Leeuwendaal Logo
Kober Kinderopvang
Kober Kinderopvang zoekt een:

Lid raad van commissarissen

Leeuwendaal zoekt voor Kober Kinderopvang een lid raad van commissarissen.

De organisatie

Kober is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in West-Brabant. Dagelijks zet Kober zich in om ieder kind de beste kansen te bieden. Dit doen ze op de kinderdagverblijven, peuteropvang, bij de buitenschoolse- en tussenschoolse opvang en bij voor- en vroegschoolse educatie. Door de grote spreiding in de regio is Kober altijd dichtbij. Dicht bij kinderen. Dicht bij school. En altijd dicht bij huis.

Kober biedt kinderen en ouders de volgende dienstverlening: kinderdagopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar), voorschoolse educatie (2-4 jaar), buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang (4-12 jaar). Kober heeft ruim 1.350 medewerkers verdeeld over 200 locaties waar zij gemiddeld 14.000 kinderen per week professionele opvang bieden. Hiermee is Kober de grootste kinderopvangorganisatie in haar werkgebied en staat ze in de top 10 van grootste kinderopvangorganisaties in Nederland. De omzet maakte de afgelopen jaren een constante groei door van ruim 40 miljoen in 2017 naar ruim 61 miljoen in 2023. De organisatie is financieel gezond.

De raad van commissarissen

De raad van toezicht is te typeren als een pluriform team waarin op een prettige, betrokken en professionele wijze wordt samengewerkt. Het is een team dat oprecht betrokken is bij Kober en de afgelopen periode de nodige uitdagingen samen goed heeft opgepakt. De vacature is ontstaan omdat één van de leden van de raad een andere dienstbetrekking heeft aanvaard. Dat heeft ertoe geleid dat deze commissaris heeft besloten terug te treden.

In februari 2024 zal de opvolger worden benoemd. De nieuwe commissaris neemt deel aan de kwaliteitscommissie. Afhankelijk van de achtergrond en interesse van de kandidaat, is het mogelijk deel te nemen aan de remuneratiecommissie. Dit wordt in de gespreksronden nader besproken.

Profiel

We zijn voor deze positie op zoek naar geschikte kandidaten die zich kunnen vinden in de ambities en doelstellingen van Kober en voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van hun rol en verantwoordelijkheid als toezichthouder. Kandidaten hebben interesse in de maatschappelijke vraagstukken van de sector in het algemeen en Kober in het bijzonder. Kandidaten die passen bij Kober doorgronden en delen het strategisch belang van de pedagogische visie, ambities en maatschappelijke koers waar de organisatie voor staat. De nieuwe commissaris zal in de raad met name visie en expertise meebrengen op het gebied van de ontwikkeling en opvoeding van het kind en bij voorkeur ook van de bijbehorende toekomstige samenwerkingsvormen met het onderwijs en andere keten-netwerkpartners. Ontschotting van de bestaande kaders en begrenzingen in beleid, wet-, regelgeving van de relevante sectoren maar ook de innovatie van dienstverlening en het anders organiseren van opvang/zorg/onderwijs rondom het kind, zijn dé thema’s waarop deze commissaris van toegevoegde zal zijn.

Functie-eisen

Alle leden van de raad van commissarissen voldoen aan de volgende algemene vereisten:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring met strategische besluitvormings- en verantwoordingsprocessen.
 • Bestuurlijk inzicht bij het beoordelen van de koersbepaling en maatschappelijke prestaties van Kober, kunnen schakelen op bestuurlijk niveau en het duiden van de relevante aspecten bij het aansturen van een organisatie.
 • Verbondenheid met/kennis van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen in (o.m.) de kinderopvang en het onderwijs.
 • Analytisch vermogen, hoofd en bijzaken onderscheiden, discussiëren op strategisch niveau.
 • Integriteit en moreel besef, de functie uitoefenen o.b.v aanvaarde sociale en ethische normen.
 • In staat om in teamverband toezicht uit te oefenen, een bijdrage kunnen leveren aan discussies maar ook de inbreng van anderen op waarde weten te schatten.
 • Onafhankelijke opstelling en de bereidheid (en vermogen) het eigen functioneren kritisch te bekijken, lerend vermogen te vertonen en over eigen functioneren en handelen verantwoording af te leggen.
 • Kandidaten beschikken bij voorkeur over een relevant netwerk en bekendheid met de regio.

De nieuwe commissaris zal beschikken over:

 • Toezichthoudende ervaring of de drive om toezichthouder te worden met de bereidheid de opleiding tot toezichthouder te volgen.
 • Werkervaring op strategisch niveau (bestuurder/directie/eindverantwoordelijk management) in het sociaal domein (bijvoorbeeld primair onderwijs, jeugdzorg, jeugdbescherming) en brede generalistische expertise op het terrein van educatie, ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind.
 • Kennis van/visie op de (door)ontwikkeling van integrale kindcentra en de bredere toekomstige samenwerking(smogelijkheden) tussen onderwijs, kinderopvang en andere partners in de zorg- en welzijnsketen.
 • Intrinsieke drive om als toezichthouder bij te dragen aan samenhangende leer- en ontwikkellijnen voor kinderen en effectieve samenwerking/samenhang tussen opvang, onderwijs en andere partijen in bijvoorbeeld de jeugdzorg en het welzijn, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van ouders en kind.
 • Oprechte gedrevenheid voor het jonge kind in ontwikkeling.
 • Innovatief en organisatie overstijgend denkvermogen.
 • Vermogen om constructief samen te werken.
 • Een open, authentieke en inspirerende persoonlijkheid.
 • Reflectief en relativerend vermogen, humor.

Wat biedt Kober Kinderopvang?

Kober is een professionele en succesvolle maatschappelijke onderneming in de kinderopvang. Je komt in een collegiaal team van toezichthouders terecht en kunt als commissaris echt bijdragen aan de toekomst van Kober en de innovatieve dienstverlening waar men met elkaar voor staat.

Voor de bepaling van de honorering wordt de Adviesregeling Honorering Toezichthouders Kinderopvang van de Vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK) gehanteerd.

De bruto honorering bedraagt per 1 januari 2024 € 6.177,--. Het bedrag is exclusief (reis)kostenvergoeding.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 21 januari 2024.

Locatie: Breda
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 21-jan.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023