteit in de raad van toezicht kan verrijken.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, adviseur werving en search en Douwe Wijbenga, directeur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 1 oktober 2021.

Locatie: Dordrecht
Sluitingdatum: 14-jun.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023