Leeuwendaal Logo
De Groeiling
De Groeiling zoekt een:

Lid College van Bestuur

Leeuwendaal zoekt voor De Groeiling een inspirerend lid College van Bestuur

Over De Groeiling

De Groeiling is een ambitieuze stichting voor primair onderwijs op katholieke en interconfessionele grondslag met 22 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs in Gouda en zes omringende gemeenten. De Groeiling is een solide, financieel gezonde scholengroep. Kenmerkend voor de Groeiling is de ruimte die scholen ervaren voor een eigen profiel en hun eigen innovatieve ontwikkelingen (‘eenheid in verscheidenheid’). Tegelijkertijd is er bij schoolleiders een grote bereidheid samen op te trekken en kennis en ervaringen te delen. De organisatie staat er goed voor op alle onderdelen en de huidige samenwerkingsverbanden worden als constructief ervaren. Daarnaast heeft De Groeiling hoge innovatieve, onderwijsinhoudelijk gedreven ambities. Dat blijkt onder meer uit de unieke bestuurlijke samenwerking met het openbaar en protestants christelijk onderwijs om een kindcentrum in een nieuwbouwwijk in Gouda op te zetten en te besturen.

College van Bestuur

De Groeiling hanteert een bestuursmodel waarbij sprake is van een tweehoofdig College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht. Het CvB is een collegiaal bestuur. De concrete taakverdeling tussen voorzitter en lid wordt in onderling overleg bepaald. Van het te werven lid CvB wordt verwacht dat hij/zij samen met de voorzitter de ingezette strategische koers (2019-2023) verder implementeert en samen met directeuren en medewerkers een gedragen toekomstbestendige visie voor de daaropvolgende jaren uitzet. Belangrijk hierbij is om waar nodig sturing te geven en kaders te stellen zonder directief te zijn, iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid te laten nemen en ruimte te geven voor eigen keuzes binnen de gezamenlijke koers. Tegelijkertijd vragen we visie en ambitie van de bestuurder om vooruit te kijken naar de periode na 2023 en, rekening houdend met de ontwikkelingen in het onderwijs en in de samenwerking, samen met de voorzitter CvB een passende strategische richting te bepalen en de organisatie verder te leiden.

Profiel

We zoeken een inspirerende bestuurder die past bij de cultuur van De Groeiling en meerwaarde voor de organisatie biedt, die De Groeiling geleidelijk maar resoluut doorontwikkelt. Een bestuurder die verbindend is, heldere kaders geeft en op samenwerking gericht is. Een ervaren bestuurder die snel het gehele speelveld overziet en voortvarend aan de slag kan gaan. Een bestuurder met een heldere visie op de rol van een onderwijsorganisatie in de maatschappij en de regio, die in staat is deze samen met directeuren en medewerkers te vertalen richting een gedragen strategie. Een strateeg met visie die het lef heeft ook buiten geijkte paden te treden en die het aandurft scholen binnen afgesproken kaders ruimte te geven voor hun eigen ontwikkeling, hen daarbij faciliteert en constructief kritisch begeleidt.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgaven en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je bovenaan de site kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact met haar opnemen. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Anneloes van Dijk, research consultant. Zij zijn beide bereikbaar via 088-00 868 00

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk op vrijdag 21 januari 2022 .

Locatie: Gouda
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 02-aug.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023