Leeuwendaal Logo
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaanstad zoekt een:

Directeur-bestuurder

Voor Stichting Jeugdteam van Gemeente Zaanstad zoekt Leeuwendaal een stevige en verbindende directeur-bestuurder met een passie voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Een zakelijke, resultaat- én relatiegerichte pionier met kennis van jeugdzorg en bedrijfsvoering die ervoor zorgt dat de stichting in partnerschap met de gemeente en de diverse ketenpartners op financieel verantwoorde wijze de best mogelijke jeugdzorg doorontwikkelt en aanbiedt.

Over Stichting Jeugdteam van Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad heeft begin dit jaar besloten om de uitvoering van het stedelijk jeugdteam per 2022 bij één organisatie neer te leggen, de stichting Jeugdteam. Deze stichting zal op korte termijn worden opgericht en de personele overgang van medewerkers van het Jeugdteam (80 fte) werkzaam bij vier betrokken jeugdzorgaanbieders is in gang gezet.

Met de nieuwe stichting ontstaat één robuuste eerstelijnsorganisatie in de Zaanse jeugdhulpverlening. De gemeente is de exclusieve opdrachtgever richting de stichting en heeft in deze situatie (“quasi inbesteding”) via de statuten op een aantal punten beslissende invloed. Het biedt de gemeente meer mogelijkheden om duurzaam en evenwichtig de eindverantwoordelijkheid te dragen voor de doorontwikkeling van de jeugdhulp in Zaanstad en bijbehorende transformatiedoelstellingen. De stichting Jeugdteam vervult een belangrijke spilfunctie in de uitvoering van de Zaanse jeugdhulp en is een sterke samenwerkingspartner voor het onderwijs, de Sociale Wijkteams, Centrum Jong, GI’s, specialistische hulpverlening, huisartsen en andere relevante partners. De gemeente wil met de stichting vanuit een gezamenlijke visie samenwerken aan de doorontwikkeling van de jeugdhulp en met elkaar doorgroeien in volwassen partnerschap. Daarbij is naast inhoudelijke ambities een scherp kostenbewustzijn in de organisatie en de jeugdhulpverlening van evident belang. Er is sprake van co-creatie met een voortdurende dialoog, gezamenlijke zoektocht en gerichtheid op verbetering.

Wat ga je doen en wie zoeken wij?

Wij zoeken een directeur-bestuurder die daadwerkelijk wil bijdragen aan Zaanstad als de stad waar alle kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien tot zelfbewuste en zelfstandige volwassenen. .

Er wordt van je verwacht dat je goed de verbinding met de betrokken stakeholders binnen de gemeente en in de jeugdhulpverlening van Zaanstad weet te maken. Je snapt wat er overstijgend speelt in het sociaal domein en de jeugdhulpverlening, haalt lokaal de beelden op en bepaalt in overleg met elkaar wat de belangrijkste doelstellingen zijn op de korte, middenlange en lange termijn. Je bent innovatief en ondernemend en gaat voor het met de diverse ketenpartners behalen van de toekomstige ontwikkelingen en afgesproken resultaten in de jeugdhulpverlening. Je onderhoudt actief het netwerk in Zaanstad, hebt een uitstekend gevoel voor de politiek-bestuurlijke context, de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie met de gemeente en bent een stevige en strategische sparringspartner op bestuurlijk en ambtelijk niveau. .

Tegelijkertijd heb je als pionier oog en oor voor de ontwikkeling van je eigen organisatie, werkprocessen, teams, medewerkers en de (kwaliteit van de) jeugdhulpverlening. Je bent energiek, inspirerend en stuurt op professionele ontwikkeling, onderlinge samenwerking en verbinding van professionals die voorheen deel uitmaakten van een andere “moederorganisatie”. Je werkt op gestructureerde wijze aan de verdere opbouw van de eigen werkorganisatie. Je realiseert een professionele organisatie die als één gezamenlijk jeugdteam een stevige positie inneemt die past bij de strategische ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening.
Je beschikt over:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Ruime meerjarige integrale managementervaring op eindverantwoordelijk strategisch/tactisch niveau in het publiek domein.
  • Veel ervaring als verandermanager, je hebt aantoonbare ervaring met het initiëren, sturen en realiseren van organisatieveranderprocessen.
  • Uitstekende kennis van/visie op de transformatie in het sociaal domein en jeugdstelsel.
  • Gewend te werken in een complexe omgeving. Bekend met zowel de (jeugd)zorgsector als het openbaar bestuur.
  • Sterk op het brede vlak van bedrijfsvoering en organisatie inrichting.

Wat biedt Stichting Jeugdteam Zaanstad?

Je komt als pionier te werken in een organisatie die zich met jouw leiderschap de komende jaren sterk verder zal ontwikkelen tot een sterk en innovatief jeugdteam. Geen werkdag is hetzelfde in dit dynamische speelveld. Je krijgt de ruimte om daar sturing, vorm en inhoud aan te geven en je kunt samen met de gemeente en externe stakeholders het échte verschil maken in de lokale jeugdhulpverlening van Zaanstad. .

Het betreft een fulltime positie waarbij de maximale bezoldiging via inschaling in de WNT € 116.000,-- bedraagt (zorg klasse I). De directeur-bestuurder wordt aangesteld door het College van B&W van de gemeente Zaanstad.

Meer informatie

Voor informatie over de organisatie, zie ook de website van de gemeente Zaanstad en de website van het jeugdteam Zaanstad Meer informatie over de functie vind je in het uitgebreide functieprofiel dat je bovenaan deze pagina kunt downloaden. Heb je daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marcel ten Berge of Birgitte de Keijzer, senior adviseurs, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Locatie: Zaanstad
Sluitingdatum: 25-mei-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023