Leeuwendaal Logo
GGD Zuid Limburg
GGD Zuid Limburg zoekt een:

Bestuurder/
kwartiermaker

Leeuwendaal zoekt een Bestuurder/kwartiermaker voor de nieuw te vormen stichting Ambulancezorg Limburg.

Ontwikkelingen ambulancezorg

Het werkveld van de ambulancezorg is sterk in ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn het zorgstelsel en de financiering van de ambulancezorg ingrijpend gewijzigd en ook inhoudelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. De ambulancesector is geëvolueerd van ziekenvervoer naar mobiele medische zorgleverancier met aandacht voor samenwerking binnen het acute zorglandschap. Positieve ontwikkelingen die de kwaliteit van zorg hebben verbeterd en de urgentie van de ambulancezorg benadrukken.

Op dit moment is de kwaliteit van de ambulancezorg in Limburg van een hoog niveau. Maar er zijn dus uitdagingen. De vraag naar zorg verandert, neemt toe en wordt complexer van aard, zowel in de care als in de cure. Ontwikkelingen in de demografie, de economische ontwikkelingen, de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen en het structurele personeelstekort in de zorg, zetten de beide organisaties onder druk en maken de ambulancezorg kwetsbaar.

Fusie

Om ook in de toekomst te blijven voorzien in tijdige en adequate ambulancezorg is schaalvergroting op provinciaal niveau noodzakelijk. Een fusie tussen de RAV’s in Noord- en Zuid-Limburg is dan ook een logische stap en sluit naadloos aan op geschetste landelijke ontwikkelingen, uitdagingen en wettelijke kaders.

De uitdagingen voor de bestuurder/kwartiermaker

De nieuwe bestuurder/kwartiermaker staat aan het roer om de nieuwe fusieorganisatie in te richten en van twee organisaties, één organisatie te maken. Hierbij staat de bestuurder/kwartiermaker onder andere voor de volgende in- en externe uitdagingen:

 • Inrichten van de top- en detailstructuur van de nieuwe organisatie.
 • Integreren van de functies binnen de staf/ondersteuning en zorgen voor een verdere professionaliseringsslag waardoor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van het primaire proces wordt gerealiseerd.
 • Versterken van de onderlinge samenhang binnen de organisatie en ontwikkelen van een nieuwe intern breed gedragen gezamenlijke cultuur.
 • Investeren in en borgen van lokale en (eu)regionale samenwerking met de ketenpartners (huisartsen, ziekenhuizen, veiligheidsregio’s, in het Regionaal Overleg Acute Zorg, met alle partijen in de Meldkamer).
 • Borgen en versterken van een stevige onderhandelingspositie met de zorgverzekeraars.
 • Als aanmerkelijk grotere speler in de acute zorgketen een belangrijke bijdrage leveren aan technologische ontwikkelingen en innovatie.
 • Zorgen voor goede communicatie en burgerparticipatie.
 • Inspelen op regionale verschillen en bieden van maatwerk.

Profiel

In de lijn van de beschreven in- en externe uitdagingen, zijn wij op zoek naar een samenwerkings- en ontwikkelgerichte bestuurder/kwartiermaker die oog heeft voor de (toekomstige) risico’s en ontwikkelingen waarop de nieuwe organisatie in moet spelen en tegelijkertijd naar iemand die een goede visie op organisatieverandering en -inrichting heeft. Dit vraagt om een bestuurder met een heldere visie op de acute zorg binnen de totale zorgketen en gevoel voor maatschappelijk ondernemen. Een bestuurder/kwartiermaker die gevoel en drive heeft voor de regio, gezond ambitieus is, nieuwe doelen durft te stellen en tegelijkertijd het goede wat gerealiseerd is, weet te waarderen en te behouden.

De bestuurder/kwartiermaker biedt leiderschap en geeft kaders en richting vanuit vertrouwen in de kracht van de medewerkers door ruimte en vertrouwen te geven en verantwoorde¬lijkheid en verantwoording te vragen binnen de kaders van de uit te zetten koers. De bestuurder/kwartiermaker is in staat om een goed team aan de top te vormen. Weet de medewerkers samen met het MT op een inspirerende en resultaatgerichte wijze te betrekken bij de realisatie van de toekomstige koers en ambities. Hecht waarde aan het daarbij actief betrekken van de medezeggenschap. Is consistent, empathisch en resultaatgericht. Heeft goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan.

De gewenste kennis/vaardigheden en competenties

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring in een integrale eindverantwoordelijke bestuurlijke en/of directiepositie in een grote, veranderende, complexe organisatie in de zorg, bij voorkeur acute zorg.
 • Ervaring in het begeleiden van fusies en/of organisatieveranderingen.
 • Vermogen om een visie op het veld en de positie van de organisatie daarin te ontwikkelen en te vertalen in concrete plannen en een concreet aanbod.
 • Heeft ervaring met en oog voor het sturen op kwaliteit en veiligheid. Heeft scherp voor ogen dat voldoen aan het kwaliteitskader hierin centraal staat en heeft de instelling om op dit vlak te excelleren.
 • Heeft een duidelijke visie op medezeggenschap van cliënten en onderschrijft het belang daarvan.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, sterk in conceptueel denken, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie om het vervolgens met elkaar te realiseren.
 • Een stevige netwerker die oprecht gelooft in de kracht van samenwerking en de kansen die het biedt om de zorg te innoveren en ‘anders’ te organiseren. Is in staat het netwerk te onderhouden en waar nodig uit te bouwen met relevante stakeholders. Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel en Manon Min, adviseurs werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie uiterlijk op zondag 27 maart 2022.

Locatie: Midden-Limburg
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 30-nov.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023