Leeuwendaal Logo
Samenwerkingsverband VO Leiden
Samenwerkingsverband VO Leiden zoekt een:

Directeur-bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Samenwerkingsverband VO Leiden een directeur-bestuurder

De organisatie

Het samenwerkingsverband VO Leiden is een netwerkorganisatie waarbij 12 schoolbesturen zijn aangesloten met in totaal 25 schoollocaties voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Leiden. De schoolbesturen voor v(s)o-onderwijs in de regio Leiden werken samen aan kansrijk onderwijs voor hun leerlingen. Dit houdt in dat schoolbesturen, de netwerkorganisatie, professionals op de scholen en externe partners zich allemaal inspannen om de onderwijsontwikkeling van elke leerling te bevorderen. Hierbij staan de mogelijkheden en talenten van de leerling centraal. Het wordt gezien als het uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs en voor het handelen door professionals.

De opgave

Het samenwerkingsverband bestaat uit verschillende organen, waarvan de directeur-bestuurder de dagelijkse leiding heeft. Deze heeft als taak het samenwerkingsverband te besturen op basis van de kaders uit het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen en geeft leiding aan onder andere Het Loket en De Delta, een OPDC voor leerlingen die tijdelijk niet op hun plek zijn op een reguliere school. De te werven directeur-bestuurder heeft een sturende rol in het, vanuit een lange termijn visie, versterken van de bestuurlijke samenwerking. De directeur-bestuurder voert de bestuurlijke regie op de ontwikkeling van structureel, dekkend onderwijsaanbod voor elke leerling binnen de regio. Daarnaast vraagt doorontwikkeling van de relatief nieuwe governance structuur van het samenwerkingsverband de aandacht, evenals de verdere ontwikkeling van de diverse onderdelen en overlegstructuren. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij koersvast doorvaart en doorbouwt op de ingeslagen weg. En op die manier passend onderwijs in de regio Leiden e.o. duurzaam door ontwikkelt en positioneert. Daarnaast heeft hij oog voor passende innovaties en onderzoekt hij verdere verkenning van mogelijke samenwerking met samenwerkingsverbanden in de regio. De directeur-bestuurder rapporteert aan de raad van toezicht.

Profiel

De directeur-bestuurder begrijpt het (passend) onderwijsveld, heeft ervaring in een eindverantwoordelijke (bestuurlijke) functie en is goed in staat de contacten met de diverse stakeholders te behartigen. De directeur-bestuurder creëert gezamenlijkheid en beschikt over strategische kwaliteiten. In zijn aanpak en keuzes wordt hij gedreven door een groot hart voor leerlingen. De directeur-bestuurder is ondernemend en heeft eerder bewezen in staat te zijn (onderwijs) ontwikkelingen in gang te zetten en diverse partijen met verschillende belangen op één lijn te krijgen. Hier past een stevige directeur-bestuurder die actief en op natuurlijke wijze verbinding maakt tussen mensen en organisaties, tussen speciaal en regulier onderwijs en met de gemeenten. Een directeur-bestuurder die inspireert en innoveert en die vanuit een bestuurlijke en politieke sensitiviteit mensen en ideeën samenbrengt. Een onafhankelijk denker en stevige gesprekspartner die bestuurlijke daadkracht en initiatief toont, in combinatie met inlevingsvermogen, diplomatie en sensitiviteit. 

Wat biedt Samenwerkingsverband VO Leiden?

SWV VO Leiden biedt een veelzijdige en uitdagende functie bij een interessante netwerkorganisatie die zich in een dynamische fase bevindt. De functie directeur-bestuurder wordt opengesteld voor een omvang van 0,8 - 1,0 fte. Inschaling vindt plaats conform de CAO Voortgezet Onderwijs op het niveau van schaal 15. De standplaats is Leiden.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag 15 januari 2024.

Locatie: Leiden
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 15-jan.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023