Lid College van Bestuur

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

  • Barendrecht

Functieomvang: 36-40 uur

Leeuwendaal zoekt een lid College van Bestuur voor Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Over Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

OZHW omvat veertien basisscholen en acht scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht en Krimpenerwaard. Binnen het voortgezet onderwijs zijn er drie scholen waarin het bestuur samenwerkt met andere besturen. OZHW is met 1122 medewerkers (780 fte) en in totaal 9138 leerlingen een belangrijke en toonaangevende instelling voor openbaar onderwijs in de regio. De jaarbegroting is circa € 73 miljoen.
De structuur van OZHW bestaat op hoofdlijnen uit een tweehoofdig College van Bestuur (voorzitter en lid) met daaronder de schooldirecteuren op de diverse locaties en vestigingen. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en de directeuren worden ondersteund bij de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden door het onderwijsservicebureau in Barendrecht. Binnen OZHW worden de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. OZHW wil een lerende en innoverende onderwijsorganisatie zijn waarbij evaluatie en reflectie de basis vormen voor nieuwe aanpakken.
OZHW is een scholengroep met drive voor openbaar onderwijs. OZHW staat midden in de samenleving. Het gaat bij OZHW om onderwijs voor iedereen. Op de scholen is ieder kind en elke docent welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Belangrijke kernwaarden zijn respect, vertrouwen, transparant, betrokken en professioneel.

De opdracht

Leeuwendaal zoekt voor OZHW een daadkrachtige bestuurder die bijdraagt aan de verdere positionering en doorontwikkeling van de scholengroep en de bijbehorende innovatie van het onderwijs. De taakverdeling binnen het CvB is gebaseerd op een portefeuilleverdeling met eerste en tweede verantwoordelijken. In de nieuwe samenstelling zullen de bestuurders in overleg de portefeuilleverdeling verder vorm geven. Daarbij is er sprake van een algemene en brede gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van OZHW als geheel. Het College van Bestuur werkt in een open en transparante sfeer zodat adequate wederzijdse vervanging indien nodig mogelijk is.

Wat biedt Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden?

  • OZHW biedt een veelzijdige (full time) functie bij een unieke onderwijsorganisatie die een mooie ontwikkeling doormaakt.
  • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, inschaling conform de Bestuurders cao VO. De standplaats is Barendrecht.

Wat vraagt Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden van u?

De gezochte bestuurder is van nature een verbinder die gericht is op samenwerken. Hij/zij heeft een focus op kwaliteit en werkt resultaatgericht. Hij heeft een duidelijke visie op het openbaar onderwijs en weet die op een inspirerende manier uit te dragen. De bestuurder is sterk gericht op de organisatie van onderlinge samenhang en verbinding van de scholen zodat de directeuren sterk in positie staan, samenwerken en actief extern netwerken. Hij stimuleert een cultuur die past bij een lerende en innoverende schoolorganisatie. Sturing op de doelstellingen en een heldere en open in- en externe dialoog over verantwoording, resultaat en kwaliteit zijn daarbij van belang. Hij is empathisch en tegelijkertijd zakelijk.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Een academisch denk- en werkniveau.
  • Ervaring in een integraal verantwoordelijke directie- of bestuurlijke functie binnen het onderwijs.
  • Bij voorkeur ervaring in het sturing geven aan een organisatie met een vergelijkbare omvang en complexiteit.
  • Ervaring met cultuurverandering en organisatie verandertrajecten.
  • Kennis van en ervaring met het aansturen van diverse portefeuilles: onderwijs, financieel beleid, huisvesting, facilitaire zaken, ICT & informatieveiligheid, communicatie & marketing, kwaliteitszorg en personeelsbeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook www.ozhw.nl .
Voor meer informatie over de functie, download boven aan deze pagina het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Jeannette van der Vorm of Marcel ten Berge, senior adviseurs werving en selectie, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu